Върху Посланието (Зодия Риби)

Арxив | брой 2 / 1993

Зодия Риби

Мили приятели! Нека с Божията воля и с личните си усилия да осъществим предназначението си на служители на Мъдростта.

Зодиакалните знаци се сменят, времето е безпощадно, но волята ни е по-устойчива от него. Времето е неопределено, но ние го определяме. Затова е казано в окултните учения – „Пестете енергията, а не времето“. То не може да бъде измерено в цялата еволюция, но енергиите, които са формирали съответните учения като духовни вълни или като културни коренни духовни раси – те са знайни. И затова имаме енергията на първичното разбиране, имаме енергията на Правдата, енергията на Любовта, енергията на Мъдростта. Ще ни следват енергията на Истината, енергията на Свободата. Така че зодиакалният знак има своето законно право да влезе в действие, а не да се съобразява.

Следващият зодиакален знак, върху който ще спра вниманието ви е Риби. Както знаете, в символния му знак рибите са две. Значи те в себе си съдържат някаква диаметралност – ако едната плува наляво, другата плува надясно. Това ни дава основание да се замислим как да се намери тази хармония или да потърсим какво свидетелствува това двойнство. Защото ние сме говорили за единство в раздвояването. Дали и тук, в този знак, е това единство или имаме нещо друго? Трябва да знаете, че двете риби свидетелствуват минало и чертаещо се бъдеще, пресича ги едно настояще. Едната риба плува наляво, а другата – надясно или едната – напред, другата – назад. Какво е да плува една риба назад? Това е миналото. А аз ви казвам: Траурът по миналото трябва да спре! Една изживяна драматургия в живота на човека. И именно в зодията на рибите тя е посочена. Това са прощалните моменти, които човечеството трябва да се научи да изживява. Тази драматургия със сцената на разлъката би трябвало да изживее всеки. И така освободен, да направи стъпка в онова, което го чака – в бъдещето. Това е голямото, което трябва да бъде усвоено от нас. И така, когато сме в този зодиакален знак, да знаем да извършим една борба срещу традицията, срещу статиката, срещу онзи, както го нарекох – неизживян копнеж по траурното минало. То е минало, което тъй или иначе можем да разгледаме като траурно, защото траур е, когато се прощаваме със своите близки. То не значи отрицание, а прощаване с нещо, с което сме съжителствували, нещо, с което трябва да се разделим. Затова казвам траурно минало. Това наистина има своето основание: да поспрем, както се казва, пред бариерите преди да сме преминали, и преди плавната вълна да е отнесла част от нашите дни напред, да погледнем онова, което сме минали.

Основното, което трябва в този зодиакален знак да знаем, това е неговото присъствие в особената среда, в която се осъществява, без която не може да се развива – водата. А вие знаете, че за мен водата е астралния образ на светлината. Следователно рибите живеят, или ние в този зодиакален цикъл трябва да живеем, с една светлина в астрала си. Чрез астралната енергия ние изявяваме своята биология. Тя е, която ни държи в живот. Затова, когато свърши резервоарът `и у нас, ние просто биологически просъществуваме само няколко дни, благодарение на етерния двойник. „Кранчето“ на астрала като се завърти, оттам нататък, биологизираме или живеем етерно само три дни. И оттук е идеята за мнимата смърт, когато някои се връщат. Може в тази троица да се завърне астрална енергия. А нека кажем и нещо друго – да стане смяна на съзнание, да стане смяна на духовна единица. Така дори някои от Далай ламите са откривани...

В астрала ние също така ще срещнем – какво? – своето минало. Там са акашиевите анали, но не бива там да заспиваме. А безспорно, този зодиакален знак е подвижен (не мога да си представя риба, която е неподвижна). Ведно с това Рибата има основно присъствие в най-ниското поле от вертикалната структура на Вселената. Казвам най-ниско не в смисъл на духовност, а като полето, което свидетелства за долния свят, защото има и един среден свят, има и един Върховен висш свят. И ето: светът на водите (светът на Рибата), светът на земята (светът на животинското царство), светът на въздуха (светът на птицата) – на мисленето и Духа. Следователно, в този вертикален стълб, Рибите се намират в царството на водата. Какво значи това? Както казах – Подвижност. Затова в цикъла ще имаме своята мобилност в астрала, макар че вече сме минали стадия си на риби като развитие и сме в стадия на човека. Разбира се, че ще трябва да бъдем подвижни във всичките си царства. Но онова, което ни мие – астралната светлина, ще трябва да я ползваме и тогава да разгърнем това, което те са загатнали – крилете. Всяка риба си има перки, което е свидетелство за вложените криле, след това осъществени от птицата. Значи астралът е възможното изходно поле за летеж, т.е. това е една площадка, от която можем да се възземаме. В същото време Рибите слагат другото начало – началото на зараждащите се бели дробове, но те още дишат с хриле. Следователно, техният елемент си остава водата (не и въздухът), но в тях е вложена тенденцията да се освобождават постепенно, за да си изградят това, което в света на животното, в света на човека се нарича бял дроб, дихателен апарат. Затова в този цикъл трябва да работим във всички дадености – в полето на водата, в полето на земята, в полето на въздуха.

