СЪДЪРЖАНИЕ (2/2010)

Арxив | брой 2 / 2010

Axis Libri 

Проглас 

ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС Първи период: 1978 – 1981 

ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС Втори период: 1982 – 1985 

ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС Трети период: 1986 – 1989 

ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС Четвърти период: 1990 – 1993 

МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ. Глава I, Тема 1.4. Послания на Планетния Логос 

Себесъзнание за отговорност и служение

Върху Посланията на Планетния Логос – пети, шести и седми периоди

 

Издава: © Сдружение "Общество Път на Мъдростта"

Адрес: гр. София 1784, жк "Младост-1", бл. 64, ап. 137
e-mail: wisdom@vaklush.org

Адрес на редакцията: 4004 Пловдив, ул."Бр. Шкорпил" №1,
тел. 032/ 694 188, Кирил Хр. Коликов

www.vaklush.org

Axis Libri 

Verba Magistri 

On the Messages of the Planetary Logos – First Period: 1978 – 1981

On the Messages of the Planetary Logos – Second Period: 1982 – 1985 

On the Messages of the Planetary Logos – Third Period: 1986 – 1989

On the Messages of the Planetary Logos – Fourth Period: 1990 – 1993 

Wisdom in Scriptures – Messages of the Planetary Logos 

Още от броя
Върху Посланията на Планетния Логос. Първи период: 1978 – 1981 (2/2010) Първи период: 1978 – 1981 г. Раждането е тайнство, Рождеството – Път! Будността в своята отговорност вика Децата на Деня в служение! Това, което е вашата обреченост, то е и ро ... AXIS LIBRI (2/2010) Посланията са хлябът на Мъдростта! The Messages are the bread of Wisdom! Раждането е тайнство, Рождест ... Върху Посланията на Планетния Логос. Втори период: 1982 – 1985 (2/2010) Втори период: 1982 – 1985 г. Свобода от минало – заради плода на Мъдростта! Голямата тайна на този период е локализация и идеи за динамика! Динамиката не може да не се употреб ... Върху Посланията на Планетния Логос. Трети период: 1986 – 1989 (2/2010) Трети период: 1986 – 1989 г. Освободете пленника у себе си! Всяко Послание в своя период има необходимата стойност. Без усвояване в присъщна приложност на първото Послание, ... Върху Посланията на Планетния Логос. Четвърти период: 1990 – 1993 (2/2010) Четвърти период: 1990 – 1993 г. Мъдрост в живота и святост в делата! Бог като Първи Логос на Абсолюта извира, за да създаде онази река, която има два бряга, т.е. Двойката & ... Мъдростта в скрижали. Послания на Планетния Логос (2/2010) Глава I, Тема 1.4 Послания на Планетния Логос   "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и не ... СЪДЪРЖАНИЕ (2/2010) Axis Libri  Проглас  ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС Първи период: 1978 – 1981  ВЪРХУ ПОСЛАНИЯТА НА ПЛАНЕТНИЯ ЛОГОС Втори период: 1982 – 1985 ...