Проглас (5/1995)

Арxив | брой 5 / 1995

Посланието е хлябът на Мъдростта!

Мировите послания са житейски олтари, където е жертвопринасяно: плът и душа, мир и разбуна, дом и храм. Те не са нито гадания, нито оракулства – те са идея за нов живот!

В Рая няма олтар – слезлият Адам и чедата му чрез олтар потърсиха Бога! Роди се братството на кръвта от майчината утроба до гроба, но братството човек-Бог, като всемирна даденост и прозрение се ражда от космичната воля.

Колко много готовност за свобода е нужна, за да се гради нов живот! Колко праведни ръце трябва да се вдигнат към Небето пред новия антиминс, за да бъде осветена харизмата на Новата духовна вълна!

Една е ръката, която благославя, една е волята, която повелява, едно е сърцето, което жертва – Планетният Логос: Върша това, което Моят Отец върши; Моят Отец работи и Аз работя!

В живота на човека, земен и небесен жител, от Адам до Христос – от Гол съм до Аз и Отец едно сме, влезе едно друго, трето Дърво, чийто плод е Мъдростта, знание за ново битие: Няма зло, има нееволюирало добро!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (5/1995) Неговото повеление е благодат, Неговата благодат е озарение! His commandment is blessing, His blessing is luminosity! ... Проглас (5/1995) Посланието е хлябът на Мъдростта! Мировите послания са житейски олтари, където е жертвопринасяно: плът и душа, мир и разбуна, дом и храм. Те не са нито гадания, нито оракулства – ... Послание на Планетния Логос за 1995/96 година   На 21/22 декември започна Новата астрономическа година. Планетният Логос призова в своя Миров дом – Посветените мъже, Войнството на Любовта и Децата на Деня на Всеми ... Слово върху Посланието (5/1995) Неговото повеление е благодат, Неговата благодат е озарение! Деца на Деня, и тази година имаме благодатта да приемем излива на Планетния Логос за служение и идея за живот, защото бъдещ ... Същност и йерархия на съзнанието Съзнанието е Бог в живот чрез човека и човека, осъществяващ Бога в живота. В своя път на несменна отговорност и на служение човек трябва да е с Бога, а Той никога не ни оставя. Разбира ... Исихазъм Една религия няма за задача да прави държава, но от държавата трябва да направи религия! Българите в своето духовно битие имат няколко пристана: започват от мъдростта на азиатските пус ... Върху Агни Йога (5/1995) Огънят е утробата на мисълта! 32. Международното правителство никога не е отричало своето съществуване. То не се открива с манифести, а с действия, които не са пропуснати дори от ... Седемте лъча на Еволюцията Увод Седем лъча ни развиват като духовност и социалност, като култура и цивилизация. Седемте лъча на Еволюцията е тематика, част от теургията; тематика, която хилядолетията не мо ...