5-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (3/2008)

Арxив | брой 3 / 2008

Заключително слово

Вашият Път е жертвена готовност!

Нека към гласа на Молитвата на Мъдростта прибавим и нашия зов – да бъдем живи в Него и Той да се осъществи чрез нас! Защото Съборът тази година точно това направи – направи ни живи в Бога! Нашият дълг е да Го осъществим!

Днес ние само една част от още неизходения, бих казал, хилядилетен Път, който чертае Учението, можем да закрием. Иначе не може да се закрие онова, което се ще глептира в съзнанието на бъдещите поколения: нито събожникът, или че чуждата вина не е наша невинност; нито социалните тенденции, че няма зло, има нееволюирало добро; нито пък бранничеството на душата от посегателството на институтите (както конституционното право брани човешката биология или анатомия).

Аз наистина изживях неимоверна радост, за която не може да се намери дума, освен това, което с обикновената вече тривиалност се казва – екстаза. Не е намерена още оная дума, в която духовната същност на човека се въззема в служение, макар че този израз много добре би обслужил предназначението на известни духовни общества. Една голяма екстаза на тазгодишното ни събиране! И наистина доволството ми е това, че сте могли да бъдате удовлетворени в потреба на събудена Пътнина и жертвена готовност. Да, вашият Път е жертвена готовност и в този Събор той е засвидетелстван! За мен това е една екстаза на душевните възможности и на чертани пътища за ходене.

Аз нямам друга предпоставка да съм в своята екстаза от това, което сега направихте, за да може начертания Път с много повече широта, с много повече озареност на вашата вътрешна даденост – не безпрепятствено, жертвено да извървите, като обслужите събожника си, в лицето на който и да е. Това е нещо, което този Семинар постави на трапезата на духовната ви потреба.

Безспорно отделни моменти имаха върхова достижимост, безспорно за известни неща трябва да се отдели повече внимание, та удовлетвореността да бъде цялостна и никой да не е ощетен в своята готовност на себеслужението. Трудно е човек да определи наградата на отделния събожник... Но битката за победа над миналото може да бъде осъществена или хилядигодишните отстоявания на известни нравствени добродетели могат да бъдат надкрачени дори с това, бих казал, азбучно още букварче на Учението Път на Мъдростта, на страницата на Знанието.

Човешкото минало трябва да бъде преценено, не отречено, за да може "чуждата вина" да не му пречи. То ще трябва да получи своето признание както в мисловния ръст на човека, така и в неговата духовна посветеност, която безспорно е утвърдена в далечни времена и е родила своите Логоси, своите и земни богове в потребата на Логосовото благодатно дарение.

Тук това, което можахте да получите, не можете да го премахнете от своята Духовна книга, след като ви се даде Пътнина към Книгата на Живота. Будността е, която ще покаже колко валенции сте сложили към вашата усетност, за да можете да материализирате в приложната си воля тази неизбежност, че човекът е бог в развитие. Не само да не оскърбите Себе си, когато не сте направили докрай битката за свобода в своята духовна потреба, а наистина да подадете ръка на всеки, който в горчивия си път иска плода на Знанието.

  • Предназначението на човека е служение към другия!

Така че имате с какво да живеете дните до новото гостуване на това, което кръстихме Събори на Учението Път на Мъдростта. Не бива човек да забрави отговорността си и да се изживява във величие, когато трябва да даде на другия зелената улица на Знанието.

Не се щадете в радостта и не считайте, че една екстаза е последната форма на радост, защото в Пътя на Знанието проницанието и откровението създават сигурно други, по-достойни възможности да се общува със Себебожеството и в лицето на събожника да се прави взаимност.

Единственото нещо, което мога да ви пожелая – да бъдете освободени от грижата, за да дадете силите си в служение! Много съм ви благодарен, че надмогнахте това, което се нарича социални грижи и домашни потреби.

Нека не бъде ограничена ръката на благодатта, на тази добродетел, изявена във вашето присъствие тук. С пожелание да бъдете живи и здрави и с нови събожници в своята взаимност, колкото и да е лична тезата ви да се осъществявате като величия. Величието на съзнанието на събожника е вашата награда!

Благодаря за жертвата ви, скъпи събожници! Желая ви добри пътища и поздрави там, където отивате! От мен е това – от вас е приложността! Бъдете благословени в своята избрана Пътнина! Благодаря!

 

01.08.2008 г., Родопа планина, м. Студенец, хотел "Строител"

Още от броя
Химн на Благодарността (3/2008) Химнът на благодарността е нотиран от Учението Път на Мъдростта! Щедрата ръка, която никога не е спирала да дава своята благодат, да бъде върху всички вас, които имате радостта да знае ... AXIS LIBRI (3 / 2008) Просякът е обида за щедростта! The beggar is an insult for the generosity! Човекът не е даденост, той ... Приветствие в Дома на Мъдростта (3/2008) Човекът не е даденост, той е постижимост! Скъпи Деца на Деня, честито ви големия празник! Фактически ви честитя самите вас – че се осъществявате в предназначението си! Няма ... 5-ти Събор от II цикъл Събори. Откриване (3/2008) Откриване Няма по-властно причастие от духовната пътнина! Уважаеми дами и господа, скъпи Деца на Деня! Днес Обществото Път на Мъдростта има своя голям празник – Съборът &qu ... Тринадесети семинар. Откриване (3/2008) Откриване Учението на Мъдростта е Послание за бъднина! Деца на Деня! Това е едно прозвище, което не искам да слиза от вашата мисъл в угода на лични достойнства и елементарни търс ... Семинарни дискусии и срещи (3/2008) Школата е посланикът, акредитивните писма са Учението! Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня! Добре дошли в храма на бъднините! Никой не може да спре щедрата ръка на Всемирността да ви дари ... 5-ти Събор от II цикъл Събори. Заключително слово (3/2008) Заключително слово Вашият Път е жертвена готовност! Нека към гласа на Молитвата на Мъдростта прибавим и нашия зов – да бъдем живи в Него и Той да се осъществи чрез нас! Защ ... Среща с Ваклуш Толев в град Варна (3-/-2008) Човекът е Боготърсеща се осъществимост! Скъпи Деца на Деня, една от бъдещите неизбежни дадености – събожникът, ще даде по-дълбок смисъл на идеята човекът бог в развитие. Тя ще мо ... Духовните дарове на България. Покръстването (3/2008) Тема 4: Покръстването   "ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ" е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия д ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2008) Axis Libri  Проглас  Химн на Благодарността  Приветствие в Дома на Мъдростта  5-ти Събор от II цикъл Събори – Откриване Тринадесети се ...