Откриване на Дома на Мъдростта

Арxив | брой 3 / 2000

Мъдростта не казва: „Двери, отворете се!“ Мъдростта отваря двери!

Мили Деца на Деня! Онази йерархия, която човешката душа мина, това, което като поселници на Земята се е осъществявало в богопознание – чрез олтари, чрез жертвоприноси, чрез знание, чрез т. нар. окултни школи (школи на посвещението като египетските и елевзийските), е външният образ на човека, който е трябвало да мине обучението си. Всичко е имало някаква стойност – стойността на онова Слово, което Отец казва на Своя сътворен син Адам: Иди да обработваш това, от което Съм те изградил. Да се обработваш! Ведно с това, когато го праща да обработва плътта, която аз твърдя, че е вселенна, му влага и Своето Дихание, т.е. Дух, или както пише в свещените книги – Подобие. Затова разделям пътя на човечеството в Боголичие и в Боговластие. Така че човекът, минавайки през различните школи, се е осъществявал в това, което наричаме храмове.

Има обаче един много особен момент в битието на човека, когато трябва да му покажат богинята на мъдростта: тя не се ражда от утроба; тя е изведена от главата на Зевс, на Бащата-Бог, който твори света. Значи ние влизаме в този Дом при една богиня, която не е богиня на утробието!

Не можем да не дадем признание на всичко, каквото човекът в своята пътека извървя с оглед на това да осъществи една от най-великите тайни, която си позволих да кажа – човекът е един бог в развитие. (Разбира се, опорността ми идва от това, че Христос беше достатъчно дързък – Аз и Отец сме едно, а Той беше Иисус.) Но нещо повече: Свободният човек е един ограничен бог, който трябва да бъде освободен.

Днес ние отваряме една нова страница в битието на човека; отваряме едни двери, зад които има Дом на Мъдростта. Духовната вълна на Мъдростта е предпоследната йерархия в битието „човек и Бог са единство“. В тази наша смелост няма да си послужим с обреда на астрала – да леем води. Още по-малко да обвържем мисълта си с това, което боговете на Правдата или на Митологиите са искали. Ние приехме приноса на жертвата, с която се стигна до Възкресение. Не можем да живеем без Христовата идея за Възкресение, но трябва да благодарим на Христос, че ни отпрати в една нова идея – след Възкресението Той сне, Той счупи печатите на Книгата на Живота! Ето тези печати ще си позволя да снема, за да влезем, за да почнем да четем Книгата на Живота, която е съзнанието на Бога в живия човек.

Нека изведем Бог от себе си – не защото до такава степен станахме съвършени, че можахме да освободим, или да осъществим човека. Но битката за човека в съзнанието на Децата на Деня трябва да сложи своята точка, за да се продължи с: човекът е един зрим теогон!

Няма да излея астралната вода, защото Възкресението на Христос откри Книгата на Живота. Пристъпвам с вашата благоразположеност – кой колкото може (ред или страница) от личната Книга на Живота и от всемирната Книга на Живота да чете. (Нека Акашите ги оставим на ония, които се занимават с феномените на деня.)

Път на Духа, който ви е чертал, и воля да осъществим Мъдростта като Духовна вълна на Третото хилядолетие! Без веригите на греха! Казах, че знаещият е повече от безгрешния. Не че човекът е така съвършен и не може да допусне простъпък, но той не е за верига вечно вързан, щом е един бог в развитие. Приканвам ви с дързостта на Третото хилядолетие, с окото на пробудения, с духовната енергия на Триъгълника и Змията да влезем в Дома на Мъдростта!

Няма по-голяма радост от това да ви видя напътени в една от най-великите тайни, която нарекох Служение. Първият въпрос, който ми беше поставен от журналист, когато тръгнахме да вестим не, а да освобождаваме, беше: „Каква е вашата цел, г-н Толев?“ Г-н Толев рече така: „Аз нямам цел, имам Служение, защото целта е ограничение и ако взема да осъществявам цели, ще стана многоцелен.“ Той е еднослужещ – в името на Свободата и Мъдростта!

На добър път заедно с мен!

[Ваклуш снема печатите на Дома на Мъдростта.]

Ние няма да казваме: „Двери, отворете се!“ Ние ще отваряме двери. Духовната вълна на Мъдростта отваря дверите на Дома на Мъдростта!

[Ваклуш влиза в Дома на Мъдростта. На масата в библиотеката са поставени ябълки и житни класове.]

Тези ябълки ги сложихме не за да играем ролята на съблазнители и след това на обвинители, че има грешници, а защото знаем, че няма по-велика дързост от тази да ядеш знание. И няма по-достойно нещо, когато имаш знание, да го сееш. А за да има изклас, трябва да има семе. Семето в житото е нашата мисъл, нашата душевност и нашият Дух.

