1 година списание Нур (1/2007)

Арxив | брой 1 / 2007

Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието!

Има радост, която не може да бъде назована. Това е радостта, когато някой има възраст. Списание Нур има вече възраст – то е на 1 година! Слезе от люлката, отнехме му стоялката на прохождането. Но аз честитя не прохождането, а присъствието му! Защото присъствието на списание Нур е потребност на съзерцанието, чрез което познаваме Бога у нас, а чрез нас Бог се познава в Себе Си. Това е, което едногодишното дете рече на света!

Разбира се, че светът не е само това, което сме ние тук. Този свят има свои поделения в Небесните сфери и всичко друго може да бъде загубено, но реченото и писаното в скрижалите на Небето никога няма да изчезне. Колко наслада е доставило и колко тревожност е събудило… Защото, както съм казал, най-великата тревога, това е тревогата на религията. Но религията е преходност; Духовната вълна е вечна – Духовните вълни нямат свое свършване! А ние правим Мъдрост, с която освобождаваме човека от онова, което се нарече „ерес“ – да ядеш плода на познанието. Това е ролята на списанието: Нур е свободата да ядете плода на знанието! Тази свобода е както на Небесните поселения, така и на нашите земни присъствия. Ако това сме могли да направим, тогава с основание сме казали, че няма вече Голготски път, а има Божествен път; ако това сме направили, ние с основание сме казали, че Възкресението е свобода за битие в Небесата, а не тревожност и оплакване!

Разбира се, нищо без болка не е идвало, но за онези, които неуморно продължават в безсъние да работят, болката е това, което огненото Слово чертае като повеление на Боговете. И затуй не съм чул глас, който да се оплаче, и слово, което да изрази страдание. Напротив, тези, които работят в това списание, са не само самоотвержени, но и удовлетворени. А когато човек е удовлетворен, той има йерархия да иска да върви. Който има пулса на йерархията, той е изпълнил волята, че човекът е един бог в развитие.

Това Нур можа да направи – да даде идея за свобода от страдание, да взриви една мирогледност, която световете натрапваха на човечеството, а именно ереста да ядете плода на знанието. С надслова на списание Нур ние казахме една истина, която ще бъде вековна – няма зло, има нееволюирало добро! Това е да дадете позитивна сила на неперсоналната енергия и да освободите потенциалната даденост, че човекът е един бог в развитие.

Защото този надпис сменя оборотите на душевната ни възможност и вдига тягостната беда над човечеството в хилядолетните му истории – именно първородния грях. Вложената позитивна сила в промяната освобождава от онова, което се нарече „първороден грях“, и от чакане само на изкупление и спасение, защото имаше и една друга още забрана – да не се яде от плода на вечния Живот.

Всяко знание е една йерархия и точно затова Нур ще свидетелства за Пътя на Мъдростта. Защото всяка Духовна вълна създава своята тревога в образа на една концепция – не само в религията, но и във философията или в тайното учение; създава едно стъпало, в което човек може да види себе си. Знание, което не ви дава огледалност, то е информация! Информацията може да премине от лявото към дясното, или от дясното към лявото, но ако някаква идея не „седне“ в същността ви, за да направи подкваса на вашето довчерашно знание, това е само информация.

Списание Нур няма за задача да бъде информатор. И ако то отгърнато трябва да бъде характеризирано, бих посъветвал да прочетете поне Прогласите.

Никъде в списанието няма да намерите нито една еротична фраза, нито една карикатура над когото и да било. Може да намерите сентенции, афоризми; може да намерите знания, за които нищо не знаете, но те имат за задача да ви дадат Нур – Светлина. А от Светлината нищо не може да се скрие и както е казано в светото Евангелие, тя се дава и на лоши, и на добри: Слънцето грее над всички. Така че, когато изведете една отделна мисъл, тя няма да ви информира. Тя ще е лъч от Нур, от Светлината. През какви места ще прекарате този лъч да се начупва…, но Светлина не се губи. Ще дойде момент, когато озарението ще ви направи в йерархията достойни да се пробудите. Така че този, който иска да отрече Нур заради това, че нещо не го е огряло, нека почака да узрее и той за това. Защото според йерархията е и усвоеното!

Аз честитя рожденика, който вече има възраст. Не съм предвидил и няма да напиша слово за погребален обред. В това трябва да бъдете убедени!

  • Нур няма да има погребален обред – Светлината никой не може да погребе!

Никой не може да измисли такава церемония. Тя беше направена за Христос, но преди да се знае, че е Светлина, защото Той възкръсна! Когато някой иска да погребе Нур, трябва да знае, че той ще възкръсва!

