Единадесети Събор на Общество Път на Мъдростта Откриване (3/2001)

Арxив | брой 3 / 2001

Откриване

Мъдростта – Живототворчество!

Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, мили приятели! Добър ден, Деца на Деня!

Моят личен акт на признание към вашата воля, която ви е довела тук, е чувството ми на благодарност и благословът, който Посланието, тазгодишното, на Живототворчеството ви даде най-голямата идея в света: освободете се от съдбата, за да изведете Бог в живот, защото човекът е един еволюиращ бог. Това благословение е от личната ми воля и от отговорността пред това, което с едно общо име наричам Небе. Поднасям ви благослова и на онова, което се нарича свещена земя и гроб Господен. Благословени бъдете от тези свещености, защото тезата ми е, че човекът е свещен, а институциите – преходности!

Днес Обществото Път на Мъдростта е извикано да отпразнува своя Единадесети Събор. Неуморността на вашата душа и отговорността на вашето служение нека го осветят с най-големия олтар, който тепърва открихме в Третото хилядолетие – Книгата на Живота!

Единадесетият Събор е това, което написах в книгата на Дома на Мъдростта.

Първом: Нека път да ви бъде волята на Единосъщието! Единосъщието е една от валенциите, която Посланието на Живототворчество притежава. Защото Единосъщието е част от духовната същност на това, което един Голготски път изведе – Кръста, или битката между Дух и материя в нейната осветеност, за да може това, което женската утроба ражда на тази планета – човека, земната утроба да ражда чрез гроба си за Възкресението. А Възкресението е единственият път на одухотворената материя, която може да ви доведе до вашия Отец, Който за разлика от предишни божества не си яде чедата, а покани Своя Син да седне отдясно и Го направи Единосъщ!

Второто е: Нека живот да ви бъде Молитвата на Мъдростта! Тя ви казва: Научи ме жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Душа... Нямате прошение за всекидневния хляб. И нямате извинение, че не знаете, така както Христос се опита да оневини престъпността на вековете в една бивша религия, в която беше роден: Прости им, те не знаят! В бъдеще не може да има прощение – от това, че не знаят, на тези, които са отворили аналите на Учението Път на Мъдростта! Самата Молитва им казва и иска: Научи ме жив да бъда в Тебе... Молитвата на Мъдростта е духовният хляб, от който човекът бог в развитие взема своето причастие!

Третото е: Нека за олтар на служение да ви бъде Книгата на Живота! В цялата история на човечеството олтарът беше вън от човека и към него той се напътваше със страхопочитание и носеше своите жертвоприноси. Тепърва в Третото хилядолетие влезе една нова идея за служението – олтарът вътре у нас! Книгата на Живота, която може да бъде разпечатана само от този, който е осъществил Възкресението си и може да направи с волята си Единосъщие!

Трагедията на човечеството е, че живее с идеята, че Адам е изпъден от Рая и следователно грешникът трябва да прави път за опрощение.

  • Адам може да бъде изгонен от Рая, но Бог не може да бъде изгонен от човека!

Бог не е изгонен от човека! И ние дадохме в Посланието, че тази голяма битка, с която трябва да бъде освободен човекът, е: Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! Затова нарекох това Послание Живототворчество, за да изведете онова, което казах – че не е само бог в развитие човекът, но е и бъдният Съсътворител. И неговият олтар не може да бъде вече вън, той трябва да бъде вътре в него. Тържеството е тържество на душата, а не на ума, не на съображението. Защото тази голяма енергия на Живота, която съпровожда еволюцията, захранва енергията на съдбата и ведно с това, както знаете, цялата култура на митологичните богове и богини-съдби си отиде. Следователно, на човека му остава нещо, което Посланието на Живототворчеството му дава – без болка да се прости със старите престолнини на своята мисъл, на своята душа, дори на своя Дух! Защото той чрез Духа си припознаваше, чрез душата си живееше, а чрез мисълта си принасяше жертвоприношенията.

Свобода от престолнината на миналото – това е голямата тайна на Посланието на Живототворчеството, и тогава съвършено логично е да поискаме от човека да направи свобода от съдба от пътя на своята еволюция. И то защо? Защото знанието, което притежава, е битка, която ви е извела до Единосъщието! Тогава си позволете да осветите един нов олтар – Книгата на Живота. А това непременно трябва да стане като обезгрешите пътищата. Не олтарите са виновни, а пътищата са били грешни или потребни в грешката им да бъдат освободени от бъднината на едно ново мислене, на един нов живот! Така както Любовта можеше да надмогне това, което пътникът искаше – тя даде прощение вместо възмездие, обич на врага вместо отмъщение. Но само Мъдростта може да обясни великата тайна на Единосъщието. И тогава ние ще разберем защо в Посланието за свобода от съдба сложихме всичката своя бъдна енергия – за да извикаме това най-великото тайнство.

Съдбата до такава степен е била властна, че с ужас е констатирано, че и боговете се страхуват от нея. Но някои философи, като един Платон, са считали, че свободата и добродетелите са в състояние да променят, да развият в човека способност, която се издига над съдбата. Живототворчеството като Послание постави тази най-голяма потреба, а именно свобода от съдба и след като имате знанието на Мъдростта, приложете го в битка за Единосъщие!

Затова казвам: Нека път да ви бъде волята за Единосъщие; нека живот да ви бъде Молитвата на Мъдростта; нека за олтар на служението ви бъде Книгата на Живота!