Двойнствеността на Рибите ни показва два различни пътя. Единият, който трябва да я заведе в еволюцията до земята и другият, който трябва да я изведе към небето, т.е. в другото царство – ума. Затова тя е хранена от две различни трапези – на Нептун и на Юпитер. Това са планетите, които покровителстват тази зодия; това са енергиите, които я мотивират към действие на царственост, устойчивост и на въображение (в т.нар. Нептунова тайна, която още присъства в нашата земя). Така че тези сили в този зодиакален знак, са присъствени и ние трябва да се осъществяваме, като търсим хармонията. Защото рибите са разделени, но символният им знак има една лента в средата, която ги събира. Логично е, че астралът събира ума и земята. И това трябва в едно деяние, което имаме да извършим, да направим – да намерим тази чертичка, която свързва, за да се изявим в своето земно битие и в своята мисловност. Така че хората, които са в тази зодия, имат в себе си едно преимущество. Те могат да преценяват колко да престоят на Земята и колко в Небето (не като космическо напускане, а като мисловна дейност).

Ето защо в основния елемент, който сам за себе си носи всичко това, което наричаме астрална светлина – водата, е започнал животът. Следователно трябва да работим в този зодиакален знак с принципа на Живота. А той има своите йерархии – живот като изграждане на нашето тяло, живот като удовлетворяване на нашата мисъл, живот като присъствие в духовността, живот като осъществяване на Божиите принципи и Божието учение. Там – във водата, т. е. там – в астрала зачева съвършенството ни. С какво? С противоречието (зло и добро); с Ева, която имаше дързостта да вземе ябълката – принципа на познанието. Полярността в Рибата (двете) идва точно когато идеята за познанието на добро и зло, диаметралността на Дух и Материя са били вече познати като изворни начала на духовен и материален живот, изхождащ от един и същ извор на Несвършимото. Полярността трябва да се схване в целостта (космичната разумност), а не във формите, в които човек може да я приеме. Защо му е дадена в тези форми? Защото това е, което той в даден етап на своята йерархия може да усвои, а с оглед на усвояването – това може да приложи. Усвоеното, ако не бъде приложено, вие не мотивирате вибрацията за развитие. Защото вятърът може да си отмине и ако не оплоди цвета, дървото е без плодове. Така че всяка духовна вълна или всяко религиозно съзнание има тази тенденция – оплодителност. И тук Рибите са най-добрият символен знак. Небе и Земя... и там някъде те плуват. В астрала трябва да се потърсим и да изградим онова, което е заченато – да създадем дробове за земята и антени за ума. Вреченото в Рибата е да носи плода, който трябва да разкрие познания за Земята и тайни за Небето. Следователно тя носи много целенасоченост.

Всичко е станало във водата. Оттам всяка заченка се доусъвършенства и всеки орган загатнат, става вече деятелен – функцията му е там сложена. И затова рибите са символ на плодоносието. Плодоносието, защото те са пълни със себераждащото се. Там е вложено всичкото семе и затуй в древните митологии фалосът е бил изобразяван с риба. Виждате как са го олицетворявали. Затуй в древните митологии земята е на една голяма канара, която е на гърба на големия бик, а този бик стои върху голямата риба. Върху нея светът почива. Фактически древногръцкият Атлас стои върху една риба. Кой е светът на Рибата? Астралът. Върху какво е изграден целият свят и откъде започва? От астрала. Защото видимостта (която ние имаме) трябва да има своята основа. И затова (пак в древните митологии) пратена е рибата да донесе градивния материал за човека – глината. Рибата я донася. И боговете я правят участник в Сътворението. Това е демиургичната деятелност на рибата.

Тази зодия, както казахме, носи плодоносността, защото нейното началноплодие – това е многобройността на хайвера, т.е. на това, което създава живот. Затова в митологиите върху водата, върху рибата стои светът. Тя е живот – астралът е живот. Представете си колко вещо знание са имали древните, над които се смеем, че имат митологични някакви приказчици. Не. Просто те са познавали космичната цялост в нейните потоци на духовност, на мисловност, на астралност и на физичност. Много добре е било знайно – и всичкото това под формата на символи съществува в човешката история. Неразгадани останали поради завесата, която постепенно умът пуща. Религиите (които са всмуквали в себе си старото знание), с оглед да опазят новорождението – монотеизма, също слагат завеса. Страхували са се от политеизма, вместо да го изчистят и да видят в него идеята за целостта на живота в единството. Разбира се, независимо от своята политеистичност, независимо от идеята и за дуализма, монотеистичното начало винаги стои. В класическия дуализъм ще намерите една много интересна особеност – два персонални бога. Бог на доброто – Ормузд, и бог на злото – Ариман. И там кое е най-същественото? Най-същественото е, че богът на злото – персоналният Ариман, има определено ограничено време, в което свършва битието му, а на Ормузд няма определено време. Е, тогава не е ли толкоз ясно загатнато монотеистичното начало? Защо тогава да не изведем мисълта, че злото е нееволюирало добро!

