Приветствие в Дома на Мъдростта (3/2005)

Арxив | брой 3 / 2005

Домът на Мъдростта е скрижала на Бъдността!

Скъпи Деца на Деня, бъдете благословени с предназначението си! Нека този Дом на Мъдростта да бъде скрижала на Бъдността във вашето велико Служение!

Трогателно е от страна на Децата на Деня да спомним предназначеността на числото 13 в Пътя на вътрешното им откровение и служение. Честито ви Вторият събор от Втория 13-годишен цикъл Събори на Обществото Път на Мъдростта!

Има защо радостта да бъде Мъдрост! Има защо това велико Ecce Homo! (което е цялостният човек) да се осъществи в своята предназначеност – така, както Посланието тази година ви рече, че правите Мирово Служение.

  • Мировото съзнание ви отрежда Служение, планетното съзнание – отговорност!

Мировото съзнание ви даде Пътя, планетното съзнание ви изми нозете и ви даде един много голям белег (който за съжаление повече се схваща като дума, а не като тайна) – идеята за събожника. Събожникът е духовност! Защото Онзи, Който създаде човека, е Дух; човекът, чиято плът манифестира една от най-големите тайни, а именно – Голгота. Не може без Голготи. Голгота е всекидневен път! Но когато се касае за събожника, тогава няма идея на обвинение – има свобода от карма. Затова има свобода в идеята на Децата на Деня – че не са вестители вече, както казах, а са освободители. Събожничеството е свобода! Ако вие не освободите другия, тогава идеята за Съсътворителя, която Учението Път на Мъдростта манифестира, няма да има стойност, а ще бъде само това, което хората правят – идеологии.

Ние не правим идеологии, ние правим Учение! Това е голямата тайна и разлика. Идеологиите създават фактите, за които казах, че са гробари на истината в историята. Както вече има опровержение на това, че един Чингис хан е бил див, престъпник. Напротив – казва се вече, че императорът не е бил варварин, а високообразован човек. Как може тогава стотици години да бъдат възпитавани хората в измама!?

  • Идеята на Учението Път на Мъдростта е скрижалата на Знанието!

И този Дом е точно това – скрижала на Знанието, което с Децата на Деня носи идеята за свобода. Вие сте освободители, освободители срещу идеологии и илюзии! Не можем обаче да отречем еволюцията – тя е пулсът на дадеността; но не е пулс на одухотвореността. Затова идват Духовните вълни.

Една от тях – Духовната вълна на Любовта, дава изумителен образец. Когато надделява материята над Духа, какво прави Посветеният? Когато изкушението надделява, в идеята на решение Той отива в Пустинята. Отива, за да победи три неща: хляба – повод да се правят социалните революции (материята да е обект на настървение, вместо на одухотворяване); чудото – дрехата на невежеството (макар че чудото е проблем на науката); и властта – която набогатява насилието в еволюцията. Най-силната съблазън – властта, има дрехата на насилието. Но властта е, която прави култури. Тогава кое трябва да се смени? Духовната вълна. Затова Духовната вълна на Мъдростта е това, което казахме – ето този Дом на Мъдростта е скрижала на бъдещето!

Ваш е дългът; нозете са измити. Голгота е ходена; в Пустинята посветените отидоха. Макар че в Обществото имахме хора, чиято съблазън не ги заведе в Пустинята, а се качиха на евтиното тщеславие на овехтялото минало. Слава – но не на събожника, а на това, което се наричаше „око за око, зъб за зъб“, с илюзията, че обичаш врага си. Не – няма враг, има събожник!

Това е Пътят на Децата на Деня и днес ние го осветяваме с един чакащ ни Събор от Втория цикъл на голямата идея: Деца на Деня, Мъдростта е бъдещето ви!

Честито ви този голям празник! Ще бъдем всички там, където благоволението и щедростта няма да ни лишат от предназначение. Честито!

 

30.07.2005 г., Пловдив, Дом на Мъдростта

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2005) Учителството е история без автор! Teachership is a history without an author! Домът на Мъдростта е скр ... Отговорността на Мировия учител и поведението на учениците (3/2005) Учителството е история без автор! Скъпи Деца на Деня! Тази щедрост, която Небето ни дари, и тази отговорност, с която живяхме, ще си позволя с една лекция за Учителството, или отгов ... Приветствие в Дома на Мъдростта (3/2005) Домът на Мъдростта е скрижала на Бъдността! Скъпи Деца на Деня, бъдете благословени с предназначението си! Нека този Дом на Мъдростта да бъде скрижала на Бъдността във вашето велико ... Откриване на Събора (3/2005) Слово Децата на Деня не са вестители – те са освободители! Добър ден, уважаеми госпожи и господа! Добър ден, мили приятели! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Честит г ... Десети семинар Откриване (3/2005) Откриване Член от Конституцията на битието е „Аз и Той сме едно“; Планетната социология е „Няма зло, има нееволюирало добро!“ Скъпи Деца на Деня! ... 2-ри събор от II цикъл Заключително слово (3/2005) Заключително слово Децата на Деня са Служение! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Радостта наистина е усмивка на Мъдростта. И в молитвата ни е сложено, че сега и във всички времен ... Среща на Ваклуш Толев с Децата на Деня от регион Варна (3/2005) „Alea iacta est!“ – Жребият е хвърлен! Добър ден, скъпи Деца на Деня! Има радости, които не могат да бъдат заменени. Затова съм казал, че радостта е усмивка на Мъд ... Интервю с Ваклуш Толев ТВ Канал 3 (3/2005) ТВ Канал 3   Таня Иванова: Здравейте, уважаеми зрители! С особено вълнение започва новият сезон на нашето предаване „Честито“. А за мен лично това е 30-ият се ... Наука и Мъдрост (3/2005) Науката работи с миналото – за да изведе бъдеще; Мъдростта работи за бъдещето – за да остави минало! Път се ходи с отговорност, Служение се прави с жертва, Битие се о ... Откровението като съзнание (3/2005) Откровението е наука за Живота! Когато смъртта е дала един знак – знанието, Откровението е дало една наука, която се нарича Живот. И Децата на Деня трябва да победят смъртта к ...