Проглас (4/1995)

Арxив | брой 4 / 1995

Мъдростта е пътница в коловоза на интуицията!

Райската ябълка нямаше да бъде предмет нито на размисъл, нито на противоречие – както много неща още стоят в Рая неучастници в битието ни – ако Ева не беше я откъснала.

Ева внесе динамика в йерархията Знание – станахме като Боговете, да знаем що е добро и зло, преди да имаме живот в Бога. Кой я научи? Змията – Мъдростта!

Историческият човек не е опровержение на райския, а проявена божествена воля за еволюция – волята да тръгнете и намерете ключ за друг храм. Дълъг, уморителен и жертвен е пътят на Правдата, който възправи Бога срещу човека; Идете и кръщавайте в името на Отца и Сина, и Светия Дух е пътят на Любовта, който чрез прощението спаси Бога в човека.

Свобода от размерно възмездие и от прощение е пътят на Мъдростта, който е идея Да бъдеш, не да имаш! Мъдростта не е празник на будните, а всекидневно безсмъртие, тя е йерархия на боговете.

 

Още от броя
AXIS LIBRI (4/1995) Творец е само Отец! Creator is God only! На тези, които неотречно ще правят Мъдростта живот. ... Проглас (4/1995) Мъдростта е пътница в коловоза на интуицията! Райската ябълка нямаше да бъде предмет нито на размисъл, нито на противоречие – както много неща още стоят в Рая неучастници в битие ... Творчество и традиция Творец е само Отец! Когато се вглеждаме в себе си, намираме един цялостен образ в световното дело на Бога, защото себе си, значи Божие. Когато човек е в себе си, е в Бога, а когато е в ... Мъдростта – живот На тези, които неотречно ще правят Мъдростта живот. Религиите са родова памет, вярата – лично достойнство! Деца на Деня, никой не може да погребе бъдещето, а това дава устойчивос ... Върху Посланието - Агни Йога (4/1995) Агни Йога Всеки е еднакво отговорен пред Еволюцията! Личното ни усърдие да извървим Пътя със собствен знак, неотстъпната тайна да осъществяваме Мъдростта-живот, трябва да бъдат с ... Агни Йога (4/1995) Огънят е утробата на мисълта! 28. Хатха-йога не трябва да се разглежда като самостоятелна. Растежът на духа я превръща в раджа-йога. Няма нито един, който да е постигнал чрез хатх ... Кришнизъм Разказвай ми, мъдрецо, и пей за древна слава... Махабхарата Човек и хиляди страници да разгърне от една сакрална наука, най-важното е да носи скрижалите `и в собственото си духов ... Лечителството – проява на Духа   За обикновеното се работи, за достойното се страда, за великото се жертва, за божественото се възкръсва. Не е важно дали някой приема съществуването на Отец ни, или ...