12 години Списание Нур (1/2007)

Арxив | брой 1 / 2007

Нур е един нов Феникс!

Общество Път на Мъдростта има своя триумф! Когато затвориха посвещенията в Египет и Фениксът повече не възкръсваше, светът имаше нужда от един нов Феникс. Това е списание Нур! То направи възкресение на Пътя, че човекът е един бог в развитие. Човекът може и да куца, може да има само един крак, но когато има една достойна предназначеност и глава за посвещение, той ходи своя Път. Затуй Учението се кръсти Път на Мъдростта!

Днес имам радостта да ви кажа: Добре дошли на честването на 12-годишнината на списание Нур, което вече оставя на бъдното знание и на бъдната изповедност (не на вероизповедност!) пет хиляди страници!

 

Поднасяне на Автора списание Нур 1/2005 с надслов:

  • На Твореца Ваклуш Толев –за Духовната благодат от Мировия храм;
  • На Учителя Ваклуш Толев – за Знанието на Учението Път на Мъдростта;
  • На Автора Ваклуш Толев – за Словото, скриптирано в Нур!
  • Благодарим Ви, че ни учите на Мирово Служение с Вашето цялостно Служение!
  •  
  • От Редакцията

С особено чувство на благодарност към онези, които неуморно отработиха, за да ви представят зрима Мъдрост и следван Път! Tова е дар на един жертвен Път, или по-скоро усвояване на онази фраза, която казах: служение без Себе си! Казвам, че можете да приписвате всякакви качества на човека, но да не приписвате недостойни качества на Твореца си! Това вършите, когато служите без Себе си! Служението без Себе си брани личността!

В продължение на толкова години е имало благодат, чиято щедрост не може да бъде определена, за да не оскърбим Небето и да радваме само земята. Аз винаги съм говорил за голямата среща, която прави Божията човечност с Човешката божественост; за човека, който трябва да стане Бог.

Някога синедрионът попита своите съпроводи: Трябва ли ни на нас Иисус, когато си имаме Моисей? И те отговориха: Не, не ни трябва!, и Го разпнаха. След това този разпнат Иисус стана Христос, стана Син Божий (а Моисей никога не стана Син Божий). Този Син Божий осъществи Единосъщието със Своя Отец и днес Го изповядват милиарди! Трябва ли ни тогава Иисус?

Нур е именно една среща между Божията човечност и Човешката божественост, или осъществимата Единосъщност. И тогава с дързостта на древността можем да кажем, че човекът наистина е един бог в развитие, както Христос рече Аз и Отец сме едно! А синедрионът повели: По-добре един да умре, отколкото всички! (А когато Един умира за всички, като че ли става по-достойно и по-знаменателно…)

Така че в Третото хилядолетие се отвориха дверите на това, което се нарича Нур.

  • Нур е вестителят не, а освободителят!

Нур ви освобождава да имате автобиография. То не дава на никого автобиография, защото носи Учението Път на Мъдростта, което е свобода.

Нур ви дава идеята, че личността е свещена, а не институцията! Днес Олимп е мъртъв, олимпийските богове ги няма! Винаги ще остане личността свещена, защото тя носи Диханието, а другото – само Сътворението. Разбира се, древността на паметниците дава илюзия на ума, който не е имал всякога прозрение, за да съзнава Божественост или да открие Божествеността си. Затова казах: Бъдеще не се връща, то се извоюва! Ако умеете да извоювате бъдеще, тогава свободата ви от настояще и минало е всекидневната ви радост.

Тезата не е да се противопоставим на традиционната поточност на еволюцията – тя има своите страдания. Но ако страданието не го трансформирате в развитие, то ще остане само болезненост, която събужда покорност! Когато човекът иска да страда, той не преценява развитието си и търси оправдание за поведение, което приема болка. А болката е да напомни, че има в него будност, която трябва да му отвори прозрението и тогава да си послужи с още един орган, който отдавна искаше да влезе в живот – третото око. Смешката е, че посредственостите говорят за третото око, като правят сеанси, с които унижават вложеното си предназначение. Да унижите предназначението си, това е да не приемете служението си. Затова казах в Посланието на Мировото Служение16, че то е Конституция на Битието и една социология на планетата.

