За автора

Арxив | брой 0 / 2000

 

На 7 януари 1923 г. – в деня на Рождество Христово, в семейството на Василка и Тольо Костадинови се ражда детето Ваклуш, което със своята будност учудва и с дързостта си създава тревожност. Името му не се подчинява на традицията – „вак“ на санскритски значи „сила“, която разрушава и сътворява. Няма мистичност - има реалности, с които трябва да се разчитат известни феномени! В Поповица – Папазли, всред една плодна долина на Тракия, расте и се развива Ваклуш, който никога не е имал поведение на безсмислено покорство.

Завършва гимназия, учи право в Софийския университет „Климент Охридски“, но нравствената гама и социалната реалност, в която се разгръща, с тенденциите, които носи, създават несъвместимости. По политически причини е прекъснато следването му. Преминава през затвори и лагери. Там пише поезия, драми, философски есета; изучава немски, френски, английски. Трудностите не само понася, а осветява и трансформира със своята зодиална енергия и планетна даденост.

Излиза от затворите и по-късно завършва богословие. Работи в Пловдивската митрополия като библиотекар; създава в Пловдив първата иконна изложба.

Но всяко време има своя тайна, всяка тайна – свой храм, както казва Ваклуш, и той отваря вратите на Мъдростта. Повече от десет години огненото слово на Мъдростта намира излив в лекциите, които изнася пред студенти, преподаватели и духовни последователи във всички научни и културни центрове на страната. Всяка нова астрономическа година той дава Послания, които чертаят пътя на развитието в личностното, социалното и общочовешко битие.

Авторското му списание „Нур“ и книгите „История на религиите“, „Езотерични школи и мистични учения“ събуждат усилието в човека да се изживее като бог в развитие; те прокламират пред света Учението на Духовната вълна на Мъдростта.

Неговото творчество е необятност във времето и пространството, а жизненият му път – Служение!

 

Още от броя
За автора   На 7 януари 1923 г. – в деня на Рождество Христово, в семейството на Василка и Тольо Костадинови се ражда детето Ваклуш, което със своята будност учудва и с дързостта си с ... Из книгата Мъдростта в скрижали (подготвяна за печат)   Само Животът е непобедим, другото са сенки на отживени актуалности – Бог живее, ние съществуваме! В Алтер егото намираме единствот ... Мъдростта - духовен път (Verba Magistri) Няма зло, има нееволюирало добро!     ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВ ... Послание – предизвикателство към Третото хилядолетие Няма зло, има нееволюирало добро! Деца на Деня! Честит ви първия ден от Третото хилядолетие! Ние не само не сме загубили надежда, ние не само че сменихме Любовта в събожничество, ние и ... AXIS LIBRI (0/2000) Няма зло, има нееволюирало добро! There is not evil, there is non-evolved good! Възкресението съхраняв ... Възкресението на България Разговор с автора на списанието г-н Ваклуш Толев   Г-н Толев, когато се говори за възкресението на един народ, се разбира възземане, преди всичко духовно. Ако нашето Възражд ... Проглас (0/2000) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! Възкресението е най-великото Мирово тайнство, съхранило паметта на Откровението, че човекът е един зрим теогон. Следгро ... Възкресението – надгробна властност Възкресението съхранява паметта на Откровенията! Христос воскресе, мили приятели! Христос воскресе, Деца на Деня! Планетният Логос, в ответ на нашето искане като деца на Мъдростта ... България – дух и култура Културата е обществена молитва! Оръжието на боговете е само едно – словото. И право на боговете е да дадат словото, а основанието на миряните е да го направят живот, като възправ ... Ден и Дом на безсмъртните българи (хронология) Идеята за изграждане на Дом-светилище и утвърждаване 28 август – денят на кончината на цар Борис III Обединител, за Ден на безсмъртните поименни българи е прокламира ... Правата на душата (хронология) Идеята за включване в Хартата за правата на човека и клауза за права на душата, като се премахне наказанието „анатема“ в уставите на религиите и прозвището &bd ... Доктрина на Духовните вълни (резюме) Бог не се доказва, Бог се живее! Еволюцията на Мирозданието е обусловена от седем Духовни вълни, излив на Планетния Логос. Първата духовна вълна осъществява Сътвор ... Еволюция на идеята добро-зло Злото и доброто са феномени, не ноумени! Каквото и да се говори за човека, колкото и много добродетели или вещини да му се приписват, ще остане нещо, с което той ще продължава да се ос ... Върху Молитвата на Любовта Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб да ... Върху Молитвата на Мъдростта Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, целомъ ... Седем години списание Нур Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Ние не сме медиуми, ние сме реална божественост! Като школа „Път на Мъдростта“ нито сме от древните школи, нито правим це ... Предизвикателствата на Третото хилядолетие (0/2000) Няма зло, има нееволюирало добро! В Третото хилядолетие човечеството не може да влезе: С доктрината на грехопадението. С мантруването на будисткото монашеств ... Обръщение към Читателя   Читателю, не се страхувай да се докоснеш до Възкресението и Възкръсналия! Читателю, отлисти и прочети списание Нур, което просветлява и учи: „Няма зло, има нееволюирало ...