Посрещане на Новата 2007 година (1/2007)

Арxив | брой 1 / 2007

Приносът на българите в Европа ще е преломът в планетната психология!

/Преди 24:00 часа/

Добър вечер, скъпи Деца на Деня! Хубаво е в тази наша взаимност, и разбира се обществена радост, да бъдем заедно в посрещане на Новата година. Защото пътят на България е път на една нова звезда с много, много благодати, в които човечеството ще разбере, че има да се осъществява в Дух и Път!

Това, което няма да заличи името на България, ще бъде новата Духовна вълна на Мъдростта. Иначе в Европа още ще грешат къде сме, защото нямат всеобхватна интелигентност. Ние сме народ, който има по-универсални знания. Другите народи са доста ограничени в своята национална битнина, било и по религиозни убеждения. Но човечеството ще се изживее в нещо голямо, ще се сезира с едно ново виждане.

Сега имате самолети, имате телевизори, имате лични телефони – с тях снимки правите, и какво ли не още! Затова в бъдеще много често няма да сте заедно, но и поотделно ще извършвате нашето общо дело. Така че това е вашето бъдеще – взаимността вече е възможността за кореспонденция, а не толкова за взаимно събиране. Всичкото това е приносът, поради който не са нужни, както преди – 325 години, а са нужни едно 50 – 60 години, за да стане достояние Учението ни. А разбира се, когато стане достояние, ще трябва да се изчака утробното зреене.

Утробното зреене! Ето защо държавниците ни като съзнание нямат отговорност още, че трябва да се смени психологията. Но кармата на държавата ни като даденост ги подсеща. И това е, което трябва да направят. Както в 864 година нашият княз Борис Покръстителят прави нещо изумително – присъствие в Европа! Никой не се сети да интерпретира тази тайна – този човек не осъществи ли присъствието ни в Европа?! Защо и как го направи? Защото имахме единствената религия в света, в която няма нито дуалистичното начало, нито осморъките богове на индийците; да не говоря за Моисей, който е от нископосветените.

Какво донасят българите на света; какво имаме ние приблизително 2200 – 2300 години преди Христа? Танг Ра – Небе! А в това Небе нямаме нито ангели, нито сатани. Българинът като психология ще си го върне, но вече като социална тенденция за ново мислене и нов олтар – олтарът вътре у нас. Виждате колко внимателно се е пазел прабългаринът да не изнася олтара си – освен Небе. И нямат ангели и сатани – нямат изкушението за двубоя, а имат идея за одухотворяване!

Това е, което, разбира се, още никой не оценява – приносът на българите в Европа. Някои се досещат, че имат необходимост от България, други, както казах, не знаят дори къде е. Не е важно дали знаят къде е, важна е тази психология, която ще занесем.

  • Народът ни трябва да приеме участието ни в Европа, като необходимост да им сменим психологията!

Ние казахме: Няма зло, има нееволюирало добро! Макар че го поднасяме като социална програма, то в същината си крие творчество. Творчество, а в социалната програма решава конфликта! Това е прелом. Прелом в психологията – не само континенталната. Разбира се, сега битката е континентална, но ще бъде и планетна. А тя ще бъде и, така както го казваме, извънпланетна, Мирова. Мировата същност трябва да бъде освободена от сатани и от ангели.

Ние трябва да приемем Новата година като потреба на Обществото Път на Мъдростта за Мирово съзнание и планетна отговорност. И трябва тази планетна отговорност да я осъществим!

Дайте Път на живия човек с Диханието на Отца, изведено от Божията човечност в Човешка божественост! Ето защо в Посланието на Живота казах Пътя да го пишете с голяма буква, а пътника – с малка. Важното е да стане тази пробуда – за Път! Защото човешките души няма да умират. Те ще правят смърт, но няма да умират! Ще умира това, което само съществува, което ще продължава еволюции.

 

/След 00:00 часа/

Скъпи Деца на Деня! Има радости, които правят от човека бог!

