Мъдростта в скрижали. Послания на Планетния Логос (2/2010)

Арxив | брой 2 / 2010

Глава I, Тема 1.4
Послания на
Планетния Логос

 

"МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – "Мъдростта в скрижали", не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност "Мъдростта в скрижали" ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, "Мъдростта в скрижали", е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


 

1. Посланията на Планетния Логос са същност на Мировата божественост!

2. Посланията са пулс от сърцевината на Космичното същество.

3. Посланията са една енергия на Мировото съзнание.

4. Посланията са енергия на превратността на Космичното съзнание.

5. Посланията на Планетния Логос са Откровение на Мировото съзнание.

6. Посланията са взети от Отец тайни на битието.

7. Посланията са азбучната тайна на Огъня.

8. Посланията са редове от Книгата на Живота.

9. Логосовите Послания са Бог в живот!

10. Посланията са поточност в Космичната ритмика на Себеусвояване на Божията човечност чрез Човешката божественост!

11. Посланията са нотите на Учението на Мъдростта – азбучният буквар на Знанието за бъдните Богове на Земята.

12. Посланията са една верова, морална и месианска стратегия.

13. Посланията са житейски олтари, идеи за нов живот и път за осъществяване.

14. Посланията са Логосово присъствие, адресирано в Миров и личен план.

15. Посланията са азбуката на служението в границите на еволюцията и посветеността.

16. Посланията са енергия на Коренните раси, но с диханието на Духовните вълни.

17. Посланията са молитвата на Бога към човека – те се отправят към човека божество и към Бога в човека.

18. Посланията на Планетния Логос са приложността на прозрението за Богоживот!

19. Посланията на Планетния Логос изграждат пулсации на Космичната ни присъственост!

20. Посланията са един пакт между човека бог в развитие и Бог в човешкото развитие.

21. Посланията са култура на Богознанието в ритъма на осъществяване на човека.

22. Посланията са Мирово пришествие, което енергитира събудена отговорност.

23. Посланията са вътрешно откровение на съприкосновеност с Планетния Логос.

24. Посланията са духовна будност за Знание и благодат да бъдем във Всемирния храм.

25. Посланията са социология на Възкресението – свобода от живяна смърт.

26. Посланията са израз на съхранена тайна, идеи за обожествяване.

27. Логосовите Послания са Откровения за Живот – те са среща на Божията човечност с Човешката божественост!

Още от броя
Върху Посланията на Планетния Логос. Първи период: 1978 – 1981 (2/2010) Първи период: 1978 – 1981 г. Раждането е тайнство, Рождеството – Път! Будността в своята отговорност вика Децата на Деня в служение! Това, което е вашата обреченост, то е и ро ... AXIS LIBRI (2/2010) Посланията са хлябът на Мъдростта! The Messages are the bread of Wisdom! Раждането е тайнство, Рождест ... Върху Посланията на Планетния Логос. Втори период: 1982 – 1985 (2/2010) Втори период: 1982 – 1985 г. Свобода от минало – заради плода на Мъдростта! Голямата тайна на този период е локализация и идеи за динамика! Динамиката не може да не се употреб ... Върху Посланията на Планетния Логос. Трети период: 1986 – 1989 (2/2010) Трети период: 1986 – 1989 г. Освободете пленника у себе си! Всяко Послание в своя период има необходимата стойност. Без усвояване в присъщна приложност на първото Послание, ... Върху Посланията на Планетния Логос. Четвърти период: 1990 – 1993 (2/2010) Четвърти период: 1990 – 1993 г. Мъдрост в живота и святост в делата! Бог като Първи Логос на Абсолюта извира, за да създаде онази река, която има два бряга, т.е. Двойката & ... Мъдростта в скрижали. Послания на Планетния Логос (2/2010) Глава I, Тема 1.4 Послания на Планетния Логос   "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и не ... СЪДЪРЖАНИЕ (2/2010) Axis Libri  Проглас  ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС Първи период: 1978 – 1981  ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС Втори период: 1982 – 1985 ...