Предизвикателствата на третото хилядолетие

Арxив | брой 2 / 1999

Няма зло, има нееволюирало добро!

В третото хилядолетие човечеството не може да влезе:

 • С доктрината на грехопадението.
 • С мантруването на будисткото монашество;
 • С олимпийските безсмъртници;
 • С египетските посвещения;
 • С индийските многолики и многоръки богове;
 • С братоубийството на братята Исмаил и Исаак!
 • Христос рече: Аз и Отец сме едно!

В третото хилядолетие човечеството трябва да влезе:

 • С нова повеля на Духа – Духовната вълна на Мъдростта!
 • С нова дързост: Да се яде плода на Мъдростта;
 • С нова нравственатаблица: Няма враг – има събожник, не отричане – одухотворяване на материята;
 • С нова преценка за човека: Човекът – бог в развитие, човекът – богоосезаема необходимост;
 • С нова йерархия: Човекът – зрим теогон;
 • С нов орган: Третото око;
 • С нов символ: Триъгълникът със Змията;
 • С нов олтар: Книгата на Живота – Съзнанието на Бога;
 • С ново служение: Зов за обожествяване;
 • С нова святост: Съзнанието – светлина на очите, всемирна екологична отговорност;
 • С нова екзистенция: Да бъдеш – не да имаш, знанието – повече от безгрешността;
 • С нова идея за смъртта: Възкресението – надгробна властност;
 • С нова енергия: Енергията на Духа – прозрението на евристиката и волята на приложението;
 • С нова култура: Гласът на Съдбата – история се прави от волята на Цезаря, молитвата на Жреца и ръката на Съдбата!

 

Културата на третото хилядолетие трябва да се извежда от историческата реалност,
от националната даденост и законите на съвестта!

Още от броя
AXIS LIBRI (2/1999) Кришна, Хермес, Христос – Деца на Космичната еволюция! Krishna, Hermes, Christ – Children of the Cosmic evolution! ... Към Читателя (2/1999)   Списание НУР Честити на всички Вас и на всеки човек, поселник на нашата земя, Рождество Христово с неговото второ хилядолетно присъствие като вяра, знание и живот. Роди се ... Предизвикателствата на третото хилядолетие Няма зло, има нееволюирало добро! В третото хилядолетие човечеството не може да влезе: С доктрината на грехопадението. С мантруването на будисткото монашеств ... VERBA MAGISTRI Реален е само този, който винаги го има! (Веданта) Когато човек обезсили изкушението, разтълми чудото и пожертва царствеността, той познава мировия образ на съвършенството в дрехата ... Кришна, Хермес, Христос – духовно родство Кришна, Хермес, Христос – Деца на Космичната еволюция! Никой не е оспорил досега щедростта на Небето, нито благодатта на Духа. А всеки ги е ползвал според йерархията си и бдителн ... Върху Посланието Агни йога Само свободният от Себе си може да направи Служение! Обреченият има само едно задължение – да даде своята дан в Служение и тогава да се осъществи. Защото такава е повелята на ... Служението в духовните вълни Служението е Мирова отговорност! Дарението, което ни остави нашият Сътворител, в неизбежност ни повика на Служение и ние правим своето развитие, като първо – градим олтара си, вт ... Откриване на Деветия събор на Общество „Път на Мъдростта” Мъдростта – зов за Служение! Добър ден, уважаеми дами и господа, добър ден, скъпи приятели, добър ден, Деца на Деня! Благословът на нашия Отец върху Децата на Деня, върху зримия ... Откриване на семинара Мъдростта – зов за Служение! Добър ден, Деца на Деня! Щедростта на Оня, който ни избра във взаимност, е щедрост не само, че ни извика на Служение, а е и щедрост, че Той ни храни ... Закриване на Деветия събор Мъдростта – зов за Служение! Вратите на Храма Господен са отворени, Служението сложи своя знак; отговорността ни извика и извършихме това, което е достойно както за Служението, т ... Интервю с автора на списание НУР Ваклуш Толев по повод навлизането в третото хилядолетие   Г-н Ваклуш Толев, защо решихте да посрещнете заедно с Обществото „Път на Мъдростта“ 2000-та година? Отговор: Обществото има право на жизнен дар, израз на реалн ...