Божество, което не се радва на пробудата на божествеността в човека, то е тиранин. Такъв е бил и бащата на Зевс, затуй си е ял децата. Но тъй или иначе, Мировото съзнание сменя времената. И ние дойдохме до една отговорност, която ще осмисли тържеството на Учението Път на Мъдростта. Безспорно тази отговорност включва и тържества, и празници, какъвто е празникът, в който влизаме вече.

  • Честито ви Новата 2007 година!
  • Не е въпросът дали ще бъде плодотворна, а дали ще бъде одухотворена!

Защото плодността може да идва от благоволението на труда на човека, но с благослова на онова, което наричаме природа. Ако тя вземе през май, когато всичко цъфти, да направи една слана – отиде плодородността. Така е и в душата на човека. Когато у него попарят будността му, той остава да следва само исторически ход. А историческият ход не се ли осмисли, не направи ли някакво събитие, което надвишава търсенето на човека, няма божественост. И тогава става това, което казваме – революции.

Велик е един Цезар, но коя е емблемата му – вълчицата; велика наричат и Октомврийската революция, но порази човечеството за хилядолетия в бъдеще – не само с идеята за безбожието, а и с уравняването. Когато искаш всичко да бъде равно, тогава изкласът на духовната будност преди да е цъфтял, обзема го безплодието.

Ние гостуваме там, където сме били! Защото България отдавна влезе в Европа с една жертва – лиши се от своята единствена в света култура на вярата, само и само да бъде европейска.

По ТВ Канал 1 вече стана посочка – избор на сто велики българи. Велики, не безсмъртни! За нещастие никой не раздели безсмъртните от великите. И затова начинът на избора беше твърде комичен. От тези посочени сто личности все пак от определените от нас 13 безсмъртници18 11 бяха там. В първата десятка (която е излъчена разбира се от вътрешен кръг, защото срамота изживяха, и културните ни дейци направиха протест…) пет са от нашите тринадесет.

Занимавката е хубаво нещо и развлечението е прилично, когато има измерения. Но беше наистина много смешно. Един музикант може великолепно да изпълни „Ода на радостта“, той обаче не е Бетовен. Това стана и с т. нар. „велики българи“…

Но бъдете доволни, че Обществото Път на Мъдростта им даде 11. Разбира се, че не можеше някой да мисли за Ванче Михайлов да го сложи. Той е Воин на оскърбените българи. А оскърбените българи не бяха тези, които имаха управление – те не бяха оскърбени, те бяха за съжаление! Не сложиха и Батенберг, защото никой не се сети, че като направи Съединение, реши бъднината на България. И все пак онова, което създава идеи, протестира срещу хороводното изпълнение. Да пренебрегнете големите идеи и да сложите един изпълнител…!

Радостта ни сега, че сме в Европа, е да благодарим, че ни приемат гостолюбиво. Защо? Защото там започват да имат прозрение за необходимостта от българина както в приложност, така и в идеи. Идеята да бъдем в Европа е добре дошла сега, защото има какво да є дадем. Безспорно можем да се поздравим! Защото онези, които не ни дадоха да водим Европа, сега се опитват да кажат, че те са европейци. Не! Ние водихме Европа и пак ще я водим. Тя е потребна, защото цивилизацията е потребна. Не революциите на европейците, не техният стимул как да покоряват. Дай Боже, да се осъществи това – континенталната ни същност да бъде образец на бъдещото човечество! Защото не е проблемът да имате сънародници – „сънародници“ ограничава мисленето – а да бъдете събожници. Тогава ще паднат различията. Това е вашето предназначение!

Аз ви честитя още веднъж 2007 година! Направете това, което отговорността изисква, за да не бъде опорочено тържеството ви! Не защото сте избрани, а защото сте потребни. Потребният е служител без Себе си!

Вашата отговорност 2007 година е вашият дълг. Дълг заради планетното ви служение!

И пак казвам: Благодаря на всички, които са готови за Път!

 

31.12.2006 година, гр. София, Домът на Председателя на ОПМ

 

18 Вж. Албум Ден и Дом-светилище на 13 поименни безсмъртни българи, Сдружение „Общество Път на Мъдростта“, 2003 г.