Трогателно е човек да види плода на своето дарение. И точно това е голямата радост на Небето. Една възхвала Небето получава с човечеството в неговата будност да бъде обитател на Това, Което го е родило. Небето в своята цяла божественост роди и земята, която безспорно трябва да стане божествена, и затова я населява със своите чеда на божественост. За мен е трудно да кажа, че радостта е мерилка на това, което сте направили, макар че радостта е усмивка на Мъдростта. Вие сте осъществили тази форма на Словото, което преди години съм казал. И все пак този плод трябва да го напоите с първия белег на присъствие в Дома на Мъдростта – отговорността.

Първият белег на Децата на Деня в тази обител на Мъдростта е отговорността. Чак когато човек може да се осъществи в отговорност по отношение Духовната вълна на Мъдростта, тогава може да се каже, че той има готовност за жертва.

Вторият – тайната, именно на това служение, е жертвата. И не може да не бъдем признателни, че някои жертват част от своята духовност, част от своята събожественост. Защото онова, което като аура става в един Дом, то е жертва – предоставя се на бъдния гостенин една душевна топлота. Това трябва!

Третият е възможността човек в своето служение да направи свобода – да може да създаде в другия свобода. Затова казах, че Децата на Деня не са вестители, а освободители! А как може човек да направи свободен другия? Само като освободи ограничения Бог в себе си. Така че тази фраза: Свободният човек е един ограничен Бог, не е предмет на украса. Това е вече чертан Път: свободният човек е ограничен бог, излезте и осъществявайте Свободния!

Така в йерархията на Децата на Деня в този Дом на Мъдростта след отговорността и жертвата ще трябва да дойде и свободата. А свободата като възможност за цялостност довежда до това, което се нарича възкресение, или до онази тайна, която Христос остави – да знаеш истината. А когато знаеш истината за себе си, не можеш да бъдеш ограничен в правото на възкресение, а безспорно и на отвоюваното място (така както Христос го направи) в гостолюбостта на Отца. В лоното на Отца най-любимият гост е Синът Му – Христос. А всеки е един Христос в живот на бъдещето!

С това пожелание искам да ви видя достатъчно отговорни във волята на приложение Учението на Мъдростта – реален израз на тези десет години (разбира се за мен са повече вече от петдесет години, откакто „се разхождам“ в себе си).

Сега имате възможност, когато във вас някой още си позволява да ви казва да разпънете чадъра на скръбта, вместо да си купувате чадър на скръбта или да го изваждате от своя стар калъф, да дойдете тук, в Дома на Мъдростта, където нито Стена на плача ще има, нито скръб. Знание, знание и власт след всеки гроб!

Желая ви победи! Част от едно зрение, не мечтание! Аз не знам какво е мечтание, защото за мен така наречените „реалности“ ги няма. Но част от едно знание е вашата възможност да се осъществите.

На добър път на всички ви!

 

01.11.2000 г.
гр. Пловдив

Домът на Мъдростта е първообраз
на храма на бъдещето – без олтар и обреди!

 

Още от броя
Обръщение (3/2000) На Общество Път на Мъдростта по случай Рождеството Към Децата на Деня, Воинството на Любовта и поселниците на Третото хилядолетие! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! Той дойде пре ... Интервю с Ваклуш Толев (3/2000)   Г-н Толев, на 1 ноември 2000 г. открихте първия Дом на Мъдростта в гр. Пловдив. Ще има ли други такива Домове, какво е тяхното бъдеще в Третото хилядолетие?   И ... Дни - празници на Общество Път на Мъдростта   7 януари – Ден на Рождеството Рождеството е Път на обожествяване!   13 февруари – Ден на сп. „Нур“ Нур е свет ... AXIS LIBRI (3/2000) Битката между мисъл и откровение е битка за очовечване и за обожествяване! The struggle between thought and revelation is a fight for huma ... Проглас (3/2000) Дайте на света името на Богобъдното изповедание! Зримият теогон – човекът бог в развитие, ще бъде тревогата на Третото хилядолетие. Започва битката между очовечването и обожествя ... Битката между мисъл и откровение Битката между мисъл и откровение е битка за очовечване и за обожествяване! Човечеството е навикнало да живее с традиционност и с отъпкани пътища. Но не може да влезе в Третото хилядоле ... Послание на Присъствието (Върху Агни Йога) (Върху Агни Йога) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! Отговорността е първият белег, с който трябва да се влезе в Служението. Доколко зрелостта го е поставила ... Пътят на Кундалини (продължение) (Продължение) Пътят на Кундалини е доктрината на Живота! Енергиите, които слизат, инволюционните, са в ниските полета – първи център, втори център, трети център. В четвърти ... Рождеството Христово Живейте Христос не като празник, живейте Го като вътрешен Бог! Неуморността на Децата на Деня прогонва всеки облак от съмнение във великото служение на Оня Син, Който преди 2000 години ... Откриване на Дома на Мъдростта Мъдростта не казва: „Двери, отворете се!“ Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Онази йерархия, която човешката душа мина, това, което като поселници на Земята се е ос ... Дом на Мъдростта (Пловдив 4000, ул. „Йоаким Груев“ 43, тел.: 032/628 990) представя 13 тематични празнични дни от 18.12. до 30.12.2000 г.   ...