Послание на Планетния Логос за 1994/95 година

Арxив | брой 6 / 1994

 

На 21/22 декември започва Новата астрономическа година.

На Космично бдение в храма на Планетния Логос са призовани Синовете на служението, Посветените мъже и Децата на Деня – за мир, светителство и братство.

И рече: Деца, Денят направи своя кръговрат!

1. Бъдете неотречни от своя обет: Мъдростта – живот;

2. Търсете собствения си знак като битие в хармония с космическия хороскоп и планетен дълг към Учението;

3. В Мъдростта:

– пътят се ходи като просветление;

– знанието се живее като откровение;

– волята се прилага като служение.

 

Четат се посочените текстове от светото Евангелие, параграфите от Агни йога и трите лични искания в четирите посоки на света, с молитвата на Мъдростта.

 

Евангелия: Матея Марка Лука Иоан
  5: 16-17 8: 34-35 2: 49-50 4: 34-35
  19: 28-29 13: 10-11 8: 5-8 12: 14-16
  24: 42-44 15: 12-13 18: 15-17 19: 19-20
Агни йога: §§ 17, 62, 267, 432.

 

Господи,

1. Дай ми /ни/ свобода от върнато минало, като отживяна потреба и изживяно упование;

2. Научи ме /ни/ сам /и/ (а не Пилат) да надпиша /ем/ символния знак на Мъдростта в моя /нашия/ видим и невидим храм;

3. Не оставяй очите ми /ни/ без житейски олтар – заради нас, които сме в Тебе, и Ти, Който си в нас!

 

Евангелие от Матея

Глава 5:

16. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.

17. Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня.

 

Глава 19:

28. А Иисус им рече: истина ви казвам, че вие, които Ме последвахте, при пакибитието, кога Син Човеческий седне на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванайсет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена;

29. и всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.

 

Глава 24:

42. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.

43. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.

44. Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий.

 

Евангелие от Марка

Глава 8:

34. И като повика народа с учениците Си, рече им: който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва.

35. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси.

 

Глава 13:

10. И у всички народи първом трябва да се проповядва Евангелието.

11. Кога пък ви поведат, за да ви предават, недейте се грижи отнапред, какво ще говорите, и не обмисляйте; а което ще ви бъде внушено оня час, него и говорете; понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Светий.

 

Глава 15:

12. Пилат отговори пак и им рече: какво искате да сторя с Тогова, Когото вие наричате Иудейски Цар?

13. Те отново закрещяха: разпни Го!

 

Евангелие от Лука

Глава 2:

49. Той им рече: защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?

50. Но те не разбраха казаните от Него думи.

 

Глава 8:

5. Излезе сеяч да сее семе; и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха;

6. а други паднаха на камък и, като поникнаха, изсъхнаха, защото нямаха влага;

7. други пък паднаха между тръни; и израстнаха тръните заедно със зърната и ги заглушиха;

8. а други паднаха на добра земя и, като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша!

 

Глава 18:

15. Донасяха при Него и младенци, за да се докосне до тях; а учениците, като видяха това, забраниха им.

16. Но Иисус, като повика младенците, рече: оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие.

17. Истина ви казвам: който не приеме царството Божие като дете, няма да влезе в него.

 

Евангелие от Иоан

Глава 4:

34. Иисус им казва: Моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, Който Ме е пратил, и да извърша Неговото дело.

35. Не вие ли казвате, че още четири месеца, и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам: подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и узрели за жетва.

 

Глава 12:

14. А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано:

15. „не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле“.

16. Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили.

 

Глава 19:

19. А Пилат написа и надпис, и го постави на кръста. Написано беше: Иисус Назорей, Цар Иудейски.

20. Тоя надпис четоха мнозина от иудеите, понеже беше близо до града мястото, дето Иисус бе разпнат, и написаното бе по еврейски, гръцки и латински.

 

Агни йога

 

17. Противопоставянето срещу Учението има обратен удар и действа върху противопоставящия се. Но въздухът е пълен със стрели. Избършете потта от неприятелските нападения. В часа на нападението желая да побеседвам за вечните предмети. Ще се радваме, защото възможностите се увеличават. Изчислявам, как всяко неприятелско сърце увеличава зърното на придобивката.

 

62. Знайте, че в света на преживяванията се ползвате само от това, което е достижение за вас. Научете се да реализирате това, което желаете. Трудно е да се достигне до разширение на съзнанието, затова бдете над неговото развитие, за да не останете вечно в старите дрехи.

 

267. Всеки, който се приближава към Нас, може да си представи същината на прехода в друго състояние. Можем да го сравним с човек, свикнал да пътешества, докато неопитният се страхува да пристъпи покрай кораба.

 

432. Учителят знае кой час е най-подходящ. Нужно е особено знание, за да се даде възможност да се познае прилива на външните течения, без да се нарушава кармата. Указанията трябва да се разполагат като стрели около целта, без да пронизват средата на кръга, който представлява собственост на човека. Мъглата може да се обясни не с невежеството, но със загрижеността. Желаем да имате успех, но това е възможно само при сътрудничеството.

 

 

ОТЧЕ НАШ,

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и с братска любов към всичко!

 

Ти си сега и във всички векове!

 

АМИН

 

Още от броя
AXIS LIBRI (6/1994) Посланието е идея за обожествяване! The Message is the Idea of Man Becoming Divine! Логосът е Синовнос ... Проглас (6/1994) Животът е отречена смърт! Посланията са воля на Небето за духовния живот – зов за завръщане! Настоящото Послание утвърждава ново битие. То пулсира като духовна вълна &ndash ... Послание на Планетния Логос за 1994/95 година   На 21/22 декември започва Новата астрономическа година. На Космично бдение в храма на Планетния Логос са призовани Синовете на служението, Посветените мъже и Децата на Ден ... Посланието и Зодиака (6/1994) Зодия Послание Евангелие Агни йога Искане Козирог 1 Лука 8: 5-8 43 ... Слово върху Посланието (6/1994) Посланието е идея за обожествяване! Мили приятели, деца на Деня! Денят беше започнал, за да прави своя кръговрат. Благословията, която имате, е пътят ви; пътят, който ходите, е делото ... Логос, Духовни вълни, Учения Логосът е Синовност, Духовната вълна е степен, Учението – воля на Всемирния! Несменният, Който дава Своите пулсации за нашия живот, Планетният Логос, е винаги с нас, защото Той е ... Окултизъм и Мистицизъм - Неоплатонизъм Неоплатонизъм Нека боговете дойдат до мене! Плотин Предстои да разгледаме учението на Плотин, наречено от официалната философска мисъл Неоплатонизъм. Това учение, в което се д ... Школата върху Агни Йога (6/1994) Върху Агни Йога 22. Няма по-несправедливо съждение от това, основано на очевидно действие. Откривайки едно предполагаемо следствие, хората губят нишката на действителността. Учени ... И твой един син, Българийо... Времето е в нас и ние сме във времето! Левски От изконни времена и досега човекът е най-мистичната и най-реалната жертва пред олтара на свободата – свобода от грях, свобода от ...