Пътят на Кундалини (продължение)

Арxив | брой 3 / 2000

(Продължение)

Пътят на Кундалини е доктрината на Живота!

Енергиите, които слизат, инволюционните, са в ниските полета – първи център, втори център, трети център. В четвъртия център универсалното съзнание израства и след това вече се върви към петия, шестия, седмия център – Троицата, Триадата на съвършенството.

Така ще се дойде до петата чакра – Вишудха (санскр. – „чистота“) или гърлената, plexus laryngenos – центърът на яснослушането. Но не това яснослушане на медиума. Трябва да се направи генерална разлика между медиумното слушане на нисшия астрален шепот, на пишещите под диктовка, със събудения пети център – тази чакра, с която можеш да общуваш в идеята за великото съпричастие. Работата на Кундалини в петата чакра се счита за израз на чистота – чистота, именно с която беззвучният звук става звук. Там може да се удовлетвори потребата на човека от мирово знание. Знание, защото слухът е предшествал като орган зрението.

Този гърлен център е с листа шестнадесет, а шест плюс едно е великата седмица. Това е една от големите тайни, която седмицата предоставя на човека. Разбира се, вие ще намерите твърде много литература за Кундалини. Но аз се страхувам от това, което нарекох сергиен окултизъм. И така е, защото никой не свързва Кундалини със седемте лъча на еволюцията. А в този център трябва да разберем с кой лъч от тези седем лъча на културата, с които изграждаме човека, ще трябва да работим. С администрация, с религия, с философия, с изкуство, с наука, с преданост или делотворство? Всеки от тях е безспорно потребен – от първия до седмия, но всеки си има своя енергетичност, с която е най-осъществим и най-творчески. Но... блуждението на ума. (Малко ли философи стоят по хиляда години в астралното поле без да се прераждат, защото спекулациите на ума им са повече от прозрението на духовното осенение!) Така от тези шестнадесет листа – великата седмица, получаваме това, което намираме в олтарните седмосвещници.

Един център, една чакра, има своите определени листа и всяко от тях можете да намерите каква рана лекува или каква енергия дава. И оттук ще разберем защо можем да разчетем чрез листата на хилядолистника Книгата на Живота. Оттук ще разберем и величието на българската религия и българската култура – орендата в главата на хана. Не му дават ясновидство, нито яснослушане – дават му оренда. Вижте какво са знаели прабългарите!

Шестата чакра е Аджня или третото око, за което всички говорят, че го знаят, та даже някои твърдят, че видели Бога. Мисъл-форми може да видите, но Бог да видите е много смешно. Но понеже невежеството винаги има пълномощие на академик, всички тези сега, които правят най-различни сеанси, все видели Бога, все говорили с Бога!... В този център имаме ясновиждането, което се йерархира. И затова, когато отивате при един ясновидец, трябва да знаете дали има астрално виждане. Защото има, както казах, и галванизация на пробуден център без Кундалини да минава през всички. (Говоря за феномена „врачка“, не за феномена като дарование – отделен е въпросът, че някой може да врачува.) Това колкото и да е порочно, не лишава Кундалини от право да създава феномена на ясновидеца, феномена на яснослушащия, дори ако щете, изчистения феномен на екстрасенса, което е елементаризъм, но е феномен – защото аура съществува и следователно енергия може да даваш. Може и пет метра да излъчите светлина от ръцете си, в това няма нищо страшно.

Не е вярно и нещо друго – бързат някои да кажат как излизат и се връщат в тялото си. Но това може да направи всеки в своето астрално състояние. Не му е нужен събуден нито четвърти, нито пети, нито шести център. Много лесно може да го правите, защото всяка нощ излизате; всяка нощ вашата астрална субстанция, свързана с т. нар. сребърна нишка, си броди. А когато се касае за будния Кундалини в седмия център, няма нужда да излизате от „гробницата си“ – Христос направи Възкресението, показа се; разруши външната гробница!

Когато говорим за Аджня, това трето око има две цветчета (които са фактически две дадености) всяко с по четиридесет и осем листенца. Затова може да йерархираме ясновидството на ранга на астрала, на ранга на ментала и на ранга, който можем да кажем, че е духовно прозрение. Ето защо институцията пророчество в юдейството е разделена на велики пророци (четири) и на нисши пророци (останалите). Тогава няма защо да се чудим, че едно пророчество от ранга на астрала не може да каже велика бъднина във възможни проценти на сто (може да ви каже, че вашата крава се е загубила еди-къде си, идете си я вземете); не може да направи нито Учение, нито да чертае Път. Тези неща хората са ги знаели, посветените са си служели с тях.