Ние сменяме цялата таблица на добродетелите. Свалете я от своя кодекс! Хиляди – никой не знае колко хиляди години е възпитаван човекът да не лъже, възпитаван е да не краде, да не убива! Но когато потрябва да защити отечество или себе си, той убива – тогава социалната таблица или законът го оправдават. Какво е войната, ако не свобода от таблиците на добродетелите?!

  • Нур ви предостави Знанието срещу Добродетелта!

И Нур никога няма да иска да стане религия, никога няма да иска да стане политическа идеология. Идеологиите са оглозгано мислене. Страхът на човечеството се дължи на това, че не може да сваля тяхната дреха. Затова, когато идва нова идея, идва и битка срещу новия човек.

Това са идеите, от които могат да се извеждат пътища, могат да се вземат енергии, които да изграждат, ако искате и нови пирамиди. Но няма нужда да изграждате пирамиди, за да се посвещавате, когато бъдният олтар е Книгата на Живота.

Пътят на човека не може да свърши с гроба. Свобода от смърт! Този, който става пленник на смъртта, той е покорник на институцията. А страхът е най-добрата заслона на онзи, който властва: „Сейте страх, за да жънете победи!“ Това е иронията, че човекът още носи някои от белезите на динозавъра…

Институцията има правото да ви погребе, но няма възможността да ви възкреси. Защото тя не знае тайната, която Христос демонстрира с изходен Голготски път, със Самокръщение в гроба (вътрешната сила, а не водата на река Йордан), за да може това Възкресение да го направи Единосъщ. Това е Учението, това е безмерността!

Във всички случаи, както е дадено в настоящото Послание, вие ще трябва да защитите Небесния Адам, който още тогава – в Рая, поревна да яде плода на знанието, а не да изпълни таблицата на добродетелите. Този именно Небесен човек, той е, който сложи и първата молитва. Първата молитва беше неговата голяма идея, че трябва да се направи планетна социология – раждането. Адам е сътворен, а всъщност получи правото да ражда. Това е планетна социология! Адам е андрогин, след това е разделен и ражда – това е социалната платформа на Адам, вече на Земния Адам.

Именно това даде Учението – нов Път. Не е проблем за грешник, а проблем на изходена еволюция. Тази нова ценностна система казва: Да бъдеш, вместо да имаш! Алканието на човека за имане го лишава от това да бъде. И колко фино е уточнено с неговото митологично съзнание. Това, което предшественици бяха казали в лицето на мъдреците в древността, в лицето на един Тот на Египет (или Хермес), Христос го направи реален живот. Защото реалността рече: Ecce Homo! – Ето Човека!, и Той след това стана Син Божий. И тогава разбрахме, че скрижалите на мъдростта са дали тайната на бъдещето: боговете са безсмъртни човеци! А тези богове бяха фиктивни и те станаха човеци, като се материализираха. Затова говоря, че няма нужда да се плашите от материята, одухотворете я! Това направи Христос. Кой е онзи, който може да отрече материята в нейното предназначение като последна спирка на инволюционността на Твореца?! Одухотворете я! И когато я одухотворите, вие може да възкръсвате – ето тайната!

Това е Нур, който даде както новия олтар, новия Дом, така и всички потреби, които трябваше да направят, както казах, планетната социология. Даде защита правото на душата. Общество Път на Мъдростта се обърна към Организацията на обединените народи – да не се брани само плътта (за която хората не знаят, че тя се трансформира и може да възкръсва), а никой да не брани душата! Могат да я изповядат, че е грешна, но не я бранят… Ние поискахме Организацията на обединените народи, в нейните поделения, да защити правата на душата. И тогава думите „враг“ и „анатема“ да бъдат изхвърлени от човешката бъдност като поведение. Ето това са нещата, които ние поставихме в битието!

Учението Път на Мъдростта каза ясно, че битието е с една нова конституция, защото то не е мъртво и не може да не бъде в единство с развитието. То има своята Конституция, която в разрядите на Духовните вълни, в йерархията на Духовните вълни ще се сменя, но битието ще бъде осенявано и ще се движи с тайнството, че човекът е един еволюиращ бог. И тогава ние разбираме, че оня негаснещ копнеж към знанието създава един образец – знаещият е повече от безгрешния! Това е да отидете да ядете плода от Дървото на знанието, а сега и това, което Учението Път на Мъдростта ви дава – осветеният Път ви дава право да ядете и от Дървото на Живота.

И така, прозвището Деца на Деня не е вестителство, а идея за Свобода – бъдещата Духовна вълна. Идете! Идете да свършите своето събудено повеление!