Така че на Светлината Мъдростта може да є пее песента на сътворението, но погребална песен на Нур няма да напиша! Затова едногодишникът не може да бъде броен вече в своите години. Аз му пожелавам достатъчно устойчивост, изобилна Мъдрост, каквато дава и досега; непреклонност пред лекия присмех или недостойното търсено величие („ние сме срещу еди кои си“). Можем да бъдем на прицел, но никой не може да ни уцели!

Нур ще живее! Нур е съдба! Нур е Път на Мъдростта!

Честито ви!

 

22.02.1994 г., гр. Пловдив, Младежки дом „Спектър“

Още от броя
Интервю с Автора на Списание Нур (1/2007)   Списание Нур навърши своите 14 години. Какво ще му пожелаете като бъдеще? Единственото пожелание на списание Нур е осъществено предназначение – да представи за бъ ... Проглас (1/2007) Посланията чертаят Път; Списанието върши служение! Годишнината е условност; както благодатта е израз на отговорност, а самосъзнанието е плодоносие. Тези листи пълнят Книгата на Живота, ... Ден на Посланията на Планетния Логос Слово (1/2007) Слово Посланията са съвместимо действие на отговорност между Божията човечност и Човешката божественост! Благодаря на всяка воля, която е благословена в своето осъществяване з ... Раждане на списание Нур (1/2007) Списание Нур е чаканият младенец на благовестието! Имам една нескрита радост, която не считам за неудобно да я споделя – както едно цъфнало дърво наесен дава обилен плод, то н ... 1 година списание Нур (1/2007) Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието! Има радост, която не може да бъде назована. Това е радостта, когато някой има възраст. Списание Нур има вече възраст – то е н ... 2 години Списание Нур (1/2007) Нур е детето на Мъдростта! Преди човекът да започне да яде, дали са му Дихание. Яденето е второто му живеене, втората му енергия – първата му енергия е Божията! Така че за нас ... 3 години Списание Нур (1/2007) Нур е олтарът на Пътя на Мъдростта! Това, с което сме белязани, не бива да позволим да не бъде величие – онова величие, което сме определени да вършим! Имам една нескрит ... 4 години Списание Нур (1/2007) Нур е светлина на Знанието! Дар, който не може да бъде оспорван, има само едно признание – да му служим всеотдайно! Това е Пътят на Светлината и животът ни в Мъдростта! ... 5 години Списание Нур (1/2007) Нур е страница от Книгата на Живота! С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия! Дарени със знака на теогони, т.е. човеци-божества, в преддвериет ... 6 години Списание Нур (1/2007) Нур е идея за бъдещето! Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А Нур е идея за бъдещето без да е идеология! Защото Пътят на Мъд ... 7 години Списание Нур (1/2007) Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Знакът на жертвата е направен, кръговратът на Деня10 е направен. Даде се трапезен хляб. И списание Нур е наистина една трапеза, която Tр ... 8 години Списание Нур (1/2007) Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие! Списание Нур се роди преди осем години от една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, която трябваше да бъде достояние за ... 9 години Списание Нур (1/2007) Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта! Това тържество го дължим на една благодат, с която Небето чрез своите Послания ни дава живот, път и служение. В Посланието за 2002 година ... 10 години Списание Нур (1/2007) Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта! Ваше преосвещенство епископ Иларион, благодаря за Вашето благоволение! Благодаря за благоволението и на доайена на Великото народно ... 11 години Списание Нур (1/2007) Нур има само една кончина – у Бога! Под покрова на списание Нур и с Посланието за тази година като дар от Небето, а именно Послание на Битието15, нека Небесният дар – да бъ ... 12 години Списание Нур (1/2007) Нур е един нов Феникс! Общество Път на Мъдростта има своя триумф! Когато затвориха посвещенията в Египет и Фениксът повече не възкръсваше, светът имаше нужда от един нов Феникс. Това е ... 13 години Списание Нур (1/2007) Нур е път за себесъдба! От сърце се радвам, че пътят на едно тържество можа отново да ви съзве в служение. Бъдете благословени в своята принадлежност! Ръката е щедра тогава, когато жер ... Посрещане на Новата 2007 година (1/2007) Приносът на българите в Европа ще е преломът в планетната психология! /Преди 24:00 часа/ Добър вечер, скъпи Деца на Деня! Хубаво е в тази наша взаимност, и разбира се обществена ... Интервю с Ваклуш Толев ТВ Канал 3 (1/2007)   Таня Иванова: С „Честито!“ и „За много години!“ се срещаме днес, на Богоявление, уважаеми зрители! Какво по-хубаво от тази среща, когато Бог е разтворил ... Ден на Рождеството (1/2007) Бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество! Уважаеми дами и господа! Илюзии е имало от най-древно време, ще има сигурно и докато човекът самият стане Бог. Христос го ...