Много често се възхищавам на Ницше: Между животното и свръхчовека има един мост, който се нарича човек! Този човек трябва да бъде надмогнат. И точно когато човекът се освободи в идеята за свръхчовек, той е това, което нарекохме овладян теогон. Болката на Бога в човека е нещо страшно. Той иска своето освобождаване, защото за човека милиони години е работено, за да се освободи от животното, но и за Бога в човека ще трябва да се работи, за да се освободи от човека. И тогава астралното ясновидство е една добра игра на илюзията на човешкия ум да се удовлетворява, че е чул нещо извънземно. Отдавна човечеството работи с менталните светове и е създало не онази Вавилонска кула, към която се насочиха и Бог ги раздели, за да могат да работят и с другите тела. Това беше поривът на времето: „Дайте всичките си усилия да изградим кула, която да стигне до Бога“, но устремът беше астрален и умът ги раздели! Ще достигнем до положение, когато висшия ум ще употребим, за да може след това пък той да бъде разделен от причинността и така да имаме един непрекъснат вървеж. Това са Духовните вълни; това е Пътят на Кундалини – идея за божественост, която трябва да се осъществи!

Аджня дава и менталното ясновидство, в което някои се задоволяват с мисъл-формите, които срещат. Но тези мисъл-форми се изчерпват; те могат да се нихилират и от причинния свят. Големите церемонии с хиляди години са събирали милиони човешки същества да отиват на процесиите и излъчват мисли. Затова са трайни те, защото ги храним с нивото на нашата мисъл. Но безспорно идва време, когато съответните нови Духовни вълни разрушават. Това е величието на Христос – Този храм за три дни ще го разруша и ще го възстановя!

Аджня на санскрит означава „заповед на Гуру“, заповед на Учителя – Тебе казвам, момиче, стани! Защото Той вижда всичко! Тези две по четиридесет и осем листчета са общо деветдесет и шест, а девет и шест е петнайсет, пет и едно – шест, числото на Сина. Нищо няма вън от великата хармония. Числото на Сина, на Великия, на виждащия – Стани!

Но Синът не е още Синовност – Синовността е привилегия само на Логоса. Числото шест е едно от най-благодатните заедно с тройката и девятката. Това е посятото семе, което расте и чакаме да даде своето плодно зърно.

Когато говорим за хилядолистника вече, Великият Гуру, Женихът вижда Своята невяста и с нея Той има Своето лотосово битие да ражда, да създава свят. Това е битие – лотосовото! Кой е Женихът? Ами защо ще постят, Женихът е между тях, нека се веселят сега! Той – Синът, срещна Своята невяста, позна Своята невяста, оплоди Своята невяста. Кое? Духовната вълна! Срещна я! И тук е великият момент на едно бракосъчетание – Дух и Материя, когато Кундалини отива в седмата чакра: Аз и Отец сме едно! Това е голямата, вечната знайност! Може ли да се спести на човечеството това, което не разбира – че няма страдание, а има еволюция – или трябва да бъде поучено? Какво рече ангелът на Лот: Содом и Гомор ще изгорят, не се обръщай назад! А жена му се обърна – и досега свещените книги свидетелстват за соления стълб. А Христос какво рече на Своите деца: Вие сте солта на земята! Нищо не се разминава: Вие сте солта на земята, които носите едно ново Учение! Няма назад! А жената на Лот остана солен стълб, защото се обърна. Какво направи Орфей? Уплаши се, че ще загуби Евридика – обърна се, Евридика изчезна и той ходи отново да моли боговете...

Можете ли да си представите колко дълбок смисъл има от „Агни йога“ осемдесет и втори параграф, където е казано: „Да считаме ли, че дрипите на старата мисъл могат да послужат за облекло на Новия свят?“ Дрипите! Това не може да се осъзнае и няма да се осъзнае скоро. Може да слушате какви ли не недомислици по разни световни и несветовни програми; какви ли не полузнайности и глупости не се написаха и за чакрите!

Безспорно в седмата чакра Кундалини ще познае, ще намери в човека Бога и Бог ще намери в Кундалини своето Божество. Бог в Себе Си, олтар без служение, защото там всяко служение ще е оскърбление на величието на вашата будност. Жрец за такова служение няма!

Човекът, самият, трябва да става Бог! Божество е бил, но Бог?! Тук почва голямото развитие – бог в развитие, или, както казах: вие сте една зрима теогония; зрима, не осъществена още. Точно това е взаимното проникване – това всмукване, този перихорсис, тази усия, тези преобратени дарове са Единосъщието, за което казва древният отец: „Иисус, когато вършеше Своите дела, не ги вършеше като Човек, защото беше и Бог; и не ги вършеше само като Бог, защото беше и Човек.“ И виждате как Вселенските събори решават този голям въпрос: две естества – Син Човечески и Син Божий; две воли – Човешка и Божествена.

