Интервю с Ваклуш Толев (2/2007)

Арxив | брой 2 / 2007

 

Г-н Толев, на миналогодишния Събор сменихте текст от Молитвата на Мъдростта. Коя е духовната тайна на новия изказ: „със събожническо служение към всичко“?

Съборите, както знаете, са не само духовно сродяване, а и социална взаимност за надмогване на кармична несъвместимост, което най-добре се извършва чрез молитва. Затова коригирах Молитвата на Мъдростта!

Новата формула за събожника е, че сме идея на Сътворителя си, а не на раждането. Това обуславя тезата ни, че човекът е съ-Сътворител, т.е. носи дълг на служение към всичко, а не само към брат и сестра.

Има един факт, че богинята на Мъдростта е родена от главата на Бащата бог – тя няма пъпна връв. Затова нарекох Учението „Път на Мъдростта“!

 

Децата на Деня на тазгодишния Събор коя страница от Книгата на Живота да отлистят?

Тазгодишният Събор ще пише страницата на бъднината от Книгата на Живота – служение без Себе си!

Има сила, която ви обучава – това е енергия на еволюцията;

Има сила, която ви посвещава – това е дълг на смирението;

Има сила, която ви жертва – това е служение без Себе си!

Защото човекът живее с отходно минало и родена бъднина!

 

Каква да бъде стратегията на бъдещите Събори на Общество Път на Мъдростта?

Най-важната стратегия – поносимостта да ограничава неограничимото без принижение, т.е. – отговорност! Но аз не мога да жертвам Пътя си, заради грижата! Защото грижата е карма!

Още от броя
Интервю с Ваклуш Толев (2/2007)   Г-н Толев, на миналогодишния Събор сменихте текст от Молитвата на Мъдростта. Коя е духовната тайна на новия изказ: „със събожническо служение към всичко“? С ... AXIS LIBRI (2/2007) Развитието е Път, спасението е Истина, себеосъществяването − Живот! The development is Way, the salvation is Truth, the selfreali ... Развитие и Спасение (2/2007) Развитието е Път, спасението е Истина, себеосъществяването – Живот! Деца на Деня! Нека с волята на Отца, на Планетния Логос и на Всемирните сили бъдем благодатно осенени ... Духовните дарове на България Тема 2: Славянска митология (2/2007) Тема 2: Славянска митология   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хиляд ... Смирение и Примирение (2/2007) Смирението е свобода, а примирението е ограничено поведение! Боговете нямат друго оръжие освен Словото! А ние сме се събрали именно заради Словото. Дали е планетно, дали е лично или ... Проглас (2/2007) Прогласът е Азовата вибрация на списание „Нур“! Развитието е събудено прозрение, кръвообръщение за Път, а спасението е молитвен пристан. Но и двете са временна утеха в идея ...