6 години Списание Нур (1/2007)

Арxив | брой 1 / 2007

Нур е идея за бъдещето!

Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А Нур е идея за бъдещето без да е идеология! Защото Пътят на Мъдростта не създава нито идеологии, нито догми, а призовава на служение. И това служение не е на изпълнен дълг – Мъдростта не повелява!

  • Тя ви волеизразява в потреба за Осъществяване;
  • Тя ви освобождава в потреба за Себенадмога;
  • Тя ви жертва в потреба на Възкресение!9

Да възкръснем – това прави Нур! Трябва в Третото хилядолетие да можем да кажем, че животът е една овладяна смърт, за да се освободим от непрекъснатия страх и да позволим на Кундалини да се събуди.

Наситихме се на биографии с кръщелни свидетелства и актове за смърт. Трябва да се даде характеристика на бъдещата епоха. Защото характеристиката предполага предреченото, водителското и следсмъртната властност.

Духовната вълна на Мъдростта има вече свой реален живот. Живот, който изгради Обществото Път на Мъдростта; Път, който иска чрез Мъдростта да осъществи идеята за Учение на бъдещето, писано в Нур. Идеята за бъдещето не е отрицание на настоящето или на миналото. Тя градира в потребата на еволюцията това, което можем да наречем молитвена броеница, за да се сътворим като един зрим теогон.

Това трябва да осъществим в своето служение на новия човек – човекът свободен от себе си. Защото може да служи само този, който може да се освободи от себе си, от ненужното, което нарекох ехо на съдбата.

Пътят на Мъдростта, Учението на бъдещето, дава в Третото хилядолетие една нова теогония: земният човек-бог. Битката за човека свърши, започна битка за човеците-богове! И трябва в Книгата на Живота да четете, за да намерите мястото на новите богове. Без страх, разбира се, че те още не са овладели божествеността си.

Сега науката се опитва усърдно чрез клонирането да продължи живота, но в Третото хилядолетие всичко, което тя трябва да направи, е овладяването на мисъл-формата и одухотворяването на материята. Ще трябва да се създаде онова медоносно питие – питието на Духа, което прави човеците богове, защото те, чрез одухотворение на материята, доказват Вечния в себе си, доказват Безсмъртния.

Така ние ще направим това, което иска Пътят на Мъдростта – един нов Пуруша, един нов Миров човек, който носи цялата Космичност. Човекът, наречен в нашата християнска култура Пантократор! Той освободи телесната мъка и душевното терзание на Атлас да държи на раменете си Земята. Този Христос освободи раменете на човека, като сложи в ръката Си цялото земно кълбо. Пантократорът е Освободителят! Свалете от раменете си земното притегляне, обезземете се, създайте (както Дедал в потребата си на безизходие) идея за криле! Това иска Нур да осъществи.

Списание Нур е на шест години! Аз не се колебая дали да го запиша в основно училище, не бих го дал и в някакъв колеж, за да има репрезантивност, когато води преговори. Едва ли бих го сложил и на някаква студентска банка. Просто го оставям свободен, защото само свободата ражда богове! Другото е ограничение на биология и битология.

Свободен е Нур от всичко, което може да го прави приземен и подчинен!

Свободен е дори ако щете от отживелите се вече таблици на морала. Затова нямаме устав за награди, но имаме отговорност пред онова, което Мъдростта ни оставя. Тя няма кръгове на възмездието, а има отговорност в служението. Без цел, без таблици – с причастие! Причастие на Божествения Дух. Право на божественост – това е Кундалини, който е лицевият образ на вечния Божествен Огън, вложен в Неговата човешка избраност.

Човекът е Богонеобходима зримост, а му бяха сложили идея за изкупление и идея за съвършенство и го бяха лишили от път за божественост. Това сега дава Учението на Мъдростта, това върши и Нур като страница от Книгата на Живота в Космичността.

Тържеството на нашето списание има за задача да ви доведе до събуденото трето око, което не се ограничава до крилете на Дедал. То не може да бъде ограничено нито от време, нито от пространство. Имайте тази дързост да се освободите.

Път, който е път за съвършенство, може да умори (това показа човешката психология), но път, който е за божественост, не може да умори никого. Боговете не се уморяват!

Сега сте зрими теогони. Станете овладени, за да дадете най-възвишеното – себе си в жертва заради бъдещата култура на Мъдростта. За да дойде и Истината, която, както каза Христос, ще ви даде Свобода!

