7 години Списание Нур (1/2007)

Арxив | брой 1 / 2007

Тайната на Нур е Небето!

Скъпи Деца на Деня! Знакът на жертвата е направен, кръговратът на Деня10 е направен. Даде се трапезен хляб. И списание Нур е наистина една трапеза, която Tретото хилядолетие не може да консумира така добре, че да я свърши. Не, тя ще има хилядолетия живот! Защото Нур е страница от Духовната вълна на Мъдростта. И безспорно светило на бъдещето!

Точно Нур предостави голямата тайна на знанието, че има йерархия в Духовните вълни. Тепърва светът ще ги разучава, тепърва социологията ще има наистина какво да взема. А да имате идея за света, това значи да сътворявате! Това е доктрина, която ние оставихме за първи път в света. Нито една религия, нито една философия допреди не даде такава доктрина. Така и Нур е хранен от тази идея – йерархията на Духовните вълни.

Изживяха се тревожни дни; имаше много безсъния. Неуморността не бе поведение, не бе и определение – тя бе една готовност за жертва. Йерархиите на жертвите също тъй са много властни и потребни. Един се научава да жертва своя ден, друг се научава да пожертва своята нощ, но аз казах, че който може да пожертва себе си, той може да служи! А служението е част от божествеността ви и неговият олтар е Книгата на Живота, която нарекох съзнанието на Бога.

Ако някой обаче си мисли, че едно списание се прави тъй – само от пробудена готовност, без да се раждат тайни на нови идеи и без тези тайни да бъдат част от усета да предоставиш знание на света…

Нур предоставя наистина голяма трапеза – трапеза на Знанието, не на вярата! Никой не може да отрече вярата като пулсация на еволюцията. Тя е онзи щастлив бяг, който реката прави, ограничена в двата бряга. Но ето, че някои дори в техниката измислиха еднорелсов влак – намериха равновесие – талвегът да бъде, не бреговете. Талвегът на бъдещите култури е Културата на Мъдростта – знание, което е повече от безгрешността!

Сега Учението може да храни хиляди душ`и, но бъдете сигурни, че след столетие целият свят ще взема, за да нахрани своята душа; ще взема листи от Книгата на Живота за прочит както за обикновения, така и за посветения! Защото Нур предостави не само на Децата на Деня, а и на Космичността, на онова Пурушево начало – на онзи Небесен Адам, предостави всичката онази благодат, дадена му чрез Диханието на Отца.

  • Във всяка страница на Нур може да се намери опорност; във всеки ред на Нур – динамика!

Така както казват някои, че когато четат Нур, оздравяват! Ще попитате: „Защо други, които го четат, не са оздравели?“ Защото не могат да намерят ритмиката! Оздравява онзи, който е намерил ритмиката – нея трябва да намерите в себе си, а и вън от себе си. И когато не може да достигнете тайната на своето възземане, не се сърдете, че Небето ви е дало малко – потърсете се в пътя на собствената си еволюция, потърсете се в жертвата, за да кажете: „Да, това е моят ритъм!“

И така, списание Нур е вече на 7 години и се освободи от една пъпна връв. Както знаете, през 7 години се сменят телата в човека – за нови съзнания, за нови посвещения. Така на 7 години една пъпна връв на детето Нур е прерязана, встъпваме в друга сакралност. Тя не е шатрата, с която се мести олтарът є; тя не е молитвата, която се прави дори ако щете с това, което нашият исихазъм проповядва – с безмълвие. Не! Тя има един нов олтар – олтарът вътре у нас, и има само една молитва – признанието, че човекът е един еволюиращ бог.

Страшно е наистина – страшно е и като констатация, и като улична упречност; страшно е и като облечена дреха, и като клеймо, което могат да ни сложат тези или онези – но това няма значение! Христос рече: Аз правя това, което прави Моят Отец! Сега ние можем да кажем, че правим това, което нашият изведен Бог иска. А Той ни дава Своята култура и ние чрез нея ще се осъществим в идея на служение, а не на работа. И затова съм казал, че боговете вършат служение, човекът работи! Изведете оня Бог, който е у вас, за да извърши това служение, за което ви призовавах преди десет години (а някои и преди петдесет-шестдесет години)!

Нур даде на своите Деца на Деня тяхната социална присъщност и тяхната национална отговорност. Ние наистина сведохме Доктрината за Духовните вълни, която е причастието, потирът на посветените, на събудените, но в същото време казахме, че носим национална отговорност; носим историческа присъщност и реалност и следователно – Мирова жертва.

Нур е страница от историята на българския дух! Никога нищо случайно нито съм казал, нито съм писал! Това, че някой не знае валентността на известни феномени, не е достатъчно като основание за отричане или аргументиране с онова, което умът му позволява. Аз не оспорвам будността на ума, но искам осветеността му чрез интуицията. И ако това Децата на Деня не могат да вземат от Нур, тогава те няма да могат да скъсат пъпната си връв със своите седем години в едно тяло, с което са работили – било с астрала, било с ментала, било с душевността си!

Честито ви тридесет и първи брой от списание Нур! Не скривайте радостта си, че утре ще имате първия ден от осем­годишното начинание на Нур, и то в Третото хилядолетие. Това развитие безспорно в Осмицата трябва да бъде равновесно. Трябва да смените опорността си, на която сте правили по-голямата си устойчивост, за да я направите равновесна, защото човекът е освободен от своето земно притегляне в идеята на служението на Небето, т.е. на събудения Бог в себе си.

