Послание на Планетния Логос за 2001 година

Арxив | брой 1 / 2001

Отче наш!

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и с братска любов към всичко!

 

Ти си сега и във всички времена!

АМИН !

 

На 21/22 декември влиза Новата две хиляди и първа (2001) астрономическа година от Христовото летоброене.

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Той рече:

 

Деца на Деня – освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция!

 

1. Имате Знанието на Мъдростта, приложете го в битка за Единосъщие;

2. Осветете новите си олтари и обезгрешете пътищата на човечеството;

3. Дерзайте! То е последие на Възкресението!

 

 

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  3: 16-17 5: 16-19 9: 23-25 5: 17-18
  16: 24-26 9: 2-3 14: 8-11 8: 29-32
  25: 8-10 10: 49-52 21: 34-35 21: 4-6
Агни йога: §§ 17, 49, 138, 484.

 

 

 

Господи!

 

1. Дай ни:

Без болки да се простим със старите престолнини на своята мисъл, на своята душа, на своя Дух!

 

2. Дай ни:

Нови пътища и в нови Домове на Мъдростта да ходим и осветим!

 

3. Дай ни:

Не забрава на културите, а отговорна преценка на забравата!

 

Амин!

 

Това е Послание на Живототворчеството!

 

 

Евангелия

Матей 3:16-17.

16. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.

17. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.

 

Матей 16:24-26.

24. Тогава Иисус рече на учениците Си: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва;

25. защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;

26. защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?

 

Матей 25:8-10

8. а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.

9. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете.

10. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.

 

Марко 5:16-19.

16. Ония, които бяха видели, разказваха им, как стана това с бесния и за свините.

17. И наченаха да Го молят да си отиде от пределите им.

18. И когато Той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, Го помоли да бъде с Него.

19. Но Иисус му не позволи, а каза: иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти стори Господ и как те помилува.

 

Марко 9:2-3.

2. И след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и Иоана и възведе ги сами на висока планина насаме, и се преобрази пред тях.

3. Дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели.

 

Марко 10:49-52.

49. Иисус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват: дерзай, стани, вика те.

50. Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Иисуса.

51. И отговаряйки му, Иисус го запита: какво искаш да ти сторя? Слепият Му рече: да прогледам, Учителю!

52. Иисус му рече: иди си, твоята вяра те спаси. И той веднага прогледа и тръгна след Иисуса по пътя.

 

Лука 9:23-25.

23. А към всички казваше: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва.

24. Защото, който иска да спаси душата си, той ще я погуби; а който погуби душата си зарад Мене, той ще я спаси.

25. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а себе си погуби, или повреди?

 

Лука 14:8-11.

8. кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе,

9. и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: отстъпи на тогова място; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място.

10. Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: друже, премести се по-горе; тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе;

11. защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.

 

Лука 21:34-35.

34. Прочее, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преядане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно;

35. защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице;

 

Иоан 5:17-18.

17. А Иисус им думаше: Моят Отец досега работи, и Аз работя.

18. Но затова иудеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен Богу.

 

Иоан 8:29-32.

29. Тоя, Който Ме е пратил, е с Мене; Отец не Ме е оставил самичък, защото Аз върша винаги онова, което е Нему угодно.

30. Когато Той говореше това, мнозина повярваха в Него.

31. Тогава Иисус казваше на повярвалите в Него иудеи: ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици,

32. и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.

 

Иоан 21:4-6.

4. А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега; но учениците не познаха, че е Иисус.

5. Иисус им казва: деца, имате ли нещо за ядене? Те Му отговориха: не.

6. А Той им рече: хвърлете мрежата отдясно на кораба, и ще намерите. Хвърлиха, и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба.

 

 

Агни Йога

§17. Противопоставянето срещу Учението има обратен удар и действа върху противопоставящия се. Но въздухът е пълен със стрели. Избършете потта от неприятелските нападения. В часа на нападението желая да побеседвам за вечните предмети. Ще се радваме, защото възможностите се увеличават. Изчислявам как всяко неприятелско сърце увеличава зърното на придобивката.

 

§49. Ще ви запитат – кой ви даде право да бъдете смели? Кажете: смели сме по правото на еволюцията. Правото на еволюцията е написано с огнени букви в нашите сърца. Никой не може да обори истината за неизбежността на възхода. Пред тълпата, и когато сме сами, ние еднакво знаем нашето неотемлимо право. Само слепият не вижда посоката на еволюцията. Когато портата на знанието е ярко означена, то не е трудно да се устремим към нея из тъмата. Нима може да се разбере дерзанието другояче, освен като нечуван подвиг? Нима дерзанието не трябва да бъде трапезата на всеки ден и одеждата на всяка помисъл? Нима стените на тъмницата не ще станат прозрачни? И нима не ще се разтвори печатът на тайната пред дръзващия? Съветвайки смелост Ний посочваме най-лекия път. Сърцето знае истината за тоя път. Сега не може да се посочи друг път.

Проявете смелостта.

 

§138. Прави сте, когато въставате против лошите примери. Животните постъпват по-чисто, защото въображението им е неопетнено. Без страх изтръгнете лошия навик, който действа като пример на младежта.

 

§484. Най-нисшето чувство е чувството на задоволство. Всяко чувство може да даде известни резултати, само задоволството е равносилно на смъртта. Не е лесно да се приеме неудовлетвореността като едно благо, но можем да се приучим към това безконечно достижение.

Ако си представим най-високото достижение, все пак то ще бъде нищо пред съвършенството. Нашите трудове, преди всичко, имат в основата си неудовлетвореността като източник на търсенето. Но най-трудният въпрос, на който трябва да отговори новодошлият, е: „Брат, можеш ли ти да се решиш на вечна неудовлетвореност?“

 

 

Още от броя
Интервю с автора на списание Нур   Г-н Ваклуш Толев, Сдружението „Общество Път на Мъдростта“ издаде свой календар за 2001 година, в който са включени седемте празника на Обществото. Молим Ви за комент ... Послание на Живототворчеството Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! Всяка звезда е дала своите лъчи да направи едно небе звездно; всяко слънце е дало своите лъчи да направи една планета живителна. Така и У ... AXIS LIBRI (1/2001) Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! Liberate Destiny from the Way of your evolution Съдбата ... Послание на Живототворчеството (Повеления и Искания) (Повеления и Искания) Освободете съдбата от Пътя на вашата Еволюция! Тази година получихме едно Послание, което със своята енергетичност и със своето предназначение ще даде аурат ... Съдбата като енергия на еволюцията Съдбата – зов на Божествеността! Обреченият има едно достойнство – че сам е поискал неговата велика изповед да му стане живот! Това е, което го прави наистина отговорен в п ... Служението – свобода от еволюция Който не иска да победи еволюцията, той не може да върши служение! Има светлини, които не гаснат; има пътища, които не могат да бъдат изходени; има души, които трябва да се осъществят; ... Осем години списание НУР Списание Нур е предназначеният автограф на Учението Път на Мъдростта в първата страница на Третото хилядолетие! Нур се роди преди осем години като една голяма идея, която трябваше да б ... Послание на Планетния Логос за 2001 година Отче наш! Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа, ... Посланието и Зодиакът   Зодия Повеля Евангелие Агни Йога Искане ... Проглас (1/2001) Послание на Живототворчеството! Преди една година влязохме в Третото хилядолетие; цяла година присъствахме и осенявахме неговото битие – лично и мирово, телесно и духовно, социал ...