Възкресението на България

Арxив | брой 0 / 2000

Разговор с автора на списанието г-н Ваклуш Толев

 

Г-н Толев, когато се говори за възкресението на един народ, се разбира възземане, преди всичко духовно. Ако нашето Възраждане е едно осъществено възкресение с идея за свобода, то за какво трябва да възкръсне днес България?

 

Възкресението не е само духовно възземане – Възкресението и като реалност, и като символ, и като мистика е цялостен феномен. Затова платформата на нашето Възраждане прокламира идея за възкресяване на поробено отечество като институция с всички необходимости за исторически живот.

За какво трябва да възкръсне днес България? Да потвърди своето избраничество, като даде на света едно ново духовно, социално и културно Учение. За съжаление тя води битка за демокрация... Не е важна демокрацията, а свободата!

 

Коя е подквасата за възкресението на българите?

 

България беше освободена без да получи свобода. Следователно ферментът е нова идея, нова идеология, а не подражателства.

 

Кое остана непомрачено в душевността на българина, за да имаме основание да кажем, че ще направи възкресение?

 

Душевността на българина е уморена и обременена от колективно съзнание, т.е. робства и социализъм. Недосегната остана обаче идеята му за провиденция, а именно – държава и земя. Това е, което ще възкръсва!

 

Казвате, че Христос с Възкресението Си демонстрира победа на Духа над материята. Как българският национален дух ще надмогне трудностите на битието, за да твори?

 

Дълбокият смисъл на Възкресението е, че то е Мирово тайнство, което съхранява паметта на Откровенията. Нашият национален дух извежда битието на българина в приложна реализация – надмога над трудностите и изграждане храма на Мъдростта с парадигмата: Няма зло, има нееволюирало добро!

 

Защо твърдите, че българите се изживяват в целостта на историческата далновидност като един избран народ?

 

Така е, защото тяхното божество Танг Ра беше мирово съзнание – Небе и Слънце – еднолично, неродено от земната утроба, нито оплодено от небесни духове. Танг Ра няма баща и майка, няма ангели и сатани. Затова неговата осезаемост е историческата даденост, в която се изживява българинът, покровителстван от висшата му енергия, наречена оренда, съхранявана в главата на кахана и опашката на коня. Тази динамика на времето, съчетана с водаческата воля, го събуди в отговорност на избран народ.

 

Пенчо Славейков писа: „Бог и България – единство в двойна плът!“ Какво е предназначението на България?

 

Едва ли някой би могъл да формулира по същностно, по екзистенциално пътя и предназначението на България така, както Пенчо Славейков го казва. Той улеснява усвояването на нашата мисъл, че България ще даде едно ново Учение. Тази божествена плът на нашата земя ражда дързостта на прозрението, че човекът е един зрим теогон.

 

Молим Ви, пожелайте нещо на българския народ!

 

За нея, за България, и за българския народ има само едно пожелание: Осъществи се, Родино, в своето предназначение; а ти, българино, изживей се в Служение!

 

Редакция сп. НУР

 

Още от броя
За автора   На 7 януари 1923 г. – в деня на Рождество Христово, в семейството на Василка и Тольо Костадинови се ражда детето Ваклуш, което със своята будност учудва и с дързостта си с ... Из книгата Мъдростта в скрижали (подготвяна за печат)   Само Животът е непобедим, другото са сенки на отживени актуалности – Бог живее, ние съществуваме! В Алтер егото намираме единствот ... Мъдростта - духовен път (Verba Magistri) Няма зло, има нееволюирало добро!     ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВ ... Послание – предизвикателство към Третото хилядолетие Няма зло, има нееволюирало добро! Деца на Деня! Честит ви първия ден от Третото хилядолетие! Ние не само не сме загубили надежда, ние не само че сменихме Любовта в събожничество, ние и ... AXIS LIBRI (0/2000) Няма зло, има нееволюирало добро! There is not evil, there is non-evolved good! Възкресението съхраняв ... Възкресението на България Разговор с автора на списанието г-н Ваклуш Толев   Г-н Толев, когато се говори за възкресението на един народ, се разбира възземане, преди всичко духовно. Ако нашето Възражд ... Проглас (0/2000) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! Възкресението е най-великото Мирово тайнство, съхранило паметта на Откровението, че човекът е един зрим теогон. Следгро ... Възкресението – надгробна властност Възкресението съхранява паметта на Откровенията! Христос воскресе, мили приятели! Христос воскресе, Деца на Деня! Планетният Логос, в ответ на нашето искане като деца на Мъдростта ... България – дух и култура Културата е обществена молитва! Оръжието на боговете е само едно – словото. И право на боговете е да дадат словото, а основанието на миряните е да го направят живот, като възправ ... Ден и Дом на безсмъртните българи (хронология) Идеята за изграждане на Дом-светилище и утвърждаване 28 август – денят на кончината на цар Борис III Обединител, за Ден на безсмъртните поименни българи е прокламира ... Правата на душата (хронология) Идеята за включване в Хартата за правата на човека и клауза за права на душата, като се премахне наказанието „анатема“ в уставите на религиите и прозвището &bd ... Доктрина на Духовните вълни (резюме) Бог не се доказва, Бог се живее! Еволюцията на Мирозданието е обусловена от седем Духовни вълни, излив на Планетния Логос. Първата духовна вълна осъществява Сътвор ... Еволюция на идеята добро-зло Злото и доброто са феномени, не ноумени! Каквото и да се говори за човека, колкото и много добродетели или вещини да му се приписват, ще остане нещо, с което той ще продължава да се ос ... Върху Молитвата на Любовта Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб да ... Върху Молитвата на Мъдростта Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, целомъ ... Седем години списание Нур Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Ние не сме медиуми, ние сме реална божественост! Като школа „Път на Мъдростта“ нито сме от древните школи, нито правим це ... Предизвикателствата на Третото хилядолетие (0/2000) Няма зло, има нееволюирало добро! В Третото хилядолетие човечеството не може да влезе: С доктрината на грехопадението. С мантруването на будисткото монашеств ... Обръщение към Читателя   Читателю, не се страхувай да се докоснеш до Възкресението и Възкръсналия! Читателю, отлисти и прочети списание Нур, което просветлява и учи: „Няма зло, има нееволюирало ...