AXIS LIBRI (5/1994)

Арxив | брой 5 / 1994

Само Животът е непобедим!

Only Life is unconguerable!

Всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Господа е наша вътрешна повеля!

Each day is God’s day if the need to hear God is our inner ordinance!

Блажени миротворците...
Блажени изгонените заради правда...
Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят...

Blessed are the peacemakers...
Blassed are those who are persecuted for righteousness’ sake...
Blessed are you when they revile and persecute you...

Старанието не е да бъдеш без грях, а да бъдеш Бог!

Diligence is not to be without a sin, but to be God!

Всемирността беше Неговото битие, служението – Негова реалност; последованието наше – Неговото утвърждение!

Universe was His existence, serving – His reality; our following – His approval!

Още от броя
AXIS LIBRI (5/1994) Само Животът е непобедим! Only Life is unconguerable! Всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Госп ... Проглас (5/1994) „Смърт не ще има вече.“ (Откр. 21:4) Безспорно е, че смърт предстои всекиму. Закон ли е – не; казън – не; награда – не; еволюция – да! Гробът е м ... Живот и смърт Само Животът е непобедим! Като Деца на Деня нека изходим благоволението на волята, сложена в Мъдростта! Денят е вечна главня, с която трябва да тръгнем по пътя на едно служение – ... Върху Посланието Агни йога (продължение) (продължение) Всеки ден е Господен, щом потребата да чуем Господа е наша вътрешна повеля! 330. Наблюдавайте признаците на непознатите болести. Отбелязвайте около кои цент ... Върху Блаженствата (5/1994) Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат пр ... Окултизъм и мистицизъм (Плотин) Плотин Старанието не е да бъдеш без грях, а да бъдеш Бог! Плотин Ще посветим разглежданията си на една изключителна личност, която става родител на голяма окултна и, разбира с ... Слово за Рождеството Всемирността беше Неговото битие, служението – Негова реалност; последованието наше – Неговото утвърждение! Няма по-голяма радост от чакането на Рождеството, което е бит ...