Проглас (1/1999)

Арxив | брой 1 / 1999

„Не знаете от какъв Дух сте Вие...“
(Лука 9:52)

От шест години списание Нур бе осъзната илюзия срещу реална преходност.

То даде идеята за зримия теогон, ала като Път не иска да се ограничи в идеология. Духовната вълна на Мъдростта е неговата утробна и духовна майка.

То, Списанието, писа, че зримият теогон трябва да научи какво иска Бог, какво чака Човечеството и какво позволява Съдбата. Така то учи Децата на Деня, че Животът е една овладяна Смърт.

Не знаете от какъв Дух сте вие, казва Христос на апостолите Си. Именно този Дух – Дух на Сътворителя си, Нур извежда и йерархира в една нова теогония.

Божествеността е Собственост! И досега ничия светска или духовна ръка не я е защитило. Затова списание Нур предложи казус за правата на душата към Всеобщата харта на обединените народи...

Обречено на Всемирно служение то, списание Нур, светителства с поклон и признание и за величието на домашния ни олтар!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (1/1999) Да бъдеш – не да имаш! To be – not to possess! Само свободният от себе си може да направи ... Проглас (1/1999) „Не знаете от какъв Дух сте Вие...“ (Лука 9:52) От шест години списание Нур бе осъзната илюзия срещу реална преходност. То даде идеята за зримия теогон, ала като П ... Шест години списание Нур (тържествено слово) Да бъдеш – не да имаш! Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А „Нур“ е идея за бъдещето без да е идеология. Път ... Върху Посланието - Евангелия Само свободният от себе си може да направи Служение! Благодатта не може да бъде напразно живяна – тя се дава, за да се осъществи Служението на това, което Посланието слага в жизн ... Символите на Учението на Мъдростта Триъгълникът със змията е символният знак на Учението на Мъдростта! Азбуката никога няма да стигне, за да изрази целостта на Сътворителя. Тя може само да послужи да създадем характерис ... Символите в еволюцията на човечеството Небесната летопис – идея за Сътворението! Пътят, който е чертало Небето и е оставил диря върху Земята, е вървян от всички, но никой не го е изходил без Бог. Никой не е могъл да ж ... Закони на Еволюцията (продължение) (продължение) Човекът е най-скъпото дете на Бога! Погрешно е да се счита, че кармата е само наказание. Има и лека карма, има и благодатна карма за този, който върши благодеяния, ...