Проглас (2/2009)

Арxив | брой 2 / 2009

Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях – Възкресението!

Учителят е освободено съзнание за жертва! В този смисъл Бог в идеята си за Син е човек и се ражда феноменът всесъжение, т.е. жертвата. И за Учителя няма по-тъжна и по-скръбна забрадка от безотговорността – тя нихилира достиженията на жертвата!

Човекът като Учител е осъществена пулсация на Мировото Съзнание. Затова като социален живот Той е идея; като духовен – Той е откровение! Като идея Той е Път; като откровение Той е Живот!

Кое легитимира Неговото служение? Битието на саморазпната личност. Саморазпятието е битката между платното на плътта и савана на смъртта! Учителят опровергава насилието, като дава Възкресението – ирония над съдбата!

Учителят е повече от Учението, защото е неограничен в битието на своя Планетен Логос. Той е тайна, макар да повелява тайнства, чрез които разкрива подстъпите до трона на Свободата.

Само смирението – което нарекох Знание, а не добродетел – не е обидило съдбата и Господа! Тези, които проиграват съдбата като лична жертва и поругават Господ като Миров Път, са скръбна вест и погребана еволюция (напр. част от учениците на Буда и Христос). Най-тежката обида за планетния живот на човечеството и за Учителите е идеята за грехопадението – акт на административна нужда и верско внушение, т.е. на статика и отречена еволюция.

Духовните вълни са проекция на живота на Учителя и на себеосъществяващия се бог.

Учителят е Мирова необходимост и планетно историческо битие!

Още от броя
Интервю (2/2009)   Г-н Ваклуш Толев, На 31 юли за пръв път празнуваме Ден на събожника. Каква е стратегията на този празник? Събожничество е свобода от планетно поданство. Събожникът н ... AXIS LIBRI (2/2009) Бях за да Ме няма! Няма Ме, защото бях − Възкресението! I was for not to Be! I am not because I was − the Resurrection! ... Учителят като живот (2/2009) Всемирността е Неговото битие, служението е Неговата реалност, последованието наше е Неговото потвърждение! Изобилието на духовния плод на знанието, на духовния плод на прозрението е п ... Водителският триъгълник – Политика, Религия, Държава (2/2009) Темата „Водителският триъгълник: Политика, Религия, Държава“ е една своего рода провокация. Не защото реалността е покрусяваща, не защото миналата история, удовлетворена във ф ... Представяне на стихосбирката „Разпилени бисери“ (2/2009) Ваклуш Толев: Уважаеми дами и господа, които сте нарушили своята игра, за да научите едно ново хоро в пътя на битието си! Благодаря за вашето достойнство и присъствие! Небето никога не е ... Духовните дарове на България Тема 5: Златният век на българската книжнина (2/2009) Тема 5: Златният век на българската книжнина   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктрине ... Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.1 Абсолют (2/2009) Глава I, Тема 1.1 Абсолют   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на ку ... Проглас (2/2009) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях – Възкресението! Учителят е освободено съзнание за жертва! В този смисъл Бог в идеята си за Син е човек и се ражда феноменът всесъжение, т ...