На добър Път!

 

12.02.2005 г, София, НДК, зала „Мати“

 

16 Вж. Нур 1/2005, Първо повеление, с.15.

Още от броя
Интервю с Автора на Списание Нур (1/2007)   Списание Нур навърши своите 14 години. Какво ще му пожелаете като бъдеще? Единственото пожелание на списание Нур е осъществено предназначение – да представи за бъ ... Проглас (1/2007) Посланията чертаят Път; Списанието върши служение! Годишнината е условност; както благодатта е израз на отговорност, а самосъзнанието е плодоносие. Тези листи пълнят Книгата на Живота, ... Ден на Посланията на Планетния Логос Слово (1/2007) Слово Посланията са съвместимо действие на отговорност между Божията човечност и Човешката божественост! Благодаря на всяка воля, която е благословена в своето осъществяване з ... Раждане на списание Нур (1/2007) Списание Нур е чаканият младенец на благовестието! Имам една нескрита радост, която не считам за неудобно да я споделя – както едно цъфнало дърво наесен дава обилен плод, то н ... 1 година списание Нур (1/2007) Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието! Има радост, която не може да бъде назована. Това е радостта, когато някой има възраст. Списание Нур има вече възраст – то е н ... 2 години Списание Нур (1/2007) Нур е детето на Мъдростта! Преди човекът да започне да яде, дали са му Дихание. Яденето е второто му живеене, втората му енергия – първата му енергия е Божията! Така че за нас ... 3 години Списание Нур (1/2007) Нур е олтарът на Пътя на Мъдростта! Това, с което сме белязани, не бива да позволим да не бъде величие – онова величие, което сме определени да вършим! Имам една нескрит ... 4 години Списание Нур (1/2007) Нур е светлина на Знанието! Дар, който не може да бъде оспорван, има само едно признание – да му служим всеотдайно! Това е Пътят на Светлината и животът ни в Мъдростта! ... 5 години Списание Нур (1/2007) Нур е страница от Книгата на Живота! С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия! Дарени със знака на теогони, т.е. човеци-божества, в преддвериет ... 6 години Списание Нур (1/2007) Нур е идея за бъдещето! Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А Нур е идея за бъдещето без да е идеология! Защото Пътят на Мъд ... 7 години Списание Нур (1/2007) Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Знакът на жертвата е направен, кръговратът на Деня10 е направен. Даде се трапезен хляб. И списание Нур е наистина една трапеза, която Tр ... 8 години Списание Нур (1/2007) Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие! Списание Нур се роди преди осем години от една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, която трябваше да бъде достояние за ... 9 години Списание Нур (1/2007) Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта! Това тържество го дължим на една благодат, с която Небето чрез своите Послания ни дава живот, път и служение. В Посланието за 2002 година ... 10 години Списание Нур (1/2007) Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта! Ваше преосвещенство епископ Иларион, благодаря за Вашето благоволение! Благодаря за благоволението и на доайена на Великото народно ... 11 години Списание Нур (1/2007) Нур има само една кончина – у Бога! Под покрова на списание Нур и с Посланието за тази година като дар от Небето, а именно Послание на Битието15, нека Небесният дар – да бъ ... 12 години Списание Нур (1/2007) Нур е един нов Феникс! Общество Път на Мъдростта има своя триумф! Когато затвориха посвещенията в Египет и Фениксът повече не възкръсваше, светът имаше нужда от един нов Феникс. Това е ... 13 години Списание Нур (1/2007) Нур е път за себесъдба! От сърце се радвам, че пътят на едно тържество можа отново да ви съзве в служение. Бъдете благословени в своята принадлежност! Ръката е щедра тогава, когато жер ... Посрещане на Новата 2007 година (1/2007) Приносът на българите в Европа ще е преломът в планетната психология! /Преди 24:00 часа/ Добър вечер, скъпи Деца на Деня! Хубаво е в тази наша взаимност, и разбира се обществена ... Интервю с Ваклуш Толев ТВ Канал 3 (1/2007)   Таня Иванова: С „Честито!“ и „За много години!“ се срещаме днес, на Богоявление, уважаеми зрители! Какво по-хубаво от тази среща, когато Бог е разтворил ... Ден на Рождеството (1/2007) Бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество! Уважаеми дами и господа! Илюзии е имало от най-древно време, ще има сигурно и докато човекът самият стане Бог. Христос го ...