За Мария Маноилова (3/2010)

Арxив | брой 3 / 2010

(В дан на признателност за личния `и принос в редакцията на сп. "Нур")

Смирение на самото смирение!

Имаме едно достойнство – живот и безсмъртие! Вярно е, че човек винаги може да се запита: кое е първенствуващото – безсмъртието или смъртта? Но безспорен факт е, че имаме различни обиталища според пътнината и духовната потреба на човека. Това, което и нашата покойница извърши – съжителството да бъде бог в развитие!

Именно тези обиталища са нашият дълг: не само да се приготвим, но и да утвърдим признанието, че всяка от тези особености поотделно има своя стойност. А стойността на безсмъртието легитимира и стойността на живота!

Така че всяко обиталище е една потреба в търсена или извървяна събожественост, за да бъдем единство в идеята човек и Бог. Човекът се легитимира, Бог е утвърдената му жизненост! Това е и голямата ни даденост. И нека да изпроводим нашата събожничка в нейните бъдни обиталища, където служението `и ще бъде дан от Учението Път на Мъдростта. Учението, което вашата съзнателна отговорност изпълнява на тази планета сега, а в бъднината по-висшите полета ще изискват и по-други дадености.

Предшественик на смъртта е безсмъртието! Това е голямата тайна – че безсмъртието е предхождало смъртта. Ликът на смъртта е проблем на една планета. Във всяка планета, в която човекