Раждане на списание Нур (1/2007)

Арxив | брой 1 / 2007

Списание Нур е чаканият младенец на благовестието!

Имам една нескрита радост, която не считам за неудобно да я споделя – както едно цъфнало дърво наесен дава обилен плод, то не се срамува да каже: „Ето идвайте, вземете плода!“ Защото ще даде наслада, ще даде удовлетворение, ще получи и благодарност. А всяка благодарност към всеки плод е енергия както за Всемирната същност, така и за дървото, и за човека.

Зная, че има ангели с 6 чифта криле, но не знаех, че има мъже и жени, труженици на Мъдростта, които имат по 7 чифта криле в своята жертвена работа, за да могат да ви поднесат тази голяма радост, наречена Нур – списание, чието име значи „негаснеща светлина“.

Нур в буквален превод от арабски значи „светлина“. В християнството тази светлина е в кандилото на Господнята църква в Иерусалим. Ето една друга категория – не е само светлина, а светило. Това е йерархия, защото тази светлина се взема при възкресенската нощ, в събота, в 00.00 часа през нощта. Когато имаме Възкресението на Христос, взема се светлината от гроба Му и се палят, както знаете, свещите, които се носят в дома.

Така че Нур е от гроба Господен. Затова е негаснеща, защото е светлина на нематериалното светлеене – на Възкръсналия, Който няма материалното тяло; негаснеща е, защото не се храни от биология. Следователно Нур е свръхсила!

Ако ние можем в страниците на списанието, което ще ви поднасяме, да ви радваме с тази светлина като знание, като вътрешно усещане и като начертан и бъдещ Път, ще сме изпълнили пред Небето и пред света един дълг.

Нито една от изразените същности на Божията сътворителност не може да мине без светлина. Той рече: Fiat Lux! – Да бъде Светлина! Когато прави света, Бог влага идеята за Любовта, защото светът е сътворен от Любов. Но той е изведен от Мъдрост и осветен от Истина. Така Любовта е живот в Нур, а обратната сила е, че Мъдростта е вече Нур в живот! Именно Любовта и Светлината са, които са градили, т.е. създали са образа и са направили пулсация, която се нарича живот. Нур, т.е. светлината, еманирала Любовта и по този начин вие осъществявате всичко, за да се дойде до онзи момент, в който казвам, че човек няма да съществува, а ще живее.

Мъдростта вече е осъществена Любов, Мъдростта е реализирана Светлина, тя има само един извор – Духът.

  • Списание Нур е осъществена Мъдрост!

За да нямаме съмнението, че очите са ни измамили, трябва да имаме прозрението на Духа; за да нямаме илюзията, че можем да правим фантазия, ще трябва да потвърждаваме с реалността. Защото това, пред което трябва да отговаряме, е да освещаваме материята, а не да я отричаме.

Животът е не в оцеляването, а в развитието! Това може всеки да го сложи и като социален път. Не да оцелеете, защото мнозина чрез оцеляването намериха извинение да слязат от стълбата на нравствената отговорност. Значи не е въпросът да се оцелее, а да се развиваме!

Какво наложи битието на това списание и какви са тенденциите в развитието му? Когато противоречието в света е по-голямо от знанието, което човечеството има, тогава се ражда потребата да се търси просветление! Знанието на човечеството по отношение на това, което са дали Духовните вълни досега, стана по-малко от противоречията. Защо? Защото такъв е пътят на йерархията на усвояване и на приближаване към Божественото.

Аз мисля, че човечеството се умори в своето чакане и затова трябва да се потърси пътят на просветлението – нова Духовна вълна, която да му даде ключа за олтарно служение и олтарен път. Това е Знание за бъдещето!

Нур е чаканият младенец на благовестието! Затова започнахме списанието с един стих от Евангелието, който казва: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец!“2Ето ви вложената сила на динамиката, за да не стои едно единствено битие – битието на консумираното зло, на безизходността и на хилядолетно чакане или в „геената огнена“, или при „райските радости“. Новата Духовна вълна на Мъдростта ще даде един нов Път за знание – като идея за свобода. И именно чрез списание Нур се търси просветлението за това обещаващо знание за бъдещето, за една еволюция на злото; за една нова култура; за една нова епоха – епохата на свобода от страха пред Бога и пред човека, свобода от расата и свобода от идеологията.

