Тринадесети семинар. Откриване (3/2008)

Арxив | брой 3 / 2008

Откриване

Учението на Мъдростта е Послание за бъднина!

Деца на Деня! Това е едно прозвище, което не искам да слиза от вашата мисъл в угода на лични достойнства и елементарни търсения, защото вие сте Пътят на бъдещето, Пътят на Мъдростта. Едно прозвище, което надкрачва хилядилетията, и аз затова се обръщам към вас и казвам: Деца на Деня, добре дошли!

Добре дошли на вашия Събор, на вашата реализирана воля в продължение на толкова години! На вашата осъществена будност за Знание, която именно Децата на Деня трябва да носят както на тази планета, така и там, където имат обиталища, извоювани от воля за достойно служение!

Бъдете благословени в своето предназначение! Изведете Вечния, Който е у вас, и правете своето служение, за което носите предназначение и търсена Голгота, осъществила победа над материята!

Аз от сърце ви се радвам! И затова бях казал още изначало: Радостта е усмивка на Мъдростта! Вътрешната усмивка, не хиленето, не показът, не това, което кара тези, които ги "сърбят краката", да отиват да играят! Радостта наистина е вътрешна усмивка, тя е Мъдрост. А Мъдростта е разлъка – да слезете с отминало величие от Олимп, за да минете през Голгота, да наследите едно царство, което се казва царство Небесно. Слизане и качване – приемане на това велико тайнство – царство Небесно. Свобода от подземния адес, който за съжаление се узакони отново в душевния път на човечеството; или от кръстомстоянието в Индия; или пък от онова, което може да намерите като нова религия без религиозност в лицето на болшевизацията на човешкото съзнание...

Не става въпрос какво ви е дало миналото – става въпрос как да се освободите от миналото, как да одухотворите материята, за да не бъдете жертва на покушенията на институти – било кръстоносни, било инквизиции, било мюсюлмански безумия...!

Учението Път на Мъдростта е Послание за бъднина! Затова, когато Посланията бяха вече дадени, казах на националните водещи: Съчетайте всеки от Лъчите, за които говорите, с някои или няколко от Посланията! И както виждате, ние изцяло сме свободни от онова, което ни е оставило миналото, независимо от неговите достойнства и пороци. Докато християнството не можа да се освободи от юдаизма, конфуцианството и будизмът също не се освободиха от митологиите си – вие сте свободни! Ето защо призовах: Служение без Себе си! За да можете, както дързостно казах, да извървите най-смело мостника между скалата на добродетелите и огньовете на светлината на Знанието!

Вие дадохте право на проницанието, на интуицията, на откровението, които мисълта ви донесе, за да можете да осъществите таблицата не на добродетелите, а на прозрението. Затова сменихме и християнската молитва, в която стоеше една пошлост, че Бог ви изкушава и ви избавя от злото. Значи, Той ви прави зло и ви изкушава с това зло, а след това ви освобождава от него... Не! Молитвата сега е не само ясна, а потребно-отговорна: целомъдрие в мисъл и тяло! За да можете да одухотворите и да правите единство, защото трябва да бъдете Съсътворители.

Ако вие не осъзнаете потребата на Съсътворителя, още ще качвате стълбите на добродетелите. А те са толкова порочни – още от най-древно време Библията е пълна с пороци. Не само пороци, които констатираме, а пороци, които реализираме. Порок е Бог да ви изкушава, за да ви избави от зло. Що за божество е тогава, щом може да изкушава?!

Ето това е, което ме радва – че вие присъствате. Това е, което ме осъществява – че вие правите усилие, за да се огледате в отходното огледало на живота – своя астрал, за да вземете главнята на мисленето.

  • С Огъня запалвате себежертвата си!

Честитя ви голямата ни радост и ви казвам: Добре дошли! На този Събор искам да ви видя осъществени в Пътя на Мъдростта!

Благодаря на всички, които под различна форма в ранга на своето служение се учат. Благодаря и на главния редактор за всичко, каквото като принос в книги и списания на Общество Път на Мъдростта е приложил – приложил е своята воля, осмислил е отговорността на бъдещето и има готовността да даде дан и светла звезда в Пътя на Знанието!

В старанието да спазят добродетелите хората забравят предназначението на мисленето. Трябва да се мисли, колкото и недобродетелно да е, защото мисълта ви дава, както казах, една осветена Голгота и едно царство Небесно, което носите в Себе си! Изведете го и го направете Път на ония, чиято планетна необходимост ви зове! На всички ви, във всичките ваши рангове – моята почит!

Бъдете благословени за Светлина и Път!

 

27.07.2008 г., Родопа планина, м. Студенец, хотел "Строител"

Още от броя
Химн на Благодарността (3/2008) Химнът на благодарността е нотиран от Учението Път на Мъдростта! Щедрата ръка, която никога не е спирала да дава своята благодат, да бъде върху всички вас, които имате радостта да знае ... AXIS LIBRI (3 / 2008) Просякът е обида за щедростта! The beggar is an insult for the generosity! Човекът не е даденост, той ... Приветствие в Дома на Мъдростта (3/2008) Човекът не е даденост, той е постижимост! Скъпи Деца на Деня, честито ви големия празник! Фактически ви честитя самите вас – че се осъществявате в предназначението си! Няма ... 5-ти Събор от II цикъл Събори. Откриване (3/2008) Откриване Няма по-властно причастие от духовната пътнина! Уважаеми дами и господа, скъпи Деца на Деня! Днес Обществото Път на Мъдростта има своя голям празник – Съборът &qu ... Тринадесети семинар. Откриване (3/2008) Откриване Учението на Мъдростта е Послание за бъднина! Деца на Деня! Това е едно прозвище, което не искам да слиза от вашата мисъл в угода на лични достойнства и елементарни търс ... Семинарни дискусии и срещи (3/2008) Школата е посланикът, акредитивните писма са Учението! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Добре дошли в храма на бъднините! Никой не може да спре щедрата ръка на Всемирността да ви дари ... 5-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (3/2008) Заключително слово Вашият Път е жертвена готовност! Нека към гласа на Молитвата на Мъдростта прибавим и нашия зов – да бъдем живи в Него и Той да се осъществи чрез нас! Защ ... Среща с Ваклуш Толев в град Варна (3-/-2008) Човекът е Боготърсеща се осъществимост! Скъпи Деца на Деня, една от бъдещите неизбежни дадености – събожникът, ще даде по-дълбок смисъл на идеята човекът бог в развитие. Тя ще мо ... Духовните дарове на България. Покръстването (3/2008) Тема 4: Покръстването   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия д ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2008) Axis Libri  Проглас  Химн на Благодарността  Приветствие в Дома на Мъдростта  5-ти Събор от II цикъл Събори – Откриване Тринадесети се ...