  • Кундалини е живият път – борба вече не за човека, а за Бога у човека и за човека в Бога!

В Кундалини има и болката, и възмогата; в него има и кармата, и прераждането. Те в бъдещите културни раси ще спрат. Но сега, когато въплъщението е всеобщо, между раждане и Рождество ще има разлика – Рождеството е за единиците. В Кундалини е свободата да потърсим Бог в себе си и Той да бъде освободен от спомена за човека. Ние не можем да се освободим от живот за Бога, но Бог не трябва да бъде така измъчван в нашата природа. И човек няма да умира – това е тайната на безсмъртието.

Разбирате ли каква воля трябва да приложи бъдното човечество? Свобода от дрипавата дреха! За този теогон, който трябва да живее с гласа на Съдбата, който трябва да научи какво Бог иска, какво Човечеството чака и какво Съдбата позволява. Тук е правото на чакрите, за да се разгадае какво Съдбата позволява, те решават това. А когато знаеш какво Съдбата позволява, т.е. живеейки с гласа на Съдбата, ще знаеш какво чака Човечеството и какво можеш да му дадеш, за да го освободиш.

Въпрос: Каква е връзката между молитвата и Кундалини?

Молитвата в повечето случаи е заучена и не е ваша. А Кундалини си е ваш, макар че Бог ви го вдъхва; Кундалини е вашата същност. А молитвата може да я сменяте според религиозното си йерархическо съзнание. Преди са имали „Отче наш“, сега имате „Молитвата на Мъдростта“, ще имате молитви на Истината, на Свободата. Въпросът е дали може да се намери в хармоничност с Кундалини, когато я казвате, и в кой център, в коя чакра. С упражненията за събуждане на Великата сила безспорно се правят т. нар. мантри, специални молитви. Когато човек реши да работи за пробуждането си (не е въпросът само за Кундалини), може да започне като раздели стиховете на Молитвата съответно от първата чакра до седмата и ги произнася.

Кундалини е Безпричинната Причина в човека!

 

2000 3 001
Още от броя
Обръщение (3/2000) На Общество Път на Мъдростта по случай Рождеството Към Децата на Деня, Воинството на Любовта и поселниците на Третото хилядолетие! ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО! Той дойде пре ... Интервю с Ваклуш Толев (3/2000)   Г-н Толев, на 1 ноември 2000 г. открихте първия Дом на Мъдростта в гр. Пловдив. Ще има ли други такива Домове, какво е тяхното бъдеще в Третото хилядолетие?   И ... Дни - празници на Общество Път на Мъдростта   7 януари – Ден на Рождеството Рождеството е Път на обожествяване!   13 февруари – Ден на сп. „Нур“ Нур е свет ... AXIS LIBRI (3/2000) Битката между мисъл и откровение е битка за очовечване и за обожествяване! The struggle between thought and revelation is a fight for huma ... Проглас (3/2000) Дайте на света името на Богобъдното изповедание! Зримият теогон – човекът бог в развитие, ще бъде тревогата на Третото хилядолетие. Започва битката между очовечването и обожествя ... Битката между мисъл и откровение Битката между мисъл и откровение е битка за очовечване и за обожествяване! Човечеството е навикнало да живее с традиционност и с отъпкани пътища. Но не може да влезе в Третото хилядоле ... Послание на Присъствието (Върху Агни Йога) (Върху Агни Йога) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! Отговорността е първият белег, с който трябва да се влезе в Служението. Доколко зрелостта го е поставила ... Пътят на Кундалини (продължение) (Продължение) Пътят на Кундалини е доктрината на Живота! Енергиите, които слизат, инволюционните, са в ниските полета – първи център, втори център, трети център. В четвърти ... Рождеството Христово Живейте Христос не като празник, живейте Го като вътрешен Бог! Неуморността на Децата на Деня прогонва всеки облак от съмнение във великото служение на Оня Син, Който преди 2000 години ... Откриване на Дома на Мъдростта Мъдростта не казва: „Двери, отворете се!“ Мъдростта отваря двери! Мили Деца на Деня! Онази йерархия, която човешката душа мина, това, което като поселници на Земята се е ос ... Дом на Мъдростта (Пловдив 4000, ул. „Йоаким Груев“ 43, тел.: 032/628 990) представя 13 тематични празнични дни от 18.12. до 30.12.2000 г.   ...