За списание Нур

„Нур” е авторско списание на Ваклуш Толев. Писмените текстове в него са базирани на речено слово. Списанието основно е съставено от идеи, тези и студии от Учението Път на Мъдростта, формирано от Ваклуш Толев в периода от 1993–2013 година. „Нур“ в превод от древноперсийски означава „негаснеща, нетленна светлина“ и в християнството е Възкресенската светлината от Гроба Господен. Олтарните двери, изобразени на корицата, са отворени и символизират, че посветеното духовно знание вече не е скрито. Нулевият брой е отпечатан през 1993 г. и оттогава се издават средно по 4 списания на година. Съдържанието се формира от публични лекции и слова на Ваклуш Толев в университети и културни центрове в България. Тематиката е разнообразна и широкообхватна: от преглед и йерархиране на големите световни религии и основните езотерични школи до осветяване на социални събития и  еволюционни етапи; от представяне на духовни същностни процеси до разглеждане на съкровени проблеми като смисъла на Сътворението и еволюцията, на живота и смъртта и пр., до формиране на нови духовни понятия и идеи.
Списанието, както казва Авторът, свидетелства за нови скрижали – лъчи от Космичния океан на Мъдростта, които хранят личното битие, социалната отговорност и Мировото ни съзнание!