„Езотерични школи и мистични учения“ част I

Арxив | брой 0 / 2006
razdelitelki_all.pdf

„ЕЗОТЕРИЧНИ ШКОЛИ И МИСТИЧНИ УЧЕНИЯ“ част 1
е скрижала от тайните на една реална легенда за „изгубеното“ – скрито знание. Великите посветени, приносителите на това знание, са епизод от приземната Мирова духовност. Имена като Хермес, Кришна, Орфей, Питагор... са представени като възможна усвоимост на личност и доктрина.

„Езотерични школи и мистични учения“ част 1 осветява исторически тенденции, но не е история; третира нравствени проблеми, но не е етика; дава философски знания, но не е философия; съдържа лирични напеви, но не е поезия; извежда живеца на мистични учения, но не е окултизъм. Тя сгръща всичко това, но отваря дверите и на един нов храм – храма на Духовната вълна на Мъдростта. Затова в нея се срещат неказвани досега метафизични идеи и концепции; неблясвали в небето на духовната култура светкавици. Тя е не само обзор, но живени страници от историческото битие на човечеството; не само култура, но тържество на знанието пред всекидневието на невежеството!

Тайното знание на окултните школи e Всемирна отговорност!

Представяне

Всяко време има своя тайна,
всяка тайна – свой храм!

Винаги има тайни, скрити знания, има езотерични школи, които с чувство на отговорност ни съпровождат и служат на религиозното битие – заради пътя на съвършенството! С окултните знания, които създават и окултните школи, човекът научава тайните за себе си и Космоса. Екзотеричното следва образа, езотеричното идва от подобието!

Окултизмът присъства още изначало в човешката история, като охранява Диханието на Бога в човека. Той защитава светостта на приетите тайнства, което е крайно необходимо, защото мнозинството няма още сетива за окултното. Това не е обидно, тъй като е проблем на вътрешна йерархия – човекът е толкова божествен, колкото неговата духовна йерархия му позволява.

Окултизмът е знание на вътрешна посветеност – овладяна висша духовна сила, която има за задача да сътрудничи на еволюцията за обожествяването на човека и на заобикалящия го свят. Това пазено знание не е феномен на медиума, то не прави сензации, а обучава, изгражда пригодността ни за познание, което ни освобождава от духовно невежество. А необходимостта да се учредят езотеричните школи и да се запрети изнасянето на знанията от тях идва, защото мисълта не е била достатъчно отговорна пред доброто и пред съвестта; защото наученото езотерично знание е можело да се употреби за злодеяние или още по-страшното – да се приложи като зломислие. И тъй като голямата отговорност е да се опази човекът от зломислие, първо идват правилата за изграждане на нравствената отговорност, а после се разкриват тайните. Ето защо езотеричните школи още от най-далечните векове прилагат една формула на обучение с изключителна строгост – тайните се предават само устно и само на довереници, защото са самата същност. Езотеричността е знание за тайното, а окултното е негова охрана!

Мистицизмът също е един религиозен и философски образ на познанието, но за него рационалната преценка не е най-добрият културен принос. И затова вън от такава преценка даваме стойността на този принос във всемирната култура. Мистицизмът не е експериментален, не си служи и с познанието на ума; той осъществява това, което не може да направи дори религията. Мистичността е вътрешен живот на святост и съзерцание!

В тази втора книга от Трилогията съм представил предхристиянския окултизъм. Позволих си да изведа няколко имена, които са богатство на човешкото дарение от Божествеността. Така един Кришна ще бъде изведен с голямата идея, която след това я виждаме разгърната в цялост от Христос – идеята за любовта, за спасението, за жертвата! Той се жертва в името на една бъднина. Безкрайният Бог според Кришна се разкрива на човека с изкупителните сили на любовта и себежертвата. А себежертвата носи безсмъртие.

Кришна наистина е една историческа личност, разкрила големи тайни на света. Трагично е обаче, че във вековете не се намери трапеза, на която живият Кришна да бъде хляб на вероизповед.

След това в книгата ще видите Хермес, за когото окултната сентенция казва: „Не Египет посвети Хермес, а Хермес посвети Египет.“ За мен той е бог в човешка биография и човек с божествени дарения! Трисмегист – трижди велик!

Хермес дава един жезъл – кадуцеят, кристализиралата в предметност духовна сила, с която може да се възкресява. Възкресение, не спасение! Защото след като бъдете спасени, бихте били само непорочни, само съвършени, но не и божествени. Хермес в световната история и религия е първият, който има Откровението на боговете, за да го даде на човечеството. След това, в късни епохи, Откровение ще намерим само при Христос (дадено на Иоан). Богооткровение, не боговдъхновението на пророци, сибили, риши и пр.

Орфей – великият тракиец, е другата личност, оставила школа. Той не е само този, който със своята песен е можел да укротява животните – а и за мен той е укротявал желанията, мислите, дребните страсти в човека. Защото седемструнната Орфеева лира са седемте наши тела. Орфей оставя идеята за музиката, но той дава и религия. В религията си събира Аполон с Дионис! Аполон е красотата, изкуството; той е екзотеричното – външно-рационалната страна. Дионис е езотеричното – мистериално-окултната страна; идея за раждане, умиране и възкресение. Орфей събира двете божества в Делфийския храм!

