Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.1 Абсолют (2/2009)

Арxив | брой 2 / 2009

Глава I, Тема 1.1

Абсолют

 

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


1. Абсолютът Самият за Себе Си е Причина!

2. Абсолютът не може да бъде Нещо, Той атрибути няма.

3. Абсолютът не може да бъде легитимиран.

4. Само Абсолютът не може да бъде констатиран.

5. Най-великото качество на Абсолюта е, че няма качества.

6. Каквито и характеристики да даваме на Абсолюта, ще Го умалим.

7. Абсолютът не може да има измерение – Той е цялостен.

8. Нищо не може да се прибави към Абсолюта, нито да се вземе от Него.

9. Абсолютът не може да има развитие!

10. С Нощта на Брама динамичността не свършва – няма покой, има промяна на състояния!

11. Абсолютът не се унищожава в Себе Си, но Той не може да бъде усвояван в Самия Себе Си.

12. Самозатвореното Цяло без демонстрация не може да създаде развитие.

13. Промисълът е съзнателният живот на Абсолюта.

14. Безпричинният създава причинния живот.

15. Абсолютът е Мировата същност, която излъчва енергия.

16. Енергията на Абсолюта прави Боговете.

17. Сътворението носи енергията на Абсолюта.

18. Абсолютът дава светоусета на Сътворителя и волята на Сътвореното!

19. Абсолютът не е Сътворителят!

20. Абсолютът не може да бъде ограничаван – наличното е Самият Той по същност.

21. В Нищото стои всичко и във всичко стои Нищото, Което е всичката Цялост.

22. Всичко е лицевият образ на Абсолюта.

23. Само една тайна има Еволюцията – неизчерпаемостта на Безпричинната Причина.

24. Само Абсолютът е непреходен.

25. В Абсолюта няма време, за да се определя и присъственост.

26. Абсолютът няма минало и бъдеще, Той има само настояще.

27. Битието на Абсолюта никога не свършва!

Още от броя
Интервю (2/2009)   Г-н Ваклуш Толев, На 31 юли за пръв път празнуваме Ден на събожника. Каква е стратегията на този празник? Събожничество е свобода от планетно поданство. Събожникът н ... AXIS LIBRI (2/2009) Бях за да Ме няма! Няма Ме, защото бях − Възкресението! I was for not to Be! I am not because I was − the Resurrection! ... Учителят като живот (2/2009) Всемирността е Неговото битие, служението е Неговата реалност, последованието наше е Неговото потвърждение! Изобилието на духовния плод на знанието, на духовния плод на прозрението е п ... Водителският триъгълник – Политика, Религия, Държава (2/2009) Темата „Водителският триъгълник: Политика, Религия, Държава“ е една своего рода провокация. Не защото реалността е покрусяваща, не защото миналата история, удовлетворена във ф ... Представяне на стихосбирката „Разпилени бисери“ (2/2009) Ваклуш Толев: Уважаеми дами и господа, които сте нарушили своята игра, за да научите едно ново хоро в пътя на битието си! Благодаря за вашето достойнство и присъствие! Небето никога не е ... Духовните дарове на България Тема 5: Златният век на българската книжнина (2/2009) Тема 5: Златният век на българската книжнина   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктрине ... Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.1 Абсолют (2/2009) Глава I, Тема 1.1 Абсолют   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на ку ... Проглас (2/2009) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях – Възкресението! Учителят е освободено съзнание за жертва! В този смисъл Бог в идеята си за Син е човек и се ражда феноменът всесъжение, т ...