Послание на Планетния Логос за 2004 година (1/2004)

Арxив | брой 1 / 2004

 

Отче наш!

Да се свети името Ти;

да прииде царството Ти;

да бъде волята Ти!

 

Научи ме,

жив да бъда в Тебе,

светъл в Дух и Душа,

целомъдрен в мисъл и тяло

и със събожническо служение
към всичко!

 

Ти си сега
и във всички времена!

А М И Н !

 

На 21/22 декември влиза Новата две хиляди и четвърта (2004) астрономическа година от Христовото летоброене.

На бдение в Мировия храм в часа на благодатта Той рече:

 

Деца на Деня, извървете своите Голготи!

 

1. Познайте тайната на раждането и Пътя на Рождеството;

2. Познайте защо Вашият Олтар е бог у Бога;

3. Кажете на света за новото Битие!

 

В 0.00, 6.00, 12.00, 18.00 часа в четирите посоки на света се четат Молитвата на Мъдростта, Посланието с Повеленията, текстовете от Евангелията, параграфите от Агни Йога и трите лични Искания!

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  2: 1 - 3 1: 9 -11 1: 30-32 1: 12-14
  5: 46-48 11: 7 - 9 14: 2 - 4 10: 18-20
  28: 18-20 16: 14-15 21: 1 - 4 19: 25-27
Агни йога: §§ 43, 188, 359, 410.

 

Господи!

1. Дай ми [ни] свобода от минало;

2. Научи ме [ни], че жертва без Път не е подвиг;

3. Дай ми [ни] битка, която ражда мир!

 

Амин!

 

Това е Послание на Битието!

 

Евангелия

Матей 2:1-3.

1. А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:

2. де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.

3. Като чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с него.

 

Матей 5:46-48.

46. Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?

47. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?

48. И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.

 

Матей 28:18-20.

18. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,

20. и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.

 

Марко 1:9-11.

9. И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан.

10. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него.

11. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение.

 

Марко 11:7-9.

7. И докараха ослето при Иисуса, намятаха върху него дрехите си, и Иисус го възседна.

8. А мнозина постилаха дрехите си по пътя; други пък сечеха клони от дърветата и постилаха по пътя.

9. И които вървяха отпред, и които Го съпровождаха, възклицаваха и казваха: осана, благословен Идещият в име Господне!

 

Марко 16:14-15.

14. Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал.

15. И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.

 

Лука 1:30-32.

30. И рече є Ангелът: не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога;

31. и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус.

32. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида;

 

Лука 14:2-4.

2. и ето, застана пред Него един човек, болен от красник.

3. Иисус продума на законниците и фарисеите и рече: позволено ли е да се лекува в събота?

4. Те мълчаха. И като хвана болния, изцери го и отпрати.

 

Лука 21:1-4.

1. А като подигна очи, Той видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата;

2. видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти,

3. и рече: истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всички;

4. защото всички тия от излишъка си пуснаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.

 

Иоан 1:12-14.

12. А на всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име, – даде възможност да станат чеда Божии;

13. те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха.

14. И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.

 

Иоан 10:18-20.

18. Никой не Ми я отнима, но Аз Сам от Себе Си я давам. Имам власт, да я дам, и власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от Отца Си.

19. Поради тия думи пак произлезе разпра между иудеите.

20. И мнозина от тях казваха: бяс има и не е в Себе Си; защо Го слушате?

 

Иоан 19:25-27.

25. При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

26. А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти!

27. После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си.

 

 

Агни йога

 

§43. Ученикът не е длъжен да се лиши от собствена воля, нито пък Учителят бива да заробва. При това необходимо е осъзнаване на връзката с Йерархията и съгласуваност в действията, хармониране на свободната воля с признаването на Учителя. Обикновено само слабите умове се смущават. Разбира се, условията и ограниченията пречат на свободата в нейния вулгарен смисъл. Но съзнанието за целесъобразността и културата подчертават огромното значение на Учителя. Приемането на Учителя ни отваря първата врата на еволюцията. Не трябва да внасяме надземни предпоставки в понятието на Учителя. Той е този, който ще даде най-добрия съвет за живота. Тази близост към живота обхваща и знанието, и творчеството, и Безпределността.

 

§188. Всеки световен период си има своята особена Йога, съответна на физическото състояние на света. Не може да се употреби елементът на земята там, гдето е нужно огненото изцеление. Ни водата, ни въздухът не ще заменят крилата на огъня. Както е неумолима катастрофата, унищожаваща цели материци, така е неотложна Йогата на познаването на огнената мощ. Разбирането сроковете на нeщата е признак за просветление на съзнанието.

 

§359. Особено трудно е да се застави една бързолетяща птица да лети бавно. Няма по-голяма жертва от тази, която прави разширеното съзнание, когато се посветява на проявената действителност.

 

§410. Трябва да се обхванат нови кръгове. Не е разумно да се ограничавате в колибите, отминавайки дворците. Също така би било ограничение да останете в дворците, забравяйки хижите. Не се ограничавайте.

 

 

Посланието и Зодиакът

 

  Повеление Евангелие Агни Йога Искане
Козирог 1 Матей 2:1-3 §43 1
Водолей 1 Лука 14:2 -4 §188 2
Риби 3 Матей 28:18-20 §188 3
Овен 2 Марко 1:9-11 §188 1
Телец 1 Марко 11:7-9 §410 2
Близнаци 3 Марко 16:14-15 §359 1
Рак 2 Лука 1:30-32 §359 2
Лъв 3 Иоан 10:18-20 §410 1
Дева 2 Лука 21:1-4 §43 3
Везни 2 Иоан 1:12-14 §410 3
Скорпион 1 Матей 5:46-48 §359 3
Стрелец 3 Иоан 19:25-27 §43 2
Още от броя
Axis Libri (1/2004) Деца на Деня, извървете своите Голготи! Children of the Day, go to Your Golgothas! Радвайте се! Аз поб ... Послание на Битието. Слово (1/2004) Слово Деца на Деня, извървете своите Голготи! Честитя ви големия празник, осъществената надежда, че Битието се радва и Небето е щастливо, че има пратеници, наречени Негови Дец ... Послание на Планетния Логос за 2004 година (1/2004)   Отче наш! Да се свети името Ти; да прииде царството Ти; да бъде волята Ти!   Научи ме, жив да бъда в Тебе, светъл в Дух и Д ... Интервю с Ваклуш Толев за Планетния Логос и Посланията (1/2004)   Г-н Толев, бихте ли казали какво е Планетният Логос? За Планетния Логос може би има най-много литература, въпреки че не във всичко е така изкристализирано и изчистено, ... Послание на Битието – Повеления и Искания (1/2004) Радвайте се! Аз победих света! С къпи Деца на Деня! Това, което ви отпраща към вашия Сътворител, това, което ви отрежда и Послание на Битието, вие го имате с Молитвата на Мъдростта. ... Историята в отговорност пред бъдещето (1/2004) Историята е съхранен Дух в събития! Ще се спрем на една странност върху битието, наречено история; една особена тема, която е твърде банална и доста налудничава. Банална е затова, з ... Пожелания за Новата 2004 година (1/2004) Вземете зърното на Учението и го посейте в бъдните души! Новата година е една традиция, която по силата на известни знания наричаме промяна. В Мировия свят обаче няма години, дори н ...