Много митове са свързани с рибите. Много по-голяма е пазвата на този зодиакален знак от това, което ще ви кажа. Астрологията ще я намерите във Вавилон, ще я намерите в Асирия, ще я намерите в Египет. Общо взето, тя предшества с хилядолетия нашата цивилизация. Там Тайната наука е била много добре владяна и много прилежно прилагана. В Асиро-Вавилония една от основните богини е била Ищар – богиня на плодородието. Култовият `и център е бил град Ниневия – цветущ и хубав. А Ниневия буквално преведено значи „Дом на рибите“. Какво значи това само за себе си – че този град е изграден под зодиакалния знак на Рибите, щом е „Дом на рибите“. И там всеки е имал възможността да бъде нахранен щедро, защото самият град е бил под покровителството на астралните сили. Те са били много реални тогава, защото възможността дори експериментално да ги демонстрират (както сега е наложително – положителната наука иска потвърждение с експеримент) е била така лесно прилагана от посветените маги на тези науки. Така че Ниневия буквално е „Дом на рибата“, както рожденият град на Христос буквално значи „Дом на хляба“. И той – Витлеем, наистина даде хляба, хляба не само на причастието, а хляба на една нова религия. И нищо не е вън от духовната характеристика на един град, на една държава, на една личност. Името на една личност е кълн за предназначение и осъществяване. Така е и за всяко селище.

И вървейки така, ще видим рибата във всички митологии като израз на сакралност (знаете за човека-риба...). Тя е била и първият символен знак на християните (катакомбите са пълни с рибния знак). При пренасянето на знания помежду християнските общности (когато са имали дълбокия си нелегален живот) единственият верен знак за доверителност е рибата – „Ихтис“. „Ихтис“ на старогръцки означава Иисус Христос, Божий Син, Спасител. „Ихтис“ е била паролната, символната, знайната белязана дума за довереност, с която те са кореспондирали, т.е. рибата или рибите. Така трябва да приемем действието на рибата, влязла като символен знак в зодиакалността. Това показва, че много преди Християнството, още в най-далечните познати оставени знаци на известни религии, ни се свидетелства, че тя е символен и сакрален знак. Вземете например в „Талмуда“. Там самата дума „месия“, която по тяхному е „даг“, буквално значи риба. Така че всичко, каквото могат те да обозначат с това същество, е изразявало един мистичен и сакрален извор на живот. Това е било ихтисът – рибата. С рибата си служи Християнството в своята не само паролна дейност, а и в своите сакрални, бих казал, тайнства. Знаете, че с пет хляба и две риби Христос нахранил 5000 души. Ето как астралът е енергията за нашето битие; нашата телесна сила идва от астралната енергия. И безспорно, когато им дава една астрална трапеза, те ще бъдат наситени. Всеки атом от астралната енергия е достатъчен да насити хиляди хора и мисля, че фигурата е великолепно казана. Взаимността между реалния хляб (духовната храна с петицата, която е приятелство и метаморфоза) и рибата (астралната енергия с двойката) е едно от най-великите съчетания – преобрази в Христовото служение и Християнската религия. Затова Той им поднася 5 хляба и 2 риби. Разбира се, този зодиакален знак на двете риби не е произлязъл от това, защото астрологията предшества Християнството. Но може би голямото знание на Учителя е дало основание да каже, че им дава 2 риби и 5 хляба.

Всеки зодиакален знак пада под опеката и самия той въздейства върху съответни планети, и така си сътрудничат. Взаимността на зодиакалния знак със съответните планети е нещо, което можем да наречем взаимност между тяло и душа. Енергиите на планетите и на зодиакалния знак, и личното ни присъствие създават това, което наричаме усвоено, приложно и отговорно осветено действие. В такава взаимност са Рибите и Юпитер, Рибите и Нептун. Юпитер изразява различни тенденции в живота и на други зодиаци. Макар да изразява различни тенденции, когато е в различни зодиакални знаци, в цялост винаги ще има една своя призната служба или действие, една официална дреха. Това е ръководното начало, това е жизнерадостта, великодушието, праведността, добротата, това е една любов към природата. Животът като астралност е един родител на природата и не може да няма най-вече този зодиакален знак едно благоразположение към света, който го заобикаля, света който е неговата истинска среда. Но ще кажем – той по-скоро има осезанието, но няма съзнанието за този контакт. Това, което създава битието чрез различните си йерархии на усещане и осъществяване на живота има своего рода съзнание. Съзнанието на зодиакалния знак Риби, сетивото за света – това е обонянието, това е осезанието. С това те се ориентират. Може би затуй имат някои риби своите антени, своите мустаци (така ако мога да се изразя), защото буквално казват за сома, че има мустаци.

