Проглас (2/1994)

Арxив | брой 2 / 1994

 

Ангелите рекоха на хората: Защо търсите Живия между мъртвите?

Това е голямата тъга на човечеството като деградивен светоусет и воля безплодна!

Човек ще търси Живия между мъртвите поради живяна смърт, но неприложено лично Възкресение.

Човек живее не заради смъртта, а за Възкресение – тайна, която всички мистерии знаеха, а Христос я откри на света.

В езотеричните учения няма място за охрана на Гроба. Отдавна Копието е кръст, Пътят – святост, Гробницата – посвещение.

За Възкресението не се дава милостиня от излишък, а се жертва всичко!

На този олтар светителства само Синът.

Синът е живяно Човечество и въплътена Божественост!

Той е, Който ни учи да Възкръсваме.

А Възкресението е нова душевност на света!

 

Още от броя
Проглас (2/1994)   Ангелите рекоха на хората: Защо търсите Живия между мъртвите? Това е голямата тъга на човечеството като деградивен светоусет и воля безплодна! Човек ще търси Живия м ... AXIS LIBRI (2/1994) Възкресението не е съчувствие към човека, Възкресението е идея за Живот. А живее само Бог! Resurrection is not sympathy for man, Resurrect ... Слово за Възкресението Възкресението не е съчувствие към човека, Възкресението е идея за Живот. А живее само Бог! Нека тази вечност, нека този извор, нека словата, изречени пред тези, които Го търсеха &ndash ... Върху Посланието (Евангелия) 2/1994 Всяко време е благодатно, щом отворим Евангелието и всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Господа е наша повеля! В едно Послание винаги ще има повече от това, което може да бъ ... Блаженствата като Послание Блаженствата са една духовна пулсация! Дойде време, когато християнската религия трябва да изнесе на преден план своето най-съвършено тайнство, наречено блаженство – Блаженствата ... Окултизъм и мистицизъм (Питагоризъм)   Питагор не създава от човека богове, той създава Бог у човека! В миналата лекция направихме едно пътуване, едно повествование върху живота, дейността, посвещението и служ ...