Проглас (1/1996)

Арxив | брой 1 / 1996

Човек не определя битието на Бог, а себе си!

Едва ли когато Пилат е рекъл: Ecce Homo! – Ето Човека!, е искал да опровергае постулата на Римската империя „Човек за човека е вълк“. Но идеята „Ето Човека“ разруши не само неговата империя, а и предишния човек, като го нарече храм Божий; даде му свобода от култа на миналото и прозрение за бъдеще.

Човек с тревожно безпокойство се потърси в Създателя си, съзна се като материя и Дух, хляб и молитва, гроб и Възкресение и позна, че Бог в човека е борба за Истина. Човекът изживя „Теогонията“ на Хезиод и „Метаморфозите“ на Овидий като познание, но унижено бе градиран в девет кръга на Дантевия „Ад“ като нравствена погрома, макар че Христос му даде единство с Отец.

Кой човек е потребен днес? Този, който в бъдни времена ще чупи печатите на книгата на Живота, където пише: Няма зло, има нееволюирало добро.

Човекът е бог в развитие!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (1/1996) Теологичните идеи еволюират и йерархират човека! The theological ideas evolve and enable man develop hierarchical concepts! ... Проглас (1/1996) Човек не определя битието на Бог, а себе си! Едва ли когато Пилат е рекъл: Ecce Homo! – Ето Човека!, е искал да опровергае постулата на Римската империя „Човек за човека е ... Човекът в религиите Теологичните идеи еволюират и йерархират човека. В съкровението на човешката битнина е сложена великата идея да имаме Небесен Отец, да Го търсим и осъществяваме. Нищо скръбно няма в то ... Върху Посланието - Евангелия (1/1996) (Евангелия) „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение...“ (Матей 3:17) След като Посланието на Планетния Логос влезе в жизнената ни пътека, нашата о ... Розенкройцерство (раждане) (Раждане) Човек носи една реалност по-властна от законите – реалността на духовната си същност! Знайно или незнайно розенкройцерството, без да е религия, работи като религи ... Лъчът на молението Молението е поведение на търсещия се бог, на връщащия се в Бога човек. След Лъча на жизнелюбието, чийто пулс в човека започва изграждането му от образа към подобието, лъчът, чието моле ... Агни Йога (1/1996) Огънят е утробата на мисълта! 34. Устремът при разширяването на съзнанието се подтиква от центъра на слънчевия възел. Ако ли тоя устрем премине отделните граници, тогава е неизбеж ...