В книгата ще намерите и Питагор – големият ученик на окултните школи, който 22 години е на посвещение в Египет и 12 години в доброволно робство на вавилонците, за да изучи тайните им науки. Питагор после създава велика школа в древногръцката колония град Кротон. Първото нещо, което там той внася в душите на своите ученици, е търпението – заради идеята да пробудят Божеството си. В школата на Питагор ще намерите повече от всичко, каквото човечеството като приложна култура е могло да усвои и да приложи. Най-добрият израз на духовната посветеност на Питагор и пробудата, която той дава на човечеството, е мъдростта, повтаряна във вековете – Еволюцията е закон на Живота; Числото е закон на Вселената; Единството е закон на Бога!

Друго едно знание – което интерпретира юдаизма, е Кабалата. В нея ще намерите ключ за разчитане на това, което ви дава знанието на юдейската религия в неговото йероглифно или алегорично значение. Генералното определение, което се дава на Кабалата, е „тайнствено тълкуване на Библията“. В основата є лежат тълкувания, които са формулирани посредством съчетанията на буквите и числата. Главното в Кабалата е, че всяка буква е известна идея.

Всяко мистично учение е стълба на човешкия род в неговото историческо пътуване. А тайните школи се явяват, за да създават свобода! И пред човечеството стоят още неотгърнати скрижали на посветени знания, необходими за битието на бъдещето. Йерархията на човека, който самият е бог – в развитие, има отговорност пред Всемира да махне тази завеса, за да може да сгради един нов храм!

Така книгата „Езотерични школи и мистични учения“ ще бъде на този, който я разгърне, един крайъгълен камък на знанието, което можем да наречем Божествена Мъдрост.

Светът съществува не само защото боговете са щедри, а защото човеците са Богоосезаема необходимост!

Още от броя
AXIS LIBRI (0/2006) “Нур” е планетна социология − битие на Мъдростта! ‘Nur’ is a planetary sociology − life ... Списание НУР Г-н Толев, как характеризирате 13 годишния период на списание „Нур“? Списание „Нур“ е Диханието на Отца в Духовната вълна на Мъдростта. То стана предвечна ... Ден и дом-светилище на безсмъртните българи Хронология 28 август 1992 г. – гр. Асеновград. Слово на Ваклуш Толев в църквата „Св. Димитър“ по повод годишнината от смъртта на цар Борис III Обединител. ... България – школа за духовно възмъжаване   БЪЛГАРИЯ – 13 СТОЛЕТИЯ   Ти дай ми, Родино моя многолика, твойта воля като кремък яка, огнивото на бунта, който извика искрата на пожа ... Мъдростта Нова стратегия на Живота   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ 1 Животът ... Доктрината за йерархия на Духовните вълни Резюме Бог не се доказва, Бог се живее! Еволюцията на Мирозданието е обусловена от Седем Духовни вълни, излив на Планетния Логос. Първата Духовна вълна осъществява Сът ... Еволюция на идеята добро-зло (0/2006) Няма зло, има нееволюирало добро! В Третото хилядолетие човечеството не може да влезе: С доктрината на грехопадението. С мантруването на будисткото мона ... „История на религиите“ „ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ“ не е писана книга, а речено слово – Слово за великата тревога, която смущава, преобразява и изгражда духовното битие на човешкия род; великата трев ... „Езотерични школи и мистични учения“ част I „ЕЗОТЕРИЧНИ ШКОЛИ И МИСТИЧНИ УЧЕНИЯ“ част 1 е скрижала от тайните на една реална легенда за „изгубеното“ – скрито знание. Великите посветени, приносителите ... „Езотерични школи и мистични учения“ част II „ЕЗОТЕРИЧНИ ШКОЛИ И МИСТИЧНИ УЧЕНИЯ“ част 2 представя следхристиянския окултизъм, преценен и погледнат от Доктрината на Мъдростта. В плотинизма и исихазма, розенкройцерството и ... „Седемте лъча на еволюцията“ (0/2006) „СЕДЕМТЕ ЛЪЧА НА ЕВОЛЮЦИЯТА“ е спектрометрия на Седемте космични лъча на Мировото съзнание, адресирани като лична и социална еволюция към планетния поселник. За нея няма катедр ... Алманах „Послания на Планетния Логос“ АЛМАНАХ „ПОСЛАНИЯ НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС“ е култура на Богознанието в ритъма на осъществяване, че човек е един бог в развитие; дар на Планетния Логос! Посланията не са пробле ... Молитвата – Същност и Свещеност Молитвата е личен обред, социална сила и връзка с Бога! При Сътворението Творецът дава на човека Диханието Си, то става безолтарен храм, както наричаме Книгата на Живота. Впосл ... Правата на душата (0/2006) Хронология 10 декември 1996 г. – гр. Пловдив. На тържеството по случай Международния ден за правата на човека за първи път е прокламирана идеята за включване в Хартата за ...