5 години Списание Нур (1/2007)

Арxив | брой 1 / 2007

Нур е страница от Книгата на Живота!

С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия! Дарени със знака на теогони, т.е. човеци-божества, в преддверието на двадесет и първия век, в Третото хилядолетие, служението е нашият знак в Път белязан!

Радостно и достойно е да положим трудолюбието си, а то е плод на една голяма любов, плод на събудена отговорност и прозрение в новия Път, за да имаме списанието в потребата на човешката пътека.

Пет години Списание Нур – това е значима възраст! Защото, както при боговете възрастта не е определяща, така е и със списание Нур – петте му години са много, тъй като неговата същност е битие на Духовната вълна на Мъдростта; битие на идеята, че човекът е бъдещ Бог и бъдеща Вселена!

В своето петгодишно съществуване Нур е духовна радост – разбира се, на тези, които са се докоснали до него. Но като обща еманация то наплодява както националния дух и историческата ни пътека, така и социалната трапеза. Социалността, макар и да не отгръща страници от списание Нур, поема вибрацията на изреченото, която облива националния ни хоризонт, националното ни пространство и въздух. В социалната реалност и духовната потреба то прониква по знайни и незнайни пътища, събужда в „съня“ на човека тенденции и явления, за които той не се сеща или няма основателна подбуда, а те излизат. Защо? Защото са реални; защото всяко речено слово, всяка дадена тайна, търси свое право на присъствие, търси свой подслон там, където незнайният готви за него олтар или защитна стена!

Нур е страница от Книгата на Живота!

  • Нур е страница на българския исторически дух в бъднината на човечеството!

Не защото прави администрация или издига олтар, не защото Небето ще слуша молитвите му, а защото то е нова страница от живата Книга на Всемирния! Тя бе запечатана със седем печата, но Учението на Любовта можа да ги разчупи. Учението на Мъдростта, обаче, изнася вече тази тайна като всеобща трапеза. Така възправя идеята за Голготската съдба срещу човешката пътека от скръб; поставя личната молитва пред обществената. За първи път с Учението на Мъдростта се поставя на преден план съдбата, а не скръбта! Човечеството достатъчно скръб понесе, достатъчно тези за всемирна скръб създаде, но не роди идея за надмога властта на съдбата. Затова Нур поставя страницата на Мъдростта като жив лист от Книгата на Живота, освобождавайки плача на човека, за да живее той, както е казано в Посланието за тази година, с гласа на Съдбата, а не с ехото8.

Не с плача, наказанието, страданието – битие на принудата, на неосъзнатата еволюция, които създават бреговете на противоречията! Но не можем да обвиняваме малодушието или плача, защото това е свобода от енергия, която трябва да се отведе. Така битието изгражда своите олтари, моления и причастия – оставя белези, белезите на скръбта. Това е неосъзнатата еволюция. Но Съдбата като богиня или като обществен феномен отмина и трябва да отстъпи вече пред властта на ковача на своето бъдеще – човекът бог!

Нур прави този разлом: между скръб и съдба, между Стената на плача като идея за взаимно утешение и идеята, че страданието е събудена надмога за безсмъртие, а безсмъртието – идея за Свобода!

  • Нур чрез Мъдростта слага своята тога за свобода!

Няма по-властно нещо от идеята за съдба, а Нур е съдба над традицията! Само онзи, който познае властта над съдбата, може да носи Нур – Всемирната светлина, която пише и чете страници от Книгата на Живота; може да направи Мъдростта живот. Чрез Нур съдбата се отживява и Мъдростта е в живот! В предишните Духовни вълни сме упражнявали волята на Боговете, но във Вълната на Мъдростта ще следваме волята на Бога в себе си.

Нур извести, че трябва да знаем това, което Бог иска, Човечеството чака и Съдбата позволява! Това е вече идея – не само на личната и социалната ни трапеза, а и във Всемирността.

Нур, като в притчата за благоразумните девици, носи в себе си и маслото, и огъня; носи на света благодатния дар на мирото за посвещението и огъня на прозрението! Прозрението е най-големият дар, то е пътят на Мъдростта! Така човечеството ще се осъзнае в една епоха на свобода.

Това прави Нур! И с отговорност пред еволюцията слага в страниците си Мировия дух в правото да дарява с щедрост онази национална духовност, която може да Го осъществи. Харизмата на българския народ е най-щедра и личният му дар е най-белязан. Но не защото има благоволение само, а защото притежава готовност, пълна с отговорност; защото има Път. Той е пътник, който не ходи по улици, а знае Пътя!

СПИСАНИЕ НУР е дар за всяка личност и харизма на един народ! (Дори само Прогласите му човек да прочете е достатъчно!) Не е важно колко го четат, важното е с колко духовност насища Небето, та тогава, когато спре плачът, човечеството да има упование, защото трябва да върви. Харизмата на българския народ – Огънят – трябва да се осъществи!

