Послания на Планетния Логос за 1978 – 1981 година (3/2009)

Арxив | брой 3 / 2009

Първи четиригодишен период

 

За 1978 година

Господи!

 1. Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделното раждане;
 2. Дай ни благодатта на прощението, която ражда радост в сърцето на човека;
 3. Дай ни сигурност да познаем промяната без страх!

Благодарим Ти, Боже наш!

 

За 1979 година

Учителю Всемирни!

 1. Ниспосли благодатните Си дарове на Твоите синове, та без страх да ходят Пътя и опазят Твоето творение;
 2. Подкрепи духовното ни зрение без съмнение и с убеденост да свидетелстваме за нетленната светлина;
 3. Подкрепи чувството ни за отговорност пред видимия и невидим свят!

Пази ни, Отче наш!

 

За 1980 година

Господи!

 1. Храни душата ми с добри дела и благородство;
 2. Води Духа ми на молитва и смирено служение;
 3. Опази ме духом и телом!

Амин!

 

За 1981 година

Учителю Всемирни, Господи, дай:

 1. На Духа ни служение, на Пътя ни връх, на живота ни достойнство;
 2. На душата ни светлина, на братството обич, на дните ни знание;
 3. На телесния ни храм здраве, в сърцето благодарност за благата, на очите радост за Слънцето, което ни пращаш!

Амин!

 

Посланията на Планетния Логос за първия четиригодишен период са на събудената и зрима отговорност. Затова в тях ръката на покрова и водителството са в пълен синхрон с поносимостта.

В първото от тези Послания – за 1978 г., искаме сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, а във второто – за 1979 г., с убеденост да свидетелстваме за нетленната светлина, т.е. за Възкресенската живителност. Ето защо в третото Послание – за 1980 г., тази зрима отговорност иска молитва и смирено служение, а в четвъртото – за 1981 г., на живота ни достойнство; на дните ни знание; на очите радост!

И всичко това без страх. Без онзи стрес, на който безсмъртието е изкупителна аура, че някой може да краде на човека правото му на непреривно съществувание.

Затова тези Послания са прелюдия към симфонията на служението на живота, т.е. те са образ и подобие!

Както и да бъдат интерпретирани Посланията, те имат един символен образ – Стълбата, която свързва Небе и Земя. Това е Пътят на Кундалини, или на нашата прабългарска Оренда. Те са Пътят на събудената отговорност, която обработва несмутената жертва, въпреки биологичните неизбежности, кармичните зависимости и повели на инкарнацията!

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2009) Еволюцията прави от човеците богове, а светителството ги прави съ-Сътворители! Evolution makes humans gods, sanctification makes them co-C ... Пътят на благословените (3/2009)   Човекът е лъч от Абсолюта! Скъпи Деца на Деня, утвърждаващи се събожници в пътя на своето служение! Нека волята на висшата даденост на Небесата да утвърди вашата благодатн ... 6-ти Събор от II цикъл Събори (3/2009) Откриване Жертвата не е принос на личността – тя е Мирово съзнание за събожничество! Скъпи Деца на Деня! Уважаеми гости! Синове на България! С особено чувство на отго ... Четиринадесети семинар Откриване (3/2009) Откриване Служението е вашата жертва! Скъпи събожници! Няма по-голяма радост от това – да ви видя във вашата бъднина по скàлата на своите търсени Небеса. Бъдете благ ... 6-ти Събор от II цикъл Събори - Заключително слово (3/2009) Заключително слово Вековете не могат да ни разделят! Скъпи Деца на Деня – напътени събожници за отговорност и служение! Благодаря за вашата събудена отговорност! С ос ... Мъдростта в скрижали Глава I, Тема 1.2 Миров Логос (3/2009) Глава I, Тема 1.2 Миров Логос   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на к ... Върху Посланията на Планетния Логос (3/2009) Посланията са хлябът на Мъдростта! Планетните Послания са Логосово присъствие в личен и Миров план! Те са житейски олтари, знание за служение и Път за осъществяване! Подражателст ... Послание на Планетния Логос за 1977 година (Въвеждащо) (3/2009) Въвеждащо   Учителю Всемирни! Дай ни сили на служение да изпълним Твоята воля; Вземи усилията ни да се слеем със закона на Еволюцията; Съхрани пла ... Послания на Планетния Логос за 1978 – 1981 година (3/2009) Първи четиригодишен период   За 1978 година Господи! Дай ни сили да работим за светлото Рождество на Космичната мъдрост между човеците, като забравим отделн ... Откриване на учебната 2009/2010 година (3/2009) Културата на Посланията в Духовната Вълна на Мъдростта! Скъпи Деца на Деня! Благодаря за радостта, която доставяте както на личната ми особа, така и на ония Небесни редетели, които ви ... Духовните дарове на България Тема 6: Богомилство (3/2009) Тема 6: Богомилство   „ДУХОВНИТЕ ДАРОВЕ НА БЪЛГАРИЯ“ е свобода от институти и възгледи! Много е болезнено, при сегашното доктринерство, след хилядолетия д ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2009) Мъдростта – предпоставки за нова култура Причини за робствата на България   Издава: © Сдружение „Общество Път на Мъдростта“ Адрес: гр. София 1784, жк & ...