И трябва да ви призная, че първом Нур съществува като скрижала на това, което наричам Небеса, а след това като чтимо списание. Тайната на Нур е Небето!

Аз благодаря на онези, които са могли да сътрудничат в това голямо дело – Нур на живот! Благодаря и на всички ви, които можете в своя дом да го внесете като потребна свещеност!

Това, което мога да пожелая на списанието, е обилието на целостта на Бога, в Неговата зрима и незрима тайна (защото никой не може да изгребе Небето), да бъде доведено до човечеството, минавайки границите, които наричаме Физическо поле!

 

12.02.2000 г., София, Дом на архитекта

 

10 Вж. Нур 6/1994, с.5.

Още от броя
Интервю с Автора на Списание Нур (1/2007)   Списание Нур навърши своите 14 години. Какво ще му пожелаете като бъдеще? Единственото пожелание на списание Нур е осъществено предназначение – да представи за бъ ... Проглас (1/2007) Посланията чертаят Път; Списанието върши служение! Годишнината е условност; както благодатта е израз на отговорност, а самосъзнанието е плодоносие. Тези листи пълнят Книгата на Живота, ... Ден на Посланията на Планетния Логос Слово (1/2007) Слово Посланията са съвместимо действие на отговорност между Божията човечност и Човешката божественост! Благодаря на всяка воля, която е благословена в своето осъществяване з ... Раждане на списание Нур (1/2007) Списание Нур е чаканият младенец на благовестието! Имам една нескрита радост, която не считам за неудобно да я споделя – както едно цъфнало дърво наесен дава обилен плод, то н ... 1 година списание Нур (1/2007) Нур е свобода от ерес да ядете плода на знанието! Има радост, която не може да бъде назована. Това е радостта, когато някой има възраст. Списание Нур има вече възраст – то е н ... 2 години Списание Нур (1/2007) Нур е детето на Мъдростта! Преди човекът да започне да яде, дали са му Дихание. Яденето е второто му живеене, втората му енергия – първата му енергия е Божията! Така че за нас ... 3 години Списание Нур (1/2007) Нур е олтарът на Пътя на Мъдростта! Това, с което сме белязани, не бива да позволим да не бъде величие – онова величие, което сме определени да вършим! Имам една нескрит ... 4 години Списание Нур (1/2007) Нур е светлина на Знанието! Дар, който не може да бъде оспорван, има само едно признание – да му служим всеотдайно! Това е Пътят на Светлината и животът ни в Мъдростта! ... 5 години Списание Нур (1/2007) Нур е страница от Книгата на Живота! С благослова и вреченото обещание като Деца на Деня – да бъдем живи в Живия! Дарени със знака на теогони, т.е. човеци-божества, в преддвериет ... 6 години Списание Нур (1/2007) Нур е идея за бъдещето! Много е трудно човек да поеме всичката отговорност за едно пратеничество в пътя на бъдещето. А Нур е идея за бъдещето без да е идеология! Защото Пътят на Мъд ... 7 години Списание Нур (1/2007) Тайната на Нур е Небето! Скъпи Деца на Деня! Знакът на жертвата е направен, кръговратът на Деня10 е направен. Даде се трапезен хляб. И списание Нур е наистина една трапеза, която Tр ... 8 години Списание Нур (1/2007) Нур е сакралната страница за Новото хилядолетие! Списание Нур се роди преди осем години от една голяма идея – идеята за нова Духовна вълна, която трябваше да бъде достояние за ... 9 години Списание Нур (1/2007) Нур е автографът на Учението Път на Мъдростта! Това тържество го дължим на една благодат, с която Небето чрез своите Послания ни дава живот, път и служение. В Посланието за 2002 година ... 10 години Списание Нур (1/2007) Нур е кръщелното свидетелство на Пътя на Мъдростта! Ваше преосвещенство епископ Иларион, благодаря за Вашето благоволение! Благодаря за благоволението и на доайена на Великото народно ... 11 години Списание Нур (1/2007) Нур има само една кончина – у Бога! Под покрова на списание Нур и с Посланието за тази година като дар от Небето, а именно Послание на Битието15, нека Небесният дар – да бъ ... 12 години Списание Нур (1/2007) Нур е един нов Феникс! Общество Път на Мъдростта има своя триумф! Когато затвориха посвещенията в Египет и Фениксът повече не възкръсваше, светът имаше нужда от един нов Феникс. Това е ... 13 години Списание Нур (1/2007) Нур е път за себесъдба! От сърце се радвам, че пътят на едно тържество можа отново да ви съзве в служение. Бъдете благословени в своята принадлежност! Ръката е щедра тогава, когато жер ... Посрещане на Новата 2007 година (1/2007) Приносът на българите в Европа ще е преломът в планетната психология! /Преди 24:00 часа/ Добър вечер, скъпи Деца на Деня! Хубаво е в тази наша взаимност, и разбира се обществена ... Интервю с Ваклуш Толев ТВ Канал 3 (1/2007)   Таня Иванова: С „Честито!“ и „За много години!“ се срещаме днес, на Богоявление, уважаеми зрители! Какво по-хубаво от тази среща, когато Бог е разтворил ... Ден на Рождеството (1/2007) Бъднината е вашето право да създавате от раждането Рождество! Уважаеми дами и господа! Илюзии е имало от най-древно време, ще има сигурно и докато човекът самият стане Бог. Христос го ...