Но ведно с това Рибите носят и интуицията, а имат като отрицание горделивост, имат избухливост. И вие много добре знаете, че една голяма част от рибите наистина са доста жестоки. Жестокост, която съхранява обаче. Трябва да разбираме това нещо. Когато говорим за една акула, че е жестока, ние трябва да `и предоставим правото за самозащита и живот. Това е качество, което Юпитер им придава, защото той трябва в своето великодушие да ги защити в правото им на живот. Следователно тази планета ги храни с такава духовна енергия, която можем да наречем любов към природата. Но любовта към природата, когато е нарушена от мисълта, тогава природата има право да реагира като избухливост или негодувание. Това може би не го съзираме със зрението си, а констатираме жестокости от страна на съответното животно.

Рибата крие също така едно качество, което се нарича честолюбие; едно качество, което се нарича суетност; едно качество, което се нарича егоизъм – това са наши характеристики. Защото ако кажем, че разкрасата, хубостта на червеноперките е израз на суетност, тя е, защото природата иска да ни ги представи все по-съвършени в естетическото ни усещане, за да не ги унищожаваме. И вие знаете приказката за рибката, която говори именно за великодушие – ако я пуснете, тя ще извърши за вас едно голямо дело, тя ще ви даде една голяма обич. Тя ще ви върне двойно от това, което можете да вземете от нея. И знаете за бисера, който носи в себе си, стига да бъде пусната. Вижте как е вложен един от най-великите закони на еволюцията – законът за оцеляването. Обещанието, което дава срещу това да оцелее, е да даде благодат на този, които е проявил великодушие към нея. Значи още из дълбините на океана започват да класят добродетели, може да ги наречем инстинкти, както искате, но класят добродетели на живота, които свидетелстват за Сътворителя си. И един от най-безспорните и най-богатите изрази на тази ценност, на тези добродетели е, че Рибата свидетелства за Възкресението. Тя съхранява атома на възраждането, атома на Възкресението. Рибата е символен знак на гроба на земята – тя е символен знак с утробата си, която свидетелства като илюстрация за гроб. Христос си служи с рибата за сравнение, когато Го питат за Възкресението. Той казва: „Както Йона беше в утробата китова три дни и три нощи, тъй и Син Човеческий ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи“ (Матея 12:40). Тези три дни в гроба, в ковчега на мълчание с посвещението ще ги намерите във всички храмове на посвещение, най-вече в египетските. Ето отново тази тройка, в която може да се върне астралната енергия, когато съзнателно слагат иницииращия се в ковчега на мълчанието за астрално присъствие. Три дни го слагат в ковчега, за да може да изживее това, което наричаме сънна смърт. Три дни в утробата на рибата, на кита, пророк Йона прекарва; три дни Христос в утробата на земята прекарва; три дни иницииращият се в ковчега на спящите и посвещаваният в пирамидите прекарват. След тези три дни вратите се отварят – пророк Иона излиза от утробата на кита, Христос възкръсва, инициираният тръгва. Ведно с тази тайна на Възкресението три дни е и великото значение на рибата – три дни мълчание. Рибата е знак на мълчание. Хората много опростено казват „мълчи като риба“. Значи взет е знакът, за да се обозначи едно поведение, което в същината си крие една велика добродетел – това е мълчанието три дни. Три дни, за да бъде готов, за да бъде заведен инициираният пред статуята на Изида, Иона да излезе да пророкува, а Христос да каже, че е възкръснал и да посети Своите Си. Това е в тяхното битие.

Зодиакалният знак Риби е и под въздействието на Нептун. Това е далечната планета с по-особени въздействия върху по-другия пласт от нашите възможности. Това е вече медиумството, това е ясновидството, а от другата страна – капризът, пиянството, борбата между контрастите. Виждате каква диаграма: будност духовна (медиумство, ясновидство) и пиянство. Контрасти! Те не се отричат и една голяма част от хората, когато по йерархията на посвещението си, по подготовката на вътрешното си събуждане и усвояване на известни добродетели не получат тези дарове, прибягват към пиянството, което омаломощава физиката и дава на етерния двойник по-пряко присъствие, по-близко изявяване понякога и на нисшите астрални полета. Така че когато е направен този извод, наистина диаметралността е съвършено вярна.

Някога виното е било употребено като обратен знак – да спрем съзнанието си за отвъдността, за да сме реални. Това го правят с Ной. Ной, който трябваше от едната културна раса да пренесе в другата и да сложи началото, живееше в по-реално присъствие в отвъдността, отколкото на земята. Ето защо след потопа какво направи – той се напи и заспа гол. (Пак тезата за голия. Знаете кога се виждат Адам и Ева голи – телесно голи.) Напива се и е гол, и синовете му засрамени покриват срамотиите. Това в окултния смисъл е слизането от духовността, за да стане реалност. А след това вече с вековете и хилядолетията започва възлизането. Когато нашата съзнателна духовност не може да пробие завесата на физическото ни битие, за да получи даровете, както е казано, на ясновидството, на медиумството, обратният процес пак е да упоим физиката, за да влезем в другото поле. И тази контраверсност тук е дадена. Ето я, едната риба нагоре – другата надолу, едната наляво – другата надясно.

