Интервю с автора на списание Нур

Арxив | брой 1 / 2001

 

Г-н Ваклуш Толев, Сдружението „Общество Път на Мъдростта“ издаде свой календар за 2001 година, в който са включени седемте празника на Обществото. Молим Ви за коментар на тези дни.

Календарът за 2001 година с неговите седем празнични дни е първият автограф на Учението Път на Мъдростта върху началния лист на книгата на Третото хилядолетие!

1. Затова 7 януари е Ден на Рождеството, което е ниспослание на Мъдростта като Мирова Духовна вълна с присъствена личност и космична потреба – човекът бог развитие;

2. Затова 13 февруари е Ден на списание Нур – зримата трапеза на хляба на Мъдростта, пътят на прозрението знаещият е повече от безгрешника;

3. Затова 8 април е Ден Възкресението, Ден на надгробната властност – победа над материята, т.е. Аз и Отец сме едно;

4. Затова 28 август е Ден на 13-те безсмъртни българи, родили идеи и приложили воля за историческите реалности на България;

5. Затова 13 октомври е Ден на Децата на Деня – едно ново прозвище на Служението като зрима сакралност;

6. Затова 1 ноември е Ден на Дома на Мъдростта – Храмът на бъдещето – свобода от минало;

7. Затова 21 декември е Ден на Посланието – енергия на Духовната вълна в изграждане на Учението – хлябът на Отца!

 

Още от броя
Интервю с автора на списание Нур   Г-н Ваклуш Толев, Сдружението „Общество Път на Мъдростта“ издаде свой календар за 2001 година, в който са включени седемте празника на Обществото. Молим Ви за комент ... Послание на Живототворчеството Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! Всяка звезда е дала своите лъчи да направи едно небе звездно; всяко слънце е дало своите лъчи да направи една планета живителна. Така и У ... AXIS LIBRI (1/2001) Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! Liberate Destiny from the Way of your evolution Съдбата ... Послание на Живототворчеството (Повеления и Искания) (Повеления и Искания) Освободете съдбата от Пътя на вашата Еволюция! Тази година получихме едно Послание, което със своята енергетичност и със своето предназначение ще даде аурат ... Съдбата като енергия на еволюцията Съдбата – зов на Божествеността! Обреченият има едно достойнство – че сам е поискал неговата велика изповед да му стане живот! Това е, което го прави наистина отговорен в п ... Служението – свобода от еволюция Който не иска да победи еволюцията, той не може да върши служение! Има светлини, които не гаснат; има пътища, които не могат да бъдат изходени; има души, които трябва да се осъществят; ... Осем години списание НУР Списание Нур е предназначеният автограф на Учението Път на Мъдростта в първата страница на Третото хилядолетие! Нур се роди преди осем години като една голяма идея, която трябваше да б ... Послание на Планетния Логос за 2001 година Отче наш! Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, ... Посланието и Зодиакът   Зодия Повеля Евангелие Агни Йога Искане ... Проглас (1/2001) Послание на Живототворчеството! Преди една година влязохме в Третото хилядолетие; цяла година присъствахме и осенявахме неговото битие – лично и мирово, телесно и духовно, социал ...