Проглас (2/2002)

Арxив | брой 2 / 2002

Да бъдеш,
а не...!

Личната собственост, най-вече правото на живот, е обявена за свещена и неприкосновена. Божествеността като собственост е сакрална азбука, на която е написана Книгата на Живота, която наричам съзнание на Бога.

Тя, божествеността като собственост, е културата на бъдещето на Третото хилядолетие. Тя е усвоена и приложена идея за безсмъртието, т.е. конституционен текст за непреходност. Синът човечески е син Божий, екзистенция на Сътворението, което дава и Дух, и плът!

Кое лично тайнство прави човека властник на божията си собственост? Тайната Вечеря!

Всеки притежава собствена божественост не като дар, а като еволюция на Божията човечност. Няма вечна собственост, защото всичко се освобождава от преходното, тъй като в Нищото няма Времена.

Затова поставихме въпроса – кога настъпва свободата на Бога от човека? Когато човекът повече не умира – безсмъртен е вече! Това е битка срещу касти, карма, предопределение, прераждане – битка на новия Олтарник!

Божеството не може да бъде оскърбено, че зачитаме творческата Му воля – сътвореното Му дете да стане неговият единосъщ Син!

Божествеността не е харизматичен дар!

Още от броя
Интервю с Ваклуш Толев (2/2002) Г-н Толев, какво е планината Родопа в Учението Път на Мъдростта? Питате ме дали е светилище, дали е магичен кумир, или реален символ. С една дума, искате да знаете защо провеждаме в ... AXIS LIBRI (2/2002) Божествеността е неотменна даденост, а не харизматичен дар! Divinity is irreversible ability rather than charismatic gfit! ... Проглас (2/2002) Да бъдеш, а не...! Личната собственост, най-вече правото на живот, е обявена за свещена и неприкосновена. Божествеността като собственост е сакрална азбука, на която е написана Книг ... Божествеността като собственост Божествеността е неотменна даденост, а не харизматична щедрост! Божествеността като собственост е тема много странна по същност, много вярна като изказ за едно познание, което е лип ... Послание на Приложната Молитвеност Повеления и Искания Повеления и Искания Свържете Божията човечност с Човешката божественост! В съдбовната нощ на кръговрата, на 21-ви срещу 22-ри декември 2001 година, получихте Новото Послание & ... Социалната потреба на свобода от съдба Свобода от съдбата е да бъдеш! В Посланието на Живототворчеството[1], с което 2000/2001-ва година ни дари, бе казано: Освободете съдбата от Пътя на вашата еволюция! От този щедър да ... Идеята себе си в културата на човечеството Познай себе си, Утвърди Себе Си, Служение без Себе си! Голямо тържество е да носите битка срещу съдбата, за да направите Себе Си в пътя на служението! Затова ще се спра върху ... Закриване на учебната година 2001 – 2002 Настоящето е вещание за бъдещето! Деца на Деня! Няма по-светло щение от събудената Божественост в човека да поиска святост в мисъл и тяло и в една приложна молитвеност да изведе Бож ... Представяне на книгата „Седемте Лъча на еволюцията“ Седм`ицата е свещената тайна на планетната еволюция! Няма по-благодатна болка от тази да се ражда култура; няма по-достойно богоречие от словото, че човекът е един бог в развитие; н ...