Проглас (5/1994)

Арxив | брой 5 / 1994

„Смърт не ще има вече.“
(Откр. 21:4)

Безспорно е, че смърт предстои всекиму. Закон ли е – не; казън – не; награда – не; еволюция – да! Гробът е майка на друг живот! Идеята Живот предшества Танатос (Смъртта).

Смърт, която не може да надвие Живота, изгражда астрономията на безсмъртието. Животът е отречена Смърт – това е Сътворението.

Тъжното е, че човек още не се божее, а живее с душевна градобитнина на грешник. А Христос рече: Който вярва в Мене, няма да умре! Ако човек още не е безгрешен, може да бъде поне знаещ.

Идеята за безсмъртието отдавна не е привилегия само на боговете. Диханието е безсмъртието; Духът не може да оставя вкаменелости.

Животът е царствено изкуство, а човекът е още едно недоизречено битие. Затова Плотин ще каже: Старанието не е да бъдеш без грях, а да бъдеш Бог!

Бог, Животът, ползва Смъртта – Той беше сред мрака и мракът Го не обзе!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (5/1994) Само Животът е непобедим! Only Life is unconguerable! Всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Госп ... Проглас (5/1994) „Смърт не ще има вече.“ (Откр. 21:4) Безспорно е, че смърт предстои всекиму. Закон ли е – не; казън – не; награда – не; еволюция – да! Гробът е м ... Живот и смърт Само Животът е непобедим! Като Деца на Деня нека изходим благоволението на волята, сложена в Мъдростта! Денят е вечна главня, с която трябва да тръгнем по пътя на едно служение – ... Върху Посланието Агни йога (продължение) (продължение) Всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Господа е наша вътрешна повеля! 330. Наблюдавайте признаците на непознатите болести. Отбелязвайте около кои цент ... Върху Блаженствата (5/1994) Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат пр ... Окултизъм и мистицизъм (Плотин) Плотин Старанието не е да бъдеш без грях, а да бъдеш Бог! Плотин Ще посветим разглежданията си на една изключителна личност, която става родител на голяма окултна и, разбира с ... Слово за Рождеството Всемирността беше Неговото битие, служението – Негова реалност; последованието наше – Неговото утвърждение! Няма по-голяма радост от чакането на Рождеството, което е бит ...