А Свободата е единство с Отца!

 

13.02.1999 г., Пловдив, Етнографски музей

 

9 Нур 3/1998, с.11.

Още от броя
Интервю с Автора на Списание Нур (1/2007)   Списание Нур навърши своите 14 години. Какво ще му пожелаете като бъдеще? Единственото пожелание на списание Нур е осъществено предназначение – да представи за бъ ... Проглас (1/2007) Посланията чертаят Път; Списанието върши служение! Годишнината е условност; както благодатта е израз на отговорност, а самосъзнанието е плодоносие. Тези листи пълнят Книгата на Живота, ... Ден на Посланията на Планетния Логос Слово (1/2007) Слово Посланията са съвместимо действие на отговорност между Божията човечност и Човешката божественост! Благодаря на всяка воля, която е благословена в своето осъществяване з ... Раждане на списание Нур (1/2007) Списание Нур е чаканият младенец на благовестието! Имам една нескрита радост, която не считам за неудобно да я споделя – както едно цъфнало дърво наесен дава обилен плод, то н ... 1 година списание Нур (1/2007) Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието! Има радост, която не може да бъде назована. Това е радостта, когато някой има възраст. Списание Нур има вече възраст – то е н ... 2 години Списание Нур (1/2007) Нур е детето на Мъдростта! Преди човекът да започне да яде, дали са му Дихание. Яденето е второто му живеене, втората му енергия – първата му енергия е Божията! Така че за нас ... 3 години Списание Нур (1/2007) Нур е олтарът на Пътя на Мъдростта! Това, с което сме белязани, не бива да позволим да не бъде величие – онова величие, което сме определени да вършим! Имам една нескрит ... 4 години Списание Нур (1/2007) Нур е светлина на Знанието! Дар, който не може да бъде оспорван, има само едно признание – да му служим всеотдайно! Това е Пътят на Светлината и животът ни в Мъдростта! ... 5 години Списание Нур (1/2007) Нур е страница от Книгата на Живота! С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия! Дарени със знака на теогони, т.е. човеци-божества, в преддвериет ... 6 години Списание Нур (1/2007) Нур е идея за бъдещето! Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А Нур е идея за бъдещето без да е идеология! Защото Пътят на Мъд ... 7 години Списание Нур (1/2007) Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Знакът на жертвата е направен, кръговратът на Деня10 е направен. Даде се трапезен хляб. И списание Нур е наистина една трапеза, която Tр ... 8 години Списание Нур (1/2007) Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие! Списание Нур се роди преди осем години от една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, която трябваше да бъде достояние за ... 9 години Списание Нур (1/2007) Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта! Това тържество го дължим на една благодат, с която Небето чрез своите Послания ни дава живот, път и служение. В Посланието за 2002 година ... 10 години Списание Нур (1/2007) Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта! Ваше преосвещенство епископ Иларион, благодаря за Вашето благоволение! Благодаря за благоволението и на доайена на Великото народно ... 11 години Списание Нур (1/2007) Нур има само една кончина – у Бога! Под покрова на списание Нур и с Посланието за тази година като дар от Небето, а именно Послание на Битието15, нека Небесният дар – да бъ ... 12 години Списание Нур (1/2007) Нур е един нов Феникс! Общество Път на Мъдростта има своя триумф! Когато затвориха посвещенията в Египет и Фениксът повече не възкръсваше, светът имаше нужда от един нов Феникс. Това е ... 13 години Списание Нур (1/2007) Нур е път за себесъдба! От сърце се радвам, че пътят на едно тържество можа отново да ви съзве в служение. Бъдете благословени в своята принадлежност! Ръката е щедра тогава, когато жер ... Посрещане на Новата 2007 година (1/2007) Приносът на българите в Европа ще е преломът в планетната психология! /Преди 24:00 часа/ Добър вечер, скъпи Деца на Деня! Хубаво е в тази наша взаимност, и разбира се обществена ... Интервю с Ваклуш Толев ТВ Канал 3 (1/2007)   Таня Иванова: С „Честито!“ и „За много години!“ се срещаме днес, на Богоявление, уважаеми зрители! Какво по-хубаво от тази среща, когато Бог е разтворил ... Ден на Рождеството (1/2007) Бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество! Уважаеми дами и господа! Илюзии е имало от най-древно време, ще има сигурно и докато човекът самият стане Бог. Христос го ...