Човек трябва да се взре в първичната невинност, а не в еволюционните преходи! Това дава списание Нур като битие на Мъдростта, донесена чрез сърцето и душата на един Пратеник.

Нур е безпощаден заради Истината и отговорен пред Свободата!

 

13.02.1998 година, гр. София, Дом на науката и техниката

 

8 Нур 3/1997, с.20.

Още от броя
Интервю с Автора на Списание Нур (1/2007)   Списание Нур навърши своите 14 години. Какво ще му пожелаете като бъдеще? Единственото пожелание на списание Нур е осъществено предназначение – да представи за бъ ... Проглас (1/2007) Посланията чертаят Път; Списанието върши служение! Годишнината е условност; както благодатта е израз на отговорност, а самосъзнанието е плодоносие. Тези листи пълнят Книгата на Живота, ... Ден на Посланията на Планетния Логос Слово (1/2007) Слово Посланията са съвместимо действие на отговорност между Божията човечност и Човешката божественост! Благодаря на всяка воля, която е благословена в своето осъществяване з ... Раждане на списание Нур (1/2007) Списание Нур е чаканият младенец на благовестието! Имам една нескрита радост, която не считам за неудобно да я споделя – както едно цъфнало дърво наесен дава обилен плод, то н ... 1 година списание Нур (1/2007) Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието! Има радост, която не може да бъде назована. Това е радостта, когато някой има възраст. Списание Нур има вече възраст – то е н ... 2 години Списание Нур (1/2007) Нур е детето на Мъдростта! Преди човекът да започне да яде, дали са му Дихание. Яденето е второто му живеене, втората му енергия – първата му енергия е Божията! Така че за нас ... 3 години Списание Нур (1/2007) Нур е олтарът на Пътя на Мъдростта! Това, с което сме белязани, не бива да позволим да не бъде величие – онова величие, което сме определени да вършим! Имам една нескрит ... 4 години Списание Нур (1/2007) Нур е светлина на Знанието! Дар, който не може да бъде оспорван, има само едно признание – да му служим всеотдайно! Това е Пътят на Светлината и животът ни в Мъдростта! ... 5 години Списание Нур (1/2007) Нур е страница от Книгата на Живота! С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия! Дарени със знака на теогони, т.е. човеци-божества, в преддвериет ... 6 години Списание Нур (1/2007) Нур е идея за бъдещето! Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А Нур е идея за бъдещето без да е идеология! Защото Пътят на Мъд ... 7 години Списание Нур (1/2007) Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Знакът на жертвата е направен, кръговратът на Деня10 е направен. Даде се трапезен хляб. И списание Нур е наистина една трапеза, която Tр ... 8 години Списание Нур (1/2007) Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие! Списание Нур се роди преди осем години от една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, която трябваше да бъде достояние за ... 9 години Списание Нур (1/2007) Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта! Това тържество го дължим на една благодат, с която Небето чрез своите Послания ни дава живот, път и служение. В Посланието за 2002 година ... 10 години Списание Нур (1/2007) Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта! Ваше преосвещенство епископ Иларион, благодаря за Вашето благоволение! Благодаря за благоволението и на доайена на Великото народно ... 11 години Списание Нур (1/2007) Нур има само една кончина – у Бога! Под покрова на списание Нур и с Посланието за тази година като дар от Небето, а именно Послание на Битието15, нека Небесният дар – да бъ ... 12 години Списание Нур (1/2007) Нур е един нов Феникс! Общество Път на Мъдростта има своя триумф! Когато затвориха посвещенията в Египет и Фениксът повече не възкръсваше, светът имаше нужда от един нов Феникс. Това е ... 13 години Списание Нур (1/2007) Нур е път за себесъдба! От сърце се радвам, че пътят на едно тържество можа отново да ви съзве в служение. Бъдете благословени в своята принадлежност! Ръката е щедра тогава, когато жер ... Посрещане на Новата 2007 година (1/2007) Приносът на българите в Европа ще е преломът в планетната психология! /Преди 24:00 часа/ Добър вечер, скъпи Деца на Деня! Хубаво е в тази наша взаимност, и разбира се обществена ... Интервю с Ваклуш Толев ТВ Канал 3 (1/2007)   Таня Иванова: С „Честито!“ и „За много години!“ се срещаме днес, на Богоявление, уважаеми зрители! Какво по-хубаво от тази среща, когато Бог е разтворил ... Ден на Рождеството (1/2007) Бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество! Уважаеми дами и господа! Илюзии е имало от най-древно време, ще има сигурно и докато човекът самият стане Бог. Христос го ...