Проглас (2/2007)

Арxив | брой 2 / 2007

Прогласът е Азовата вибрация на списание „Нур“!

Развитието е събудено прозрение, кръвообръщение за Път, а спасението е молитвен пристан. Но и двете са временна утеха в идеята за предназначението. Защото, ако развитието не стане осъществена Божественост, то никога спасението няма да ви направи Съсътворители!

Тази ваша необходимост е Единосъщието ви!

Не е риторичен въпросът, че нито умирането, нито безсмъртието са опровергани. Бог търси човека в Себе Си, а човек – Бог в Себе си! Това е служението без Себе си, защото двамата са Себе Си!

Развитието е отречена статика на Сътворението. Сътворението е полярно – Дух и материя, само Мъдростта не е полярна! А списанието е свобода от натрапени богове, от които Учението „Път на Мъдростта“ може да ви избави – да не стоите вечно маловръстни, т.е. първородни грешници в услуга на институции!

Да се кланяш е минало;

Да жертваш е изживяно;

Да властваш над човешката си власт е Мъдрост!

И тогава човек ще каже не Прости ми!, а Научи ме!

Всички отиваха да съблазнят Пенелопа, но никой не можа да владее лъка на господаря – Властта!

Има развитие! И само Всемирният Месия е мисия в историята на Духовните вълни и осмисля развитието!

Реката на развитието е дело на Божията човечност и Човешката божественост!

Още от броя
Интервю с Ваклуш Толев (2/2007)   Г-н Толев, на миналогодишния Събор сменихте текст от Молитвата на Мъдростта. Коя е духовната тайна на новия изказ: „със събожническо служение към всичко“? С ... AXIS LIBRI (2/2007) Развитието е Път, спасението е Истина, себеосъществяването − Живот! The development is Way, the salvation is Truth, the selfreali ... Развитие и Спасение (2/2007) Развитието е Път, спасението е Истина, себеосъществяването – Живот! Деца на Деня! Нека с волята на Отца, на Планетния Логос и на Всемирните сили бъдем благодатно осенени ... Духовните дарове на България Тема 2: Славянска митология (2/2007) Тема 2: Славянска митология   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хиляд ... Смирение и Примирение (2/2007) Смирението е свобода, а примирението е ограничено поведение! Боговете нямат друго оръжие освен Словото! А ние сме се събрали именно заради Словото. Дали е планетно, дали е лично или ... Проглас (2/2007) Прогласът е Азовата вибрация на списание „Нур“! Развитието е събудено прозрение, кръвообръщение за Път, а спасението е молитвен пристан. Но и двете са временна утеха в идея ...