Проглас (3/1995)

Арxив | брой 3 / 1995

„Тоя, Който Ме е пратил, е с Мене“
(Иоан 8:29)

Стремежът на човека е свобода от самия себе си. Пътят е прозрението, което дава „жива вода“. То остави на историята една безименна самарянка – свобода, та всеки който каже: „Дай ми тази вода, да е ничий друг, а само на Господа.

Няма път без себежертва, но страхът, вкаменил прозрението, ни лишава от нея. Затова Мъдростта като духовна вълна трябва да води първия диалог с живота за освобождение и приложно действие на прозрението – Не се страхувайте от тези, които убиват телата, рече Христос. Прозрението не е стихия, то е паметник на будността. Не бива да имаме неудобство и тревога да попитаме кой го оскърби и затвори храма на посвещението и безсмъртието. Трябва да потърсим в личното и мирово битие защитна клауза в Хартата за правата на нашата душа.

Храмът на безсмъртието е плод на прозрението за реална вечност!

 

Прозрението е лично поведение, а не колективна психоза!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (3/1995) Мъдрият не скърби нито за живите, нито за мъртвите. The wise one grieves neither about the living nor about the dead. ... Проглас (3/1995) „Тоя, Който Ме е пратил, е с Мене“ (Иоан 8:29) Стремежът на човека е свобода от самия себе си. Пътят е прозрението, което дава „жива вода“. То остави на исто ... Прозрението в Духовната вълна на Мъдростта Прозрението е око на Живота! Прозрението като гръмоотвод на знания отвъд зримото е неизбежният път в Духовната вълна на Мъдростта. А Мъдростта е повече от прозрение. Разбира се, винаги ... Върху Посланието - Евангелия (продължение) 3/1995 Евангелия (продължение) Посланието на Планетния Логос е Откровение – взета от Отца тайна на битието! Радостта, с която живеем Посланието на Планетния Логос, личното н ... Окултизъм и мистицизъм (Кришна) Мъдрият не скърби нито за живите, нито за мъртвите. Кришна Ако трябва да бъдем благодарни на историята, то е, защото ведно с героичните битви, с победните мечове, с които сме вою ... Школата - Агни Йога (3/1995) Огънят е утробата на мисълта! 26.Често вий задавате въпроса: как да съчетаем препоръчаната радост с нерадостното приближаване към хората? Всеки Учител се радва на безграничната кр ... Тангризмът – Предхристиянският монотеизъм в българските земи „...Българите сториха много добрини на християните, а християните забравиха. Но Бог вижда.“ Из надпис на канасювиги Пресиан Естествено е да се каже, че земята, която сег ...