В Посланието на Живототворчеството, не само прозрението е неговият окомер, а предназначението е неговото основание. Предназначението е да правите съдба, а не тя да ви прави; предназначението е, което ви извежда; предназначението е, което ви прави Съсътворител! И тогава ние ще разберем, че Съдбата е само институция в голямата битка за надмога дори и на самата еволюция, еволюцията на човека. Тя е институция, от която трябва да се освободим!

В такъв случай ние можем да разберем що е това, което търсим като Единство – търсим го между утробата на жената, която ражда човека на планетата, и утробата на земята, която ражда идеята на Възкръсващия, можем да кажем какво е Единството в тази раздвоена цялост – в този еволюционен пулс.

  • Единството е знакът на битието, а Единосъщието – знакът на Космичната божественост!

И тогава няма да имаме страх, че Адам е изгонен от Рая, защото, както казах, Бог никога не е бил изгонен от човека. А когато Бог е у нас, ние създаваме идеята за личната свобода, но която трябва да приложим и осъществим като потреба на социалната свобода. Когато някой извърши освобождаване от съдбата, тогава той прави приноса на това, което се нарича социална потреба от свобода. Нейният път, много пъти повтарям, нейният път е един нов кодекс на моралните стойности. И ние го сложихме в надслова няма зло, има нееволюирало добро! Ние го поискахме, поискахме го като идея на прощението със старите престолнини. Тогава на нас нищо друго не ни остава, освен да направим тази единствено голяма и прецизно сложена в нашите измерения идея за забрава – отговорна преценка на забравата. Всичко друго можем да забравим, не можем да забравим Бог у нас! И Той чака Своето извеждане. Свобода!

Мисълта доведе човека до очовечването; откровението като идея на прозрението довежда човека до обожествяването! И ние правим тази йерархия – йерархия на развиващия се, който усвоява божественост, но който още не е Бог.

Затова в този Единадесети събор нека Децата на Деня успеят да познаят, че светът е толкова божествен, колкото може да го направят техен дълг и тяхна отговорност, тяхно знание и тяхна молитва. Това е, което мога да им пожелая. А семинарът да даде онова, което казвам: нека бръкнем в джоба на съдбата, да извадим своя жребий и да я хвърлим без да отроним сълза! Имайте тази смелост да не отроните сълза по една съдба, която ви е спохождала в личния и социален бит; която дори ви е давала достатъчно радости; която ви е наскърбявала; която ви е лишавала и ви е създавала болезнености. Няма вечна съдба, има вечен Бог! Има свещен човек – а не институции!

На добър път, Деца на Деня! Във вашата бъдна работа – успех!

 

28. 07. 2001 г., гр. Пловдив, Дом на науката и техниката

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2001) Децата на Деня е нова Мирова йерархия и прозвище на отговорността! Children of the Day is new Universal hierarchy and byname of responsibi ... Проглас (3/2001) Историята е изкупителка на безжалието на Еволюцията! Обществото Път на Мъдростта обяви 13 октомври за Ден на Децата на Деня и официално откриване на своята учебна година. Същността не ... Децата на Деня – клада на свободата (3/2001) Деца на Деня е нова Мирова йерахия и прозвище на отговорността! Има дарение, което не може да бъде отнето щом е акт на щедростта на Небето! А една много странна мисъл казва, че едно де ... Послание на Живототворчеството Агни йога (3/2001) Агни йога Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! Родихме се в едно предназначение за Третото хилядолетие и тази година получихме едно Послание на Живототворчеството. Е ... Учението на Мъдростта – битие и култура на Живототворчеството (3/2001) Културата на бъдещето е културата на Духа! Бяхме щедро дарени от Послания, които ни отредиха отговорност в служението човекът бог в развитие; отредиха ни право на битие. Те са, с ко ... Единадесети Събор на Общество Път на Мъдростта Откриване (3/2001) Откриване Мъдростта – Живототворчество! Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, мили приятели! Добър ден, Деца на Деня! Моят личен акт на признание към в ... Шести семинар на Общество Път на Мъдростта Откриване (3/2001) Откриване Мъдростта – Живототворчество! Логично е Децата на Деня в своя новооткрит и новоотворен олтар – Книгата на Живота, да направят своето пътуване в идеята на ... Учението на Мъдростта – Живототворчество в личното битие (3/2001) Мъдростта е вътрешната изповед на личното битие! Скъпи Деца на Деня! Радвам се и искам това, което трябва да оставим – образа на Обществото Път на Мъдростта, да бъде с изворна ... Учението на Мъдростта – Живототворчество в социалното битие (3/2001) Личността има право на убеждение и морал, обществото – на структура и отговорност! Небето ни е предоставило чрез молитва да се отблагодарим; Учението ви предостави чрез служен ... Учението на Мъдростта – Живототворчество в мировото битие (3/2001) Единството е битие на човека, Единосъщието – битие на Бога! В знанието на Мировото ни пътуване много е трудно да се каже, че човекът е отделен от Мировото битие. Отделен е въп ... Единадесети Събор на Общество Път на Мъдростта Закриване (3/2001) Закриване Мъдростта – Живототворчество! Скъпи Деца на Деня! Ние не можем да закрием нищо, защото никой не е в състояние да спре Всемирната енергия, когато има къде да на ...