Среща на Ваклуш Толев с Майкъл Кремо (2/2003)

Арxив | брой 2 / 2003

 

Ваклуш Толев: Радвам се! Радостта е усмивка на Мъдростта, г-н Кремо!

Да позволим на Вас, нашия събожник, да бъде от сърце приет в една земя, наречена България, и в едно Общество – Път на Мъдростта. Земя, която е определена да даде едно ново духовно Учение на света за един живот, в който човекът трябва да бъде осъществим бог на битието на своя Сътворител.

Добре дошли, welcome! Позволете ни да изживеем радостта на взаимността, в която ни гостувате. Както е казал Кришна, не бива да скърбим, нито да се радваме пред онова, което животът ни поставя и което другата страница на живота ни поднася. Добре дошли, събожнико, Майкъл Кремо!

Майкъл Кремо: Много благодаря! Благодаря Ви за топлото посрещане! И аз бих искал да благодаря на Вашите последователи, на хората, които организират всичко, за организацията на многото неща около пристигането ми тук. Аз съм много благодарен за това!

Ваклуш Толев: Те имат една вложена отговорност. При това те изповядат една доктрина, която ще имам радостта да ви поднеса – Доктрината Път на Мъдростта, която е част от Мировата йерархия; йерархията на Духовните вълни – от Сътворението, през Митологията (митологичните съзнания), Правдата и Любовта; Мъдростта, която е гостенка сега; Истината и Свободата, в чиито глъбини се живее в Бога и човекът е станал Богоосезаема необходимост. Това е йерархията на Духовните вълни от първата до седмата, така както са седем чепа в тоягата на покровителя на Кришна.

Това представяне на йерархията на Духовните вълни започва с надслов: Бог не се доказва, Бог се живее! Имаме радостта, г-н Кремо, да Ви бъде поднесено.

Майкъл Кремо: Благодаря! Много добре, много ми харесва. Аз прочетох за Седемте вълни. Ще прочета в детайли по-късно. Много прилича на идеите, които ние имаме в нашето Общество за Кришна съзнание, и е много близко до това, за което аз говоря. Но ще прочета всичко в детайли по-късно.

Ваклуш Толев: Тази идея за йерархия на Духовните вълни освобождава човечеството в приемане от насилие на нови Духовни вълни. От насилие! Позволете ми от втория том – „Езотерични школи и мистични учения“ на моята „История и теория на Мировите учения“, да ви подаря първа част, в която се разглежда Кришна и Кришнизъм, Хермес и Херметизъм, Орфей и Орфеизъм, Питагор и Питагоризъм, както и Кабалата на еврейството:

Това е дар на събожника Майкъл Кремо, с пожелание да срещне Божията човечност с Човешката божественост!

Авторът

Заповядайте!

Майкъл Кремо (прочита заглавието на книгата на български език): Изучавам руски език.

Ваклуш Толев: Обществото Път на Мъдростта има своя реален и символен знак. Това е горната част на Христовия кръст, където Дух и материя се срещат и Духът побеждава материята. Този триъгълник от горната част на кръста със змията е символният знак на Общество Път на Мъдростта. Ето на английски текста, който го има в списание „Нур“. Имайте добрината да го носите като наша даденост. Честито!

Майкъл Кремо: Много благодаря!

Ваклуш Толев (подарява списание „Нур“ на придружителя на Майкъл Кремо): Г-н Генов, списание „Нур“ подарявам на Вас, защото то е програма и вътре съм Ви написал: Пътят е един, улиците са много. Пътят наистина е един! Премного улици има... Не бива да губим съзнанието, трябва да се владеем, защото Доктрината за прераждането не прощава!

Майкъл Кремо (подарява съавторската си книга „Тайната история на човешката цивилизация“):

„На г-н Ваклуш Толев. Моля приемете моите най-добри пожелания с тази книга, която установява необходимостта за ново духовно обяснение на човешкия произход и целта на човешкия живот в такъв вид, в какъвто Вие също така давате.

Майкъл Кремо,

31.05.2003г., Пловдив“

Ваклуш Толев: С благодарности...! Довиждане, аз не се сбогувам!

Още от броя
AXIS LIBRI (2/2003) Със Самокръщението правим Възкресение, с Единосъщието – Съсътворителство! Through Self-christianization we realize Resurrection, thr ... Проглас (2/2003) Човекът – бъдещ Бог и бъдеща Вселена! Кръст на отговорност е Пътят на човека бог в развитие от Самокръщението до Съсътворителството! Това е нова идея! Идея, която „краде&ld ... Самокръщение, Единосъщие, Съсътворителство (2/2003) Със Самокръщението правим Възкресение, а с Единосъщието – Съсътворителство! Не можем да отвърнем очи назад, когато имаме белязан път и кръст за отговорност; когато идеите на У ... Върху Посланието на Бдението Повеления и Искания (2/2003) Повеления и Искания „Ето, всичко ново творя!“ (Откровение 21:5) В Мировото съзнание има едно велико тайнство – това тайнство е Посланието. Посланието е духов ... Боговластие, Себевластие, Безвластие (2/2003) Боговластникът ще е Сътворител, Себевластникът – Съсътворител! Не можем да отминем благодатта, която бе дарена за Децата на Деня с Посланието на Бдението; не можем да не призн ... Пресконференция Ден и дом на безсмъртните българи (2/2003)   Ваклуш Толев: Искам да Ви благодаря, че сте надмогнали всекидневието с оглед на това, че винаги има олтар, от който да се вземе причастие за Път и Единосъщие! Добре дошли! ... Среща на Ваклуш Толев с Майкъл Кремо (2/2003)   Ваклуш Толев: Радвам се! Радостта е усмивка на Мъдростта, г-н Кремо! Да позволим на Вас, нашия събожник, да бъде от сърце приет в една земя, наречена България, и в едно ... Интервю с Ваклуш Толев по случай 13-я Събор (2/2003)   Г-н Толев, тазгодишншят Събор е под знаците на числото 13 и Посланието на Бдението. Каква е връзката между тези два знака? От опит и интуиция общоприето е, че числото 1 ...