Нужни са нови коловози и това е да приложите една воля на достойнството, която е Път на Мъдростта. Бог не може да въвежда другаде, освен в служение за обожествяване! Това е вече не въображение, а реалният духовен хляб на Мъдростта, който списание Нур ще направи трапеза на вашия живот.

Сред толкова много книжнина, сред толкова много периодика и вседневни вестоносци се иска наистина голяма мъдрост, мъдрите да са направили мъдър избор. И наистина без еротика, без шарении, от начало до края, от първата до последната страница, вие ще откриете в чинна подредба Мъдростта като трапезен хляб. Тук вие ще откриете проблеми, за които световната мисъл е отделяла своя духовна енергия, за да поддържа будността на човека и да го кара да върви от олтар към олтар; тук също тъй ще намерите чертани пътища, но трябва да се освобождавате от онова, което нарекох страх или отчаяние.

Оставяме на читателите, на окото на читателя, да намери ония знания, които ум и сърце желаят, душа и дух искат, път и живот трябва да осъществят. От страниците му вие ще насладите своята душа, ще събудите своя ум, ще разтълкувате своето сърце. Това е ваше право и вие сте, които ще посегнете.

Ако тези пътеки, които сме сложили в списание Нур, бъдат извървени, човек ще получи оная духовна будност, вложена у нас, която наричам „рефлекс за истина“. Защото не е страшна обидата от неграмотност, страшен е ужасът от невежество. Неграмотността има чувствителността на интуицията, когато няма нахалството да решава проблеми с невежество.

Но кой ще дойде на тази духовна трапеза? Ние имаме аналогия в Евангелието: Идете и повикайте на трапезата най-напред белязаните.3 Но те имаха работа, т.е. доктрината на очите беше сложила веригата на земното им пристрастие. Тогава рече: Идете по стъгдите и друмищата и извикайте всеки, който намерите, т.е. извиква се всеки свободен в себе си, да дойде на Всемирната трапеза, за да се насити…

 

Това е списание Нур, което в Обръщението си към Читателя казва следното:

  • Само Животът е непобедим, другото е сенки на отживени актуалности.
  • Списание Нур – негаснеща, нетленна светлина, Ви поднася не само изводи на минали духовни учения и религии, слова на Учители и пратеници Божии, но ще свидетелства за нови скрижали – лъчи от Космичния Океан на Мъдростта, които хранят личното ни битие, социалната ни отговорност и мировото ни съзнание за светителство пред олтара Господен.
  • Мъдрост, която няма да смути светостта на Вашето моление и няма да свали от историческия иконостас нито една икона, на която и да е вероизповед.
  • Всяка страница е клада – огън жив от вяра и знание, на който ще изгорите вретището на съмнението и тъмнината.
  • Животът е не в оцеляването, а в развитието!
  • Читателю, знанието не е изкушение!
  • Със списание Нур ще направите Мъдростта трапезен хляб на своя живот!
  • На добър Път, Светлина негаснеща!
  • Човек е жертва, принесена пред олтара на еволюцията!

 

Жертвата не е лична (въпреки че трябва някой да я понесе) – личен е само актът на жертването! И всеки за своето време е мислел, че е една актуалност, която брани битието и като исторически път, и като национален дух. Но това са отживeни актуалности, минали вече наши мисли, защото единственият непобедим е Животът. Благодарение на това понасяме страданията – иначе щяхме да рухнем под тяхното бреме.

Аз още един път благодаря на тези умове и сърца, на тези ръце, които в кандилото на Всемирната църква на Мъдростта преливаха гориво, за да не угасне нейното знание, и в жертвата си можаха да ви представят негаснещата Светлина. Заник има в природата, но заник в душата на човека не бива да настъпва!

Така, както сте почнали своето зазоряване по пътя на Мъдростта, нека да вкусите пладнето на съвършенството!

 

Из представяния на сп. Нур, през 1993 година в гр. Пловдив

 

2 Матей 5:48.

3 Вж. Лука 14: 16-24.

