Дом на Мъдростта

Арxив | брой 3 / 2000

(Пловдив 4000, ул. „Йоаким Груев“ 43, тел.: 032/628 990)

представя 13 тематични празнични дни от 18.12. до 30.12.2000 г.

 

ДЕН

ЧАС

ПРОЯВА

МЯСТО

ПЪРВИ

18.12.

15.00

16.00

17.00

Пресконференция „Присъствието на Мъдростта в Третото хилядолетие“

Откриване от Ваклуш Толев на тематичните дни

Видеофилми Откриване от Ваклуш Толев на Дома на Мъдростта и Интервю в Пловдивска обществена телевизия

Дом на Мъдростта

ВТОРИ

19.12.

17.00

Видеофилм Слово на Ваклуш Толев „7 години списание Нур“;

Представяне на новия брой 3/2000 на списание „НУР“, книгите „История на религиите“ и „Езотерични школи и мистични учения“

Дом на Мъдростта

ТРЕТИ

20.12.

17.00

Видеофилм Интервю с Ваклуш Толев „Знакът на Мъдростта – символ на Третото хилядолетие“;

Беседа върху символите на Мъдростта

Дом на Мъдростта

ЧЕТВЪРТИ

21.12.

13.00

 

 

16.00

Видеофилм „Посланието на Планетния Логос за 2000 г.“;

Представяне алманаха „Посланията на Планетния Логос 1976-2001 г.“

Слово на Ваклуш Толев „Послание на Планетния Логос за 2001 година“

Дом на Мъдростта

 

Дом на науката и техниката

ПЕТИ

22.12.

12.00

 

16.00

Видеофилм „Посланието на Планетния Логос за 2001 година“

Слово на Ваклуш Толев „ Рождеството“

Дом на Мъдростта

Етнографски музей

ШЕСТИ

23.12.

17.00

Видеофилм „Посланието на Планетния Логос за 2001 г.“;

Беседа върху Посланието на Планетния Логос

Дом на Мъдростта

СЕДМИ

24.12.

16.00

17.00

Видеофилм Рождеството и беседа върху Рождеството

Коледна вечер с Ваклуш Толев

Дом на Мъдростта

ОСМИ

25.12.

17.00

Видеофилми Десети събор на Мъдростта („Мисията възможна“ и Интервю в Пловдивска обществена телевизия);

Представяне на сдружение „Общество Път на Мъдростта“

Дом на Мъдростта

ДЕВЕТИ

26.12.

17.00

Видеофилми „Ден и дом на безсмъртните българи“, „Правата на душата“;

Беседа върху социално – духовните идеи на Ваклуш Толев

Дом на Мъдростта

ДЕСЕТИ

27.12.

17.00

Видеофилм „Доктрината на Духовните вълни“;

Беседа върху доктрината на Ваклуш Толев за Духовните вълни

Дом на Мъдростта

ЕДИНАДЕСЕТИ

28.12.

17.00

Видеофилм Интервю с Ваклуш Толев „Основните принципи и нравствени категории в Мъдростта“;

Беседа върху основните принципи и нравствените категории в Учението Път на Мъдростта

Дом на Мъдростта

ДВАНАДАСЕТИ

29.12.

16.00

18.00

Среща – разговор с Ваклуш Толев

Видеофилм „Послание-предизвикателство от Ваклуш Толев към Третото хилядолетие“

Дом на Мъдростта

ТРИНАДЕСЕТИ

30.12.

15.00

Видеофилм „Присъствието на Мъдростта в личната, социалното и мировото битие“;

Закриване от Ваклуш Толев на тематичните дни.

Дом на Мъдростта

 

Още от броя
Обръщение (3/2000) На Общество Път на Мъдростта по случай Рождеството Към Децата на Деня, Воинството на Любовта и поселниците на Третото хилядолетие! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! Той дойде пре ... Интервю с Ваклуш Толев (3/2000)   Г-н Толев, на 1 ноември 2000 г. открихте първия Дом на Мъдростта в гр. Пловдив. Ще има ли други такива Домове, какво е тяхното бъдеще в Третото хилядолетие?   И ... Дни - празници на Общество Път на Мъдростта   7 януари – Ден на Рождеството Рождеството е Път на обожествяване!   13 февруари – Ден на сп. „Нур“ Нур е свет ... AXIS LIBRI (3/2000) Битката между мисъл и откровение е битка за очовечване и за обожествяване! The struggle between thought and revelation is a fight for huma ... Проглас (3/2000) Дайте на света името на Богобъдното изповедание! Зримият теогон – човекът бог в развитие, ще бъде тревогата на Третото хилядолетие. Започва битката между очовечването и обожествя ... Битката между мисъл и откровение Битката между мисъл и откровение е битка за очовечване и за обожествяване! Човечеството е навикнало да живее с традиционност и с отъпкани пътища. Но не може да влезе в Третото хилядоле ... Послание на Присъствието (Върху Агни Йога) (Върху Агни Йога) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! Отговорността е първият белег, с който трябва да се влезе в Служението. Доколко зрелостта го е поставила ... Пътят на Кундалини (продължение) (Продължение) Пътят на Кундалини е доктрината на Живота! Енергиите, които слизат, инволюционните, са в ниските полета – първи център, втори център, трети център. В четвърти ... Рождеството Христово Живейте Христос не като празник, живейте Го като вътрешен Бог! Неуморността на Децата на Деня прогонва всеки облак от съмнение във великото служение на Оня Син, Който преди 2000 години ... Откриване на Дома на Мъдростта Мъдростта не казва: „Двери, отворете се!“ Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Онази йерархия, която човешката душа мина, това, което като поселници на Земята се е ос ... Дом на Мъдростта (Пловдив 4000, ул. „Йоаким Груев“ 43, тел.: 032/628 990) представя 13 тематични празнични дни от 18.12. до 30.12.2000 г.   ...