Към Читателя (6/1995)

Арxив | брой 6 / 1995

 

Уважаеми Читателю,

Сп. „НУР“ Ви честити Възкресение Христово!

Възкресението е идея за Божествен живот!

Възкресението е една лична, социална и Всемирна мистерия. Мистерия от реалности, скриптирана в исторически и астрални анали, живяна потребност на лична голгота и разпятие. Възкресението е реалност, защото като мистериален феномен е излив на Всемирната енергия на Логоса, на Христос като Слово и Втора ипостас на Бога. Затова Възкресението е Бог в Живот!

Няма Възкресение без жертва, а няма жертва без посветено извървян път. Това е да оставим плътта без да губим индивидуалността; това е вече живот на душата без историческо измерение, или на Духа за Божествено присъствие в светителство. Адам извървя пътя от домашния праг (т.е. от себе си) до жертвения камък на планината – пожертван и спасен Авраамов син; Иисус Христос извървя пътя от Витлеемските ясли, чрез звездата, до гробницата на Иосиф Ариматейски, пожертван като Спасение.

Възкресението не е съчувствие към човека, а идея за Живот. Животът е който спасява, а той е Божий живее само Бог!

 

Още от броя
Към Читателя (6/1995)   Уважаеми Читателю, Сп. „НУР“ Ви честити Възкресение Христово! Възкресението е идея за Божествен живот! Възкресението е една лична, социалн ... AXIS LIBRI (6/1995) Да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. May thy will be Done on Earth, as it is in Heaven. ... Проглас (6/1995) Отче наш, да бъде Твоята воля! Няма недействен Бог, няма недействени божества! Човеците почитат не мъртъв Бог, а динамичен – възкръсващия, Който ще каже: Аз съм животът! ... Волята – всемирна сила „Да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята.“ (Матей 6:10) Тържеството не може да бъде вън от човешката душа, а нито радостта, нито скръбта имат власт над чов ... Върху Посланието (6/1995) Светът на бъдещето рече... Предречено бъдеще – това е същината на Посланието на Планетния Логос. Той призова в Своя Миров дом, за да се чуе новият призив, да се даде предназначен ... Исихазъм (продължение) (продължение) Мистиката е съприкосновение с Целостта! Исихазмът кaто нова духовна култура на българската историческа сцена през XIV век е един бисер в световното мислене и една о ... Лъчът на Жизнелюбието Само Животът е непобедим! Куполът в храма на богознанието е Възкресението – и лично, и социално, и Всемирно. То е благодат, която стои в историята на всяка душа и никой не бива д ...