Още от броя
Интервю с Автора на Списание Нур (1/2007)   Списание Нур навърши своите 14 години. Какво ще му пожелаете като бъдеще? Единственото пожелание на списание Нур е осъществено предназначение – да представи за бъ ... Проглас (1/2007) Посланията чертаят Път; Списанието върши служение! Годишнината е условност; както благодатта е израз на отговорност, а самосъзнанието е плодоносие. Тези листи пълнят Книгата на Живота, ... Ден на Посланията на Планетния Логос Слово (1/2007) Слово Посланията са съвместимо действие на отговорност между Божията човечност и Човешката божественост! Благодаря на всяка воля, която е благословена в своето осъществяване з ... Раждане на списание Нур (1/2007) Списание Нур е чаканият младенец на благовестието! Имам една нескрита радост, която не считам за неудобно да я споделя – както едно цъфнало дърво наесен дава обилен плод, то н ... 1 година списание Нур (1/2007) Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието! Има радост, която не може да бъде назована. Това е радостта, когато някой има възраст. Списание Нур има вече възраст – то е н ... 2 години Списание Нур (1/2007) Нур е детето на Мъдростта! Преди човекът да започне да яде, дали са му Дихание. Яденето е второто му живеене, втората му енергия – първата му енергия е Божията! Така че за нас ... 3 години Списание Нур (1/2007) Нур е олтарът на Пътя на Мъдростта! Това, с което сме белязани, не бива да позволим да не бъде величие – онова величие, което сме определени да вършим! Имам една нескрит ... 4 години Списание Нур (1/2007) Нур е светлина на Знанието! Дар, който не може да бъде оспорван, има само едно признание – да му служим всеотдайно! Това е Пътят на Светлината и животът ни в Мъдростта! ... 5 години Списание Нур (1/2007) Нур е страница от Книгата на Живота! С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия! Дарени със знака на теогони, т.е. човеци-божества, в преддвериет ... 6 години Списание Нур (1/2007) Нур е идея за бъдещето! Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А Нур е идея за бъдещето без да е идеология! Защото Пътят на Мъд ... 7 години Списание Нур (1/2007) Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Знакът на жертвата е направен, кръговратът на Деня10 е направен. Даде се трапезен хляб. И списание Нур е наистина една трапеза, която Tр ... 8 години Списание Нур (1/2007) Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие! Списание Нур се роди преди осем години от една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, която трябваше да бъде достояние за ... 9 години Списание Нур (1/2007) Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта! Това тържество го дължим на една благодат, с която Небето чрез своите Послания ни дава живот, път и служение. В Посланието за 2002 година ... 10 години Списание Нур (1/2007) Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта! Ваше преосвещенство епископ Иларион, благодаря за Вашето благоволение! Благодаря за благоволението и на доайена на Великото народно ... 11 години Списание Нур (1/2007) Нур има само една кончина – у Бога! Под покрова на списание Нур и с Посланието за тази година като дар от Небето, а именно Послание на Битието15, нека Небесният дар – да бъ ... 12 години Списание Нур (1/2007) Нур е един нов Феникс! Общество Път на Мъдростта има своя триумф! Когато затвориха посвещенията в Египет и Фениксът повече не възкръсваше, светът имаше нужда от един нов Феникс. Това е ... 13 години Списание Нур (1/2007) Нур е път за себесъдба! От сърце се радвам, че пътят на едно тържество можа отново да ви съзве в служение. Бъдете благословени в своята принадлежност! Ръката е щедра тогава, когато жер ... Посрещане на Новата 2007 година (1/2007) Приносът на българите в Европа ще е преломът в планетната психология! /Преди 24:00 часа/ Добър вечер, скъпи Деца на Деня! Хубаво е в тази наша взаимност, и разбира се обществена ... Интервю с Ваклуш Толев ТВ Канал 3 (1/2007)   Таня Иванова: С „Честито!“ и „За много години!“ се срещаме днес, на Богоявление, уважаеми зрители! Какво по-хубаво от тази среща, когато Бог е разтворил ... Ден на Рождеството (1/2007) Бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество! Уважаеми дами и господа! Илюзии е имало от най-древно време, ще има сигурно и докато човекът самият стане Бог. Христос го ...