Това е Риби. Мълчание, посветеност, каприз, конфликтност, любов към природата, добролюбие, защото тъй или иначе те се хранят от астрала. Основното, което рибата като зодиакален знак носи, това е „Аз се надявам!“, а не „Аз съм убеден!“. Не е както Козирога, когато знае, че ще изкачи пътя. Не! „Аз се надявам!“ – и затова понякога имат изригвания, понякога имат ледна дреха. „Аз се надявам!“ – надяват се на доброта и при това им липсва самодеятелност. Значи какво трябва да прави човек, който попада в този зодиакален знак? Да работи върху личността си, да надделее съмнението си и да извика инициативност, която му дава и самодеятелност. Затова при тях има твърде много срамежливост и известна плахост. Трябва да се работи. Колкото и да е властен, зодиакалният знак е победим. Факт е, че в едно бъдеще човек може да се роди в друг зодиакален знак, защото трябва да се изгради във всичкото. Той трябва да стане посветен и в който и зодиакален знак да дойде, не знакът да влияе върху неговата психика и живот, а просто да му е определено само в кое време какво трябва да свърши. Защото в известни националности, етнически групи, в известни културни пътища той може да служи и да върши своето, без да е подвластен на това. А еволюцията на човека го прави под знаменателя на съответното зодиакално същество. Значи какво? Трябва да извървим еволюцията си, за да не бъдем подчинени, а да служим на съответните необходимости. Затова е казано, че им липсва малко самодеятелност.

Щастливият ден на Рибите е понеделник – ден на безплътните духове. Както казах, споменът за миналото е много валиден, но това никак не значи, че другата тяхна половинка няма да пътува към предназначението. Липсата на убеденост ще бъде подпомогната в кръга, в който се живее. Това пък, че те ще принадлежат с едно благоволение на Юпитер, за да надмогнат себеограничеността си чрез себеинициативността си, е една необходимост да живеят в колективна духовност. И тогава, когато имат достатъчно вече дадености (медиумизъм, ясновидство) да ги приложат, за да победят Юпитер, когато ги е лишил от самодеятелност. Ето една малка награда, с която могат да добият социален и личен кураж за духовна смелост.

Един от аспектите на този зодиакален знак под властта на Нептун е гениалността. Това трябва да е достатъчно, за да се лишат от липсата на самодеятелност. Но въпреки всичко в едно приглушено смирение могат да бъдат забелязани техните гениалности. Когато не се упражни достатъчно овладяно въображението, то може да премине в маниакалност.

Техният хубав скъпоценен камък – това е сапфирът, който е символ на целомъдрие. Значи те носят една черта от тези, които са минали през монашество – целомъдрието.

Макар и като воден знак, Рибите имат особена обич към пауна и към слона. Логично е да имат обич към пауна, защото това е една себична разкраса, една естетическа удовлетвореност. А тяхното потиснато чувство и липсата на самодеятелност и самоинициативност имат нужда както да се удовлетворят, така и да се разбудят в преклонение към нещо, което е изумително показно. Защото и слонът е показен, той е достатъчно видим.

Странното е нещо друго, че тези две планети, които са ангел-хранители на Рибите, в различно време и години обикалят около Слънцето и ще видите, че когато съберем периодите им, се получава едно и също число. Юпитер обикаля Слънцето за 12 години, Нептун за 165 години. Сумата от цифрите на 165 също прави 12, а 1 + 2 = 3. Така ще видите защо две различни планети получават едно и също число на въздействие.

Под този зодиакален знак на Риби ние трябва да сложим прожектора и върху Посланието – как в този цикъл ще го приложим, коя негова струна ще дръпнем заради песента си. Когато се касае за самото Послание, за тези три планетни повели, това е първото: „Деца на Слънцето, на Път сме!“ Сами за себе си, както казахме, Рибите са от подвижните зодиакални знаци – на път сме, деца на Слънцето. Трябва да се победи с онова вродено чувство на обоняние; с онази отличителност на скъпоценния камък, която се нарича целомъдрие; с този благодатен ден понеделник, който е ден на нетелесните същества. Значи хората от този планетен знак имат три ясни, очертани и пряко задължаващи ги пътеки за осъществяването – „Деца на Слънцето, на Път сме“. С целомъдрие и чистота, със сътрудничеството на невидимите и духовните сили трябва да се пристъпи към едно такова служение и действие. Както посочих, сътрудниците и покровителите в една тройка правят обиколка около Слънцето. А тройката сама за себе си е Съвършенството, най-съвършеното изобразяване на Бог в Живот – в Троицата. Така че това е една добра ритмична група на сътрудничество – „Деца на Слънцето, на Път сме!,“ ведно с двете планети. Рибите носят една събудена отговорност и едно неизбежно задължение – да се осъществи Пътят.

