Проглас (6/1995)

Арxив | брой 6 / 1995

Отче наш, да бъде Твоята воля!

Няма недействен Бог, няма недействени божества!

Човеците почитат не мъртъв Бог, а динамичен – възкръсващия, Който ще каже: Аз съм животът!

Волята, която е миров пристъп на Универсума в идеята на Себеосъществяване, най-характерно е демонстрирана в шестдневния акт на Сътворението – Да бъде... и биде!

Всеки ден от Шестоднева е скрижала където Вечният е писал – Вяра, Правда, Любов, Мъдрост, Истина и Свобода, за да изгради храм на поведение, а Волята йерархира стойностите им като духовни вълни. Волята не е една от духовните вълни, но цветът на нейната аура е израз на безпокойството на Еволюцията в тяхното градиране.

Има сляпа воля, има лична, социална, мирова, божествена, а само веднъж и творческа Божия. Сляпата воля търси осезание, личната – жертва, социалната – подвиг, мировата – възкресение, Божията – живот. Молитствуващият я търси със зов: Да бъде Твоята воля...

 

Още от броя
Към Читателя (6/1995)   Уважаеми Читателю, Сп. „НУР“ Ви честити Възкресение Христово! Възкресението е идея за Божествен живот! Възкресението е една лична, социалн ... AXIS LIBRI (6/1995) Да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. May thy will be Done on Earth, as it is in Heaven. ... Проглас (6/1995) Отче наш, да бъде Твоята воля! Няма недействен Бог, няма недействени божества! Човеците почитат не мъртъв Бог, а динамичен – възкръсващия, Който ще каже: Аз съм животът! ... Волята – всемирна сила „Да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята.“ (Матей 6:10) Тържеството не може да бъде вън от човешката душа, а нито радостта, нито скръбта имат власт над чов ... Върху Посланието (6/1995) Светът на бъдещето рече... Предречено бъдеще – това е същината на Посланието на Планетния Логос. Той призова в Своя Миров дом, за да се чуе новият призив, да се даде предназначен ... Исихазъм (продължение) (продължение) Мистиката е съприкосновение с Целостта! Исихазмът кaто нова духовна култура на българската историческа сцена през XIV век е един бисер в световното мислене и една о ... Лъчът на Жизнелюбието Само Животът е непобедим! Куполът в храма на богознанието е Възкресението – и лично, и социално, и Всемирно. То е благодат, която стои в историята на всяка душа и никой не бива д ...