Още от броя
Интервю с Автора на Списание Нур (1/2007)   Списание Нур навърши своите 14 години. Какво ще му пожелаете като бъдеще? Единственото пожелание на списание Нур е осъществено предназначение – да представи за бъ ... Проглас (1/2007) Посланията чертаят Път; Списанието върши служение! Годишнината е условност; както благодатта е израз на отговорност, а самосъзнанието е плодоносие. Тези листи пълнят Книгата на Живота, ... Ден на Посланията на Планетния Логос Слово (1/2007) Слово Посланията са съвместимо действие на отговорност между Божията човечност и Човешката божественост! Благодаря на всяка воля, която е благословена в своето осъществяване з ... Раждане на списание Нур (1/2007) Списание Нур е чаканият младенец на благовестието! Имам една нескрита радост, която не считам за неудобно да я споделя – както едно цъфнало дърво наесен дава обилен плод, то н ... 1 година списание Нур (1/2007) Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието! Има радост, която не може да бъде назована. Това е радостта, когато някой има възраст. Списание Нур има вече възраст – то е н ... 2 години Списание Нур (1/2007) Нур е детето на Мъдростта! Преди човекът да започне да яде, дали са му Дихание. Яденето е второто му живеене, втората му енергия – първата му енергия е Божията! Така че за нас ... 3 години Списание Нур (1/2007) Нур е олтарът на Пътя на Мъдростта! Това, с което сме белязани, не бива да позволим да не бъде величие – онова величие, което сме определени да вършим! Имам една нескрит ... 4 години Списание Нур (1/2007) Нур е светлина на Знанието! Дар, който не може да бъде оспорван, има само едно признание – да му служим всеотдайно! Това е Пътят на Светлината и животът ни в Мъдростта! ... 5 години Списание Нур (1/2007) Нур е страница от Книгата на Живота! С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия! Дарени със знака на теогони, т.е. човеци-божества, в преддвериет ... 6 години Списание Нур (1/2007) Нур е идея за бъдещето! Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А Нур е идея за бъдещето без да е идеология! Защото Пътят на Мъд ... 7 години Списание Нур (1/2007) Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Знакът на жертвата е направен, кръговратът на Деня10 е направен. Даде се трапезен хляб. И списание Нур е наистина една трапеза, която Tр ... 8 години Списание Нур (1/2007) Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие! Списание Нур се роди преди осем години от една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, която трябваше да бъде достояние за ... 9 години Списание Нур (1/2007) Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта! Това тържество го дължим на една благодат, с която Небето чрез своите Послания ни дава живот, път и служение. В Посланието за 2002 година ... 10 години Списание Нур (1/2007) Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта! Ваше преосвещенство епископ Иларион, благодаря за Вашето благоволение! Благодаря за благоволението и на доайена на Великото народно ... 11 години Списание Нур (1/2007) Нур има само една кончина – у Бога! Под покрова на списание Нур и с Посланието за тази година като дар от Небето, а именно Послание на Битието15, нека Небесният дар – да бъ ... 12 години Списание Нур (1/2007) Нур е един нов Феникс! Общество Път на Мъдростта има своя триумф! Когато затвориха посвещенията в Египет и Фениксът повече не възкръсваше, светът имаше нужда от един нов Феникс. Това е ... 13 години Списание Нур (1/2007) Нур е път за себесъдба! От сърце се радвам, че пътят на едно тържество можа отново да ви съзве в служение. Бъдете благословени в своята принадлежност! Ръката е щедра тогава, когато жер ... Посрещане на Новата 2007 година (1/2007) Приносът на българите в Европа ще е преломът в планетната психология! /Преди 24:00 часа/ Добър вечер, скъпи Деца на Деня! Хубаво е в тази наша взаимност, и разбира се обществена ... Интервю с Ваклуш Толев ТВ Канал 3 (1/2007)   Таня Иванова: С „Честито!“ и „За много години!“ се срещаме днес, на Богоявление, уважаеми зрители! Какво по-хубаво от тази среща, когато Бог е разтворил ... Ден на Рождеството (1/2007) Бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество! Уважаеми дами и господа! Илюзии е имало от най-древно време, ще има сигурно и докато човекът самият стане Бог. Христос го ...