Един голям двубой на една осъщественост ще свърши тогава, когато наистина имаме зрение за Слънцето и когато посоката на пътя ни е ясна. В рибата няма безпътие. Това, което вършат известни риби, това е да потърсят оня слънчев бряг, на който да сложат своята плодност. Може би знаете от ихтиологията, че има риби, които пропътуват понякога хиляди мили, за да отидат на съответното място, да сложат своята плодност и се връщат. Това е дълг на децата на Слънцето, когато са на път – пред никакъв праг в своята плодност да не спрат и да отидат и дадат това, което едно повеление на Планетния Логос изисква. Ама някои ще кажат: Ние още нищо не знаем... Христос има една изключително вярна, а за мен и съвършено приложима мисъл: Не се тревожете какво ще кажете, Той ще ви каже. Това не значи, че човек трябва да живее с празна торба. Човек винаги трябва да е сложил нещо, защото когато дойде детето, трябва да му даде подарък... А той е един и същи – и най-смиреното слово е толкоз важно, колкото и великото, когато е смирено. Една причастна частица се счита в евхаристийната тайна, че носи всичко, каквото е святост и величие (което ние наричаме хляб-тяло, вино-кръв). Така е, когато дадете и една думичка от тайната. Това е, което трябва да носите в себе си. Кое е то за нас, за да се тръгне? Кое е това, с което децата на Слънцето могат да вдигнат крак и да тръгнат в път? Това е вярата! Вярата в космичното им присъствие; вярата като дълг в еволюцията, в която трябва да се осъществят. Не в себичността!

От Светото Евангелие е белязано:

  • Марка, глава 9:
  • 35. И като седна, повика дванайсетте и им рече: който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга.
  • 36. И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече:
  • 37. който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема, а който Мене приема, приема не Мене, а Тогова, Който Ме е пратил.

Всичко в пътя на осъществяването „Деца на Слънцето, на Път сме.“ Ето тази тайна – да съберете дванадесетте. И дванадесетте години, и дванадесетте ученика: „...и им рече: който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга“. В астрала е най-необходима тази мярка на служението, защото там се побеждава желанието за големство, там се укротява горделивостта. И ето къде липсата на самодеятелност може да бъде захранена с тази идея и може да бъде улеснена в приложността – „Който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен...“ Ето знака на смирението, ето знака, ако щете, на плахостта. Така че в този зодиакален знак тази плахост, това бягане от горделивостта е най-добрият път за осъществяване – и нека бъде слуга на всички. Рибата беше изход на всички по-горни същества, фактически тя стана слуга на всички. Нейната безбройна плодност услужи Природата, нейното мълчание не поиска награда. Така че, когато ги събра тези дванадесет, Той ги помоли да осъществят пътя на смирението, на едно служение без награда. Ето тази тайна Той каза на учениците Си и посочи една безпримерна жертва – измива им краката. Той не изживя чувството на неудобство като препаса престилката да измие нозете на учениците Си, дори нозете на Иуда, защото и Иуда имаше път. Той трябваше да отиде да си свърши делото, както Иисус му казва: „Каквото ще вършиш, върши по-скоро“ (Йоан 13:27). Представете си каква свобода от унижение им е дал този Човек и този Син Божий, за да ги освободи от лъжливата йерархия на големството. А Той им беше дал тайната за първи: тези, които са първи ще бъдат последни. Това е великата тайна, която им остави. Защо? Защото съревнованието на земята за първенство няма нищо общо с йерархията в небесата. Къде отивате, деца на земни бедни скърби? Къде? Това е голямата тайна, която Христос ни остави и затуй без чувство на стеснение, когато Петър Му казва: „Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?“ (Йоан 13:6) (ето човешкото колко реално е дадено там), какво му отговаря Той: Ако не измия нозете ти, не си причастен с Мене. Как е искал да ги направи съпричастни в една голяма тайна и как не са Го разбирали. Ето принципа – да не се страхувате от унижение, каквото и да ви поднесат. Когато се върши едно голямо дело за Всемирно принадлежание, за Всемирна духовност – няма унижение. Така всеки на всички служи. Разбира се, злоупотреба с този принцип е ставало и аз не искам да говоря за това, за да не омърсяваме... Защото няма по-голяма награда от това, което Той направи на човеческия род – препаса престилката и изми краката на дванадесетте Си ученика. Ето ви едно служение „...нека бъде най-последен...“ И след като е извършен този акт на смирената жертва – да бъдете онази опора, на която е големия бик, на когото стои голямата канара, над която е Земята. Това е рибата, носеща Атлас. Тогава ще вземете едно от родените, ще вземете самата невинност – онова, което е вложеното бъдеще и ще кажете на света, защото то е от вашата прегръдка дадено: ако приемете това приемате Мен, а който приеме него в Мое име, приема Онзи Който Ме е пратил. Идеята с детето е идеята за новорождението и Той е казал на Никодим: „Ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие...“ (Йоан 3:5). Така че трябва да приемем идеята за детето като едно новорождение, а всяко ново учение е едно ново раждане. Човекът, който има вече своите готови светове: своята мисъл, която аз наричам пелена, в която се завива новородения отрок; своите желания, които са повоя, в който трябва да го завие, е необходимо да знае едно – че на този отрок ще трябва да се осигури път, трябва да се извади от стоялката (защото и възрастни стоят в стоялки още). А едно новородено дете – една нова духовност трябва да излезе от стоялката. Трябва да отворим пелените на мисълта си, трябва да свалим повоя на желанията си, за да видим как прохожда, как тича. А няма по-голяма радост от това, когато родителят види устойчивостта и играта на детето си. Значи, когато едно учение стане трапезен хляб, както миналата година в Посланието бе казано – наистина и човечеството, и хората го ядоха (зримото ядене може би малцина видяха), приемаме кого – приемаме Него, Този, Който е извор на несвършека. Така би трябвало да схванем тази тайна за детето.

