Интервю с автора на списание НУР Ваклуш Толев по повод навлизането в третото хилядолетие

Арxив | брой 2 / 1999

 

Г-н Ваклуш Толев, защо решихте да посрещнете заедно с Обществото „Път на Мъдростта“ 2000-та година?

Отговор: Обществото има право на жизнен дар, израз на реално присъствие и личната ми отговорност;

Обществото има основание на зрима митологичност, а не на внушена хиперболизация;

Обществото има съдбовна радост на космична цикличност и социално единство в Деня на третото хилядолетие!

То трябва да чуе Посланието и прокламацията към Децата на Деня за Новото хилядолетие;

То трябва да приеме и признае прощението и раздялата като неизбежна повеля в йерархията на Служението;

То трябва да се осъществи, себенадмогне и жертва, заради Служението му в Духовната вълна на Мъдростта!

Нека ползваме думите на Христос: Вам е дадено да знаете!

 

Въпрос: Какво означава числото 2000?

Отговор: То е число от Христовото летоброене; то е обърнатият знак на Сатурн, т.е. няма страдание, има развитие; то е освободената утроба, която роди Сина Земен и Небесен.

 

Въпрос: Кои са основните промени, които ни очакват в началото на третото хилядолетие?

Отговор: Благодатта на нови космични енергии, отразени в Новата духовна вълна на Мъдростта:

Божеството като идея за живот в планетния и националния дух с болката на раждане и прощение;

Божеството като схема за поведение в историческата реалност – огнената битка, криза между третото и четвъртото със следващите измерения;

Божеството като воля за труд и блага – социални и духовни, за личен и миров просперитет.

Изобщо – като цивилизация и култура на човека зрим теогон, с олтар Книгата на Живота!

Човекът – бог в развитие, ще има нови морални таблици; отричани феномени ще бъдат признати; ще има Триъгълника със Змията; свобода от смърт при реална и зрима душевна субстанция!

 

 

Още от броя
AXIS LIBRI (2/1999) Кришна, Хермес, Христос – Деца на Космичната еволюция! Krishna, Hermes, Christ – Children of the Cosmic evolution! ... Към Читателя (2/1999)   Списание НУР Честити на всички Вас и на всеки човек, поселник на нашата земя, Рождество Христово с неговото второ хилядолетно присъствие като вяра, знание и живот. Роди се ... Предизвикателствата на третото хилядолетие Няма зло, има нееволюирало добро! В третото хилядолетие човечеството не може да влезе: С доктрината на грехопадението. С мантруването на будисткото монашеств ... VERBA MAGISTRI Реален е само този, който винаги го има! (Веданта) Когато човек обезсили изкушението, разтълми чудото и пожертва царствеността, той познава мировия образ на съвършенството в дрехата ... Кришна, Хермес, Христос – духовно родство Кришна, Хермес, Христос – Деца на Космичната еволюция! Никой не е оспорил досега щедростта на Небето, нито благодатта на Духа. А всеки ги е ползвал според йерархията си и бдителн ... Върху Посланието Агни йога Само свободният от Себе си може да направи Служение! Обреченият има само едно задължение – да даде своята дан в Служение и тогава да се осъществи. Защото такава е повелята на ... Служението в духовните вълни Служението е Мирова отговорност! Дарението, което ни остави нашият Сътворител, в неизбежност ни повика на Служение и ние правим своето развитие, като първо – градим олтара си, вт ... Откриване на Деветия събор на Общество „Път на Мъдростта” Мъдростта – зов за Служение! Добър ден, уважаеми дами и господа, добър ден, скъпи приятели, добър ден, Деца на Деня! Благословът на нашия Отец върху Децата на Деня, върху зримия ... Откриване на семинара Мъдростта – зов за Служение! Добър ден, Деца на Деня! Щедростта на Оня, който ни избра във взаимност, е щедрост не само, че ни извика на Служение, а е и щедрост, че Той ни храни ... Закриване на Деветия събор Мъдростта – зов за Служение! Вратите на Храма Господен са отворени, Служението сложи своя знак; отговорността ни извика и извършихме това, което е достойно както за Служението, т ... Интервю с автора на списание НУР Ваклуш Толев по повод навлизането в третото хилядолетие   Г-н Ваклуш Толев, защо решихте да посрещнете заедно с Обществото „Път на Мъдростта“ 2000-та година? Отговор: Обществото има право на жизнен дар, израз на реалн ...