Послание на Планетния Логос от 1987/88 г. до 1979/80г.

Арxив | брой 1 / 1998

 

Матей Марко Лука Иоан
7:19-23 10:26-30 2:34 8:42-43
22:35-38 14:38-42 7:37-40 13:16-18
28:6 16:15-16 16:15-17 18:36-37
Агни йога: $$ 124, 185, 261, 296, 299, 301, 312, 404, 424, 505, 507, 519.

 

Господи,

1. Подкрепи ни да Ти служим достойно в храма на живота според йерархията, която имаме;

2. Дай Път на нозете ни да изпълним волята Ти: „Да бъдем светлина на света“;

3. Пази ни от страха, за да не разменяме истината за лъжата!

 

АМИН

 

 

Матей Марко Лука Иоан
5:13-14 7:26-29 3:12-13 3:31-32
11:27-30 12:42-44 9:59-62 14:23-24
27:43-44 15:13-14 14:26-27 16:32-33
Агни йога: $$ 17, 112, 114, 154, 155, 318, 340, 503, 538, 554, 575, 594.

 

Господи,

1. Дай ни сили да Tи служим като синове, свободни от себелюбие;

2. Научи ни да не плачем на гроба на миналото;

3. Пази ни от жестокост предрешена като милосърдие!

 

АМИН

 

 

Матей Марко Лука Иоан
13:31-35 3:22-26 4:3-13 9:5
17:10-13 7:6-8 11:34-36 13:16-18
27:3-5 11:17-18 23:39-40 18:36-38
Агни йога: $$ 54, 124, 140, 203, 272, 372, 432, 451, 534, 588, 625, 642.

 

Учителю,

1. Научи ни как да освободим пленника у себе си;

2. Подкрепи ни в бдението, та да не пуснем завистника крадеца на радостите, в нашия дом;

3. Набогати сърцето ни с обич, а ръката ни с щедрост!

 

АМИН

 

 

Матей Марко Лука Иоан
10:16-18 3:28-29 4:17-19 5:30-32
18:7-8 14:6-8 14:10-11 14:16-18
24:35-39 15:9-10 24:30-31 19:2-4
Агни йога: $$ 40, 43, 65, 188, 202, 246, 414, 546, 565, 566, 593, 630.

 

Учителю,

1. В Смирението Си със смирение ни дари;

2. Вложи в сърцето и устата ни Слово, което Буди, Служи и Води;

3. Сили ни дай да изходим Пътя и щит да се самоотбие злото!

 

АМИН

 

 

Матей Марко Лука Иоан
5:44-45 2:16-17 1:35 8:54
11:27-28 13:11 12:40 18:36
28:5-6 14:8-9 21:33-36 20:11-16
Агни йога: $$ 21, 121, 137, 252, 481, 482, 541, 570, 605.

 

Учителю,

1. Благослови Да Те осветим като живот и опазим като дело;

2. Дай ни сили да понесем бедствието и ни опази от Бедата;

3. Благослови благото потребно за земния живот!

 

АМИН

 

 

Матей Марко Лука Иоан
10:36-39 3:28-35 5:16 1:9-14
13:10-17 8:11-13 12:2-5 5:16-23
23:1-12 13:10-13 17:22-26 7:14-19
Агни йога: $$ 133, 135, 242, 304, 440, 472, 549, 576, 593.

 

Господи,

1. Храни душата ми с добри дела и благородство;

2. Води духът ми на молитва и смирено служение;

3. Опази ме духом и телом!

 

АМИН

 

 

Матей Марко Лука Иоан
10:32-36 4:24-35 5:30-33 4:23-27
18:1-3 9:33-37 11:5-9 8:17-20
24:10-13 15:40-42 22:23-27 17:15-19
Агни йога: $$ 43, 198, 231, 291, 341, 374, 456, 472, 538, 543, 569, 605.

 

Господи, Учителю,

1. Прати ни доброта в сърцето, знание в ума – да простим личната и човешка тревога ходили път без Тебе;

2. Прати ни благодатта на Духа Свети – та да не гасне Истината в душата ни;

3. Дай ни сили да живеем без съмнение и без страх в земния си дом!

АМИН

 

Матей Марко Лука Иоан
20:20-23 5:15-19 1:78-79 7:43-46
24:34-36 9:38-40 7:17-19 12:35-37
27:39-43 13:19-20 15:30-32 18:37-38
Агни йога: $$ 8, 104, 328, 404, 446, 518, 519, 520, 602

 

Дай ни Господи,

1. Ръце чисти да откъсат плода на надеждата и ожънат нивата на изобилието;

2. Сърце, което няма да плаче за обидените, а ще ги води при извора на утехата;

3. На земята мир с правда, хляб без унижение и път без страх!

 

АМИН

 

 

Матей Марко Лука Иоан
7:15-21 1:21-27 6:19-28 5:17-27
20:10-16 4:14-21 11:16-23 7:14-29
26:59-65 9:38-41 17:1-10 14:10-15
Агни йога: $$ 26, 171, 181, 200, 204, 273, 391, 392, 434, 436, 458, 621

 

Учителю Всемирни!

Господи дай:

1. На Духа ни служение, на Пътя ни връх, на живота ни достойнство;

2. На душата ни светлина, на братството обич, на дните ни знание;

3. На телесния ни храм здраве, в сърцето благодарност за благата и на очите радост за Слънцето, което ни пращаш!

 

АМИН

 

Още от броя
AXIS LIBRI (1/1998)   НУР е битие на Мъдростта! NUR is a living of Wisdom! Битката вече не е за човека, битката ... Проглас (1/1998) Списание НУР – свещеният потир на Духовната вълна на Мъдростта! Списание НУР – на пет години! В този потир ние слагаме тялото на Мъдростта чрез слово и молитва; слагаме пул ... Нур – българската страница на Книгата на Живота (Пет години списание„Нур“) НУР е битие на Мъдростта! С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия. Дарени със знака на теогони в ... Върху Посланието (1/1998) Битката вече не е за човека, битката е за Бога в човека! Всеки благослов и всяка стъпка в нашия път тази година имат своята стълба. Това е Посланието, в което е сложено всичко, що Небе ... Послание на Планетния Логос от 1987/88 г. до 1979/80г.   Матей Марко Лука Иоан 7:19-23 10:26-30 2:34 8:42-43 ... Агни йога Огънят е утробата на мисълта! §44. Не говори – не зная, но кажи – не успях да науча. Нито възрастта, нито състоянието на здравето, нито условията на живота не опр ... Дъновизъм Духовните вълни имат цялостно битие – те обновяват, а школите разтълмяват! Историята като съдница извежда рано или късно на показ личностите, оставили дири в нейната нива. Някога ... Страх, враг, анатема Чистата душа е храм на Бога! Има радост, която няма да слезе от Мъдростта, както Мъдростта винаги ще бъде радост. И щастието е дадено не само за да бъде събудена отговорността на човек ...