Виждате валентността на сътворението на света. Всичко започва от Едно и ще свърши в Едно. Приемате детето – приемате Мен, приемате ли Мене, приемате Онзи, Който Ме е пратил. Така светът е единен в своето многообразие. Всичко от Единия до последния и от последния до Единия. Всичко това прави онзи вечен кръг на змията, която е захапала своята опашка. От дванадесетте до Единия. Така че в този знак е вложено онова, което по предназначение той крие, плодността и единството на живота. Той е включил в себе си всичко.

Параграфът от „Агни йога“, който хармонира с това е:

  • 410. Трябва да се обхванат нови кръгове. Не е разумно да се ограничавате в колибите, отминавайки дворците. Също така би било ограничение да останете в дворците, забравяйки хижите. Не се ограничавайте.

Това е най-добрият израз на онова, което казахме – от единството към всичко и от всичкото към единство. В астрала е цялостното битие. В рибата е всичкото семе на света. Трябва да се завоюват нови кръгове. Ако обиталището на рибата е в астралните води, трябва да се завоюват и други кръгове. И там са загатнати малките крилца за новата птица и за полета; там е загатната дихателността за въздуха. Нови кръгове трябва да бъдат завоювани. В същината на този зодиакален знак са сложени белезите. Вие знаете, че има и летящи риби. Това се знае – летящи риби, които са утрешните птици и семето на цялата ни природа. Нови кръгове. Кой може да обхване нови кръгове? Този, който ходи. Ходенето на духовната вълна, разбира се, ходенето на тези деца на Слънцето.

„Не е разумно да се ограничавате в колибите, отминавайки дворците. Също така би било ограничение да останете в дворците, забравяйки хижите“. Това, което много пъти провокационно казвам – за двореца и за колибата – за принца и просяка. Всеки принц може да бъде достоен просяк, но бих искал да видя дързостта на просяка, който знае като принц да се отстоява. И затуй казвам понякога: „Не мога да си представя мома, която не мечтае да се ожени за принц“. Това не е смирение, а е липса на въображение. Вие може да се ожените за просяк и да го направите принц като въображение. Това е голямото, което трябва да носим в себе си. И тук когато се говори, че не бива да преспиваме непрекъснато в колибата и да живеем със смущението, че никой не ни търси, защото сме колибари – не! Ние от колибата можем да направим дворец.

Дворецът е нашия духовен дом и там може да се живее смирено, но като дух, а не като еволюционен пласт, каквато е още рибата, какъвто е още човека. Няма нищо обидно в стремежа на човека да живее в двореца на своя Дух и би било наистина леност, ако иска да остане в колибата още на своя астрал. Колкото е по-светло в двореца на душата ни, колкото по-одухотворен е нашият дом, толкоз повече благородни сили ще изпратим на своето астрално поле, на своя мисловен свят. Това е, което трябва в този Път да извървим, да свършим – не страх, а дързост. Тъй като в този зодиакален знак има известен смут, родените под него ще трябва да поработят. А тези, които са в други зодиакални знаци родени, когато са в Риби нека енергийното им поле сътрудничи с по-голяма деятелност – да се сменя колибата с двореца, но без да бъде оставена колибата на забрава.

Страшното е когато от дворци правим колиби. И нашият народ има една великолепна приказка – „Съборил къща – направил колиба“ или „Разтурил манастир, та дори параклис не можал да направи“. Това е, когато губите дързостта, когато се ограничавате в бедата. Но тук е добре казано: когато си в двореца, не забравяй и пътя до колибата. Пътят до колибата е слизането до нашия нисш свят. Ние трябва реално да го възземаме. Никой не може, когато стане върховно посветен да каже, че не е бил и в своята физика, и в своя астрал, и в своя ум. Не отричайте, а осветете материята! Този, който като мазохист иска да се лиши от материята, не познава Божествения план, защо е слязъл дотук. Ние иначе не бихме говорили за Бога, ако не беше ни дал това (в другите светове се говори също, но по друг начин). Тук е училището, тук е потребата и ние трябва да направим материята си все повече съвършена. Мозъчните клетки са милиарди, а работят едва някакви си стотици хиляди. Представете си какво притежаваме още, а бъдещите културни раси ще го осъществят, бъдещите духовни вълни ще събудят у нас центровете и действието. Ето това – когато сме в двореца, да знаем колибата, а когато сме в колибата, да имаме дързостта да отидем в двореца.

Последното изречение, което е само от три думи „Не се ограничавайте“, за мен е една от най-големите истини. Няма по-голяма истина от това. И няма по-голяма верига от тази да се каже: „Аз за нищо не съм годен“. Не. Всеки е годен според своята йерархия, според своето посвещение, според своето предназначение. Би трябвало само да се тревожи какво е приложил в това, за което му е дадено. Защото до вас може да е кладенецът, а вие да не искате да пуснете кофата, за да си извадите вода; защото имате копнежа някой да ви сипва. Това е да не се ограничаваме в живот, който считаме, че е всичко. А има ли кой да ни разбуди от всекидневието ни? Има – празникът. Празникът в душата ни е онзи, който ни разбужда. Не бива да се спираме и ограничаваме.

И това, което като искане лежи в страниците на личната ни отговорност от Посланието е:

  • „Поискай, Господи, послушание, което ме (ни) освобождава от себичност!“

Това е, може би, най-върховният момент и за него има само един олтар – Всемирността. Да помолите Всемирността да поиска от вас, ако щете, мигновеното послушание, което ви прави достатъчно силни да се освободите от себичност. Послушание, което никога не ви унижава, а ви прави свободни. Голямото в духовното служение е: уж сте послушник, а сте върховно свободен. А свободата какво е? Свобода от себичност! Наистина, няма по-голямо достойнство от пробудената душевност, няма по-голяма дързост в човека, когато е извадил огледалото си и в това огледало иска да види своето послушание. Ако човекът е успял да победи себичността, за да се освободи, тогава поисканото послушание го е направило вече съратник на по-голямо служение от неговото лично предназначение. Защото човек може да победи себе си – себе си като частица от Всемирното съзнание. Той може и трябва да се победи. Затуй е молбата: Поискай, Господи, послушание, за да се освободя от себичност. Човек може да е удовлетворен в достижението си, може възхвално да е получил наградата си дори, но пътят не бива да спира и огледалото не бива да е далеч от ръката му. А огледалото на себехаресаемостта ще трябва да сменя образа ви. Трябва да го сменя. Тогава може да се каже, че човек е в служение на една Синовност, която аз наричам Божия надеждност; Синовност, която е потребна не само заради личното ни постижение или послушание, потребна е за Всемирната промяна. Ако я загубим като път, личността ни може да остане в заблудата на себеудовлетвореностга. А ние не бива да губим пътя за Всемирното – това, което Християнството даде – да бъдем съвършени, както е съвършен Небесният наш Отец. А този Път не свършва нито до личния ни дом, нито до родовата ни къща като отечество, нито до човечеството, а до Всемирността. Ето на такова служение сега трябва да послужим.

 

Молитвата е врата и Бъдеще!

Молитвата е знак за духовност и предверие!

Молитвата очиства сърцето и привлича от пространството най-добрите мисли!

 

Още от броя
Към Читателя (2/1993)   Уважаеми Читателю,   Сп. „НУР“ Ви Честити Възкресение Христово!   „...мъжете им рекоха: Защо търсите Живия между ... Проглас (2/1993)   Пред гробницата на Йосиф Ариматейски стояха и стоят жени и мъже, които свидетелствуват за един Невечерен ден, за една Всемирна Мистерия – Възкресението: Възкресениет ... Слово за Възкресението (2/1993) Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ и сущим во гробех живот даровав Мили приятели, честито ви Възкресение Христово! Празникът, който имаме в сърцето си, в душата си ... Бог и човек   Мили приятели, ние винаги сме на бдение и няма защо да излизаме от своя храм. Всичко е храм, щом има вътре молитвеници. Нека бъдем вечните молитвеници на Вечния Всемирен храм ... Слово върху Посланието (2/1993)   Благодаря от сърце затова, че всеки е съхранил в душата и в мисълта си вярата да се осъществяваме и идеята да ходим един път – това, което човечеството във всички времена ... Върху Посланието (Зодия Риби) Зодия Риби Мили приятели! Нека с Божията воля и с личните си усилия да осъществим предназначението си на служители на Мъдростта. Зодиакалните знаци се сменят, времето е безпощадн ... Върху Посланието (Зодия Овен) Зодия Овен Мили приятели, с предреченото и с приложението му да се осъществяваме! Ще се спрем върху зодиакалния знак Овен – неговото въздействие, планетата, която го домини ... Втората миля (Мировата вълна на Мъдростта) Мили приятели! Христос Возкресе! Този поздрав в продължение на 40 дни, от Възкресението до Възнесението, има една друга вибрация и съвършено друго предназ ... Голгота - реален и мистичен път   Христос Возкресе, мили приятели! Големият празник не е в това, че се пише с главна буква. Големият празник не е в това само, че Възкресението се е осъществило. Празникъ ... Върху Молитвата на Любовта (2/1993)   „ОТЧЕ НАШ“   Посочена е от евангелистите Матея глава 6: 9-13 и Лука глава 11: 2-4. Матея глава 6: 9. А молете се тъй: О ... Молитвата на Мъдростта (2/1993)   ОТЧЕ НАШ Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти! Научи ме жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, целомъдрен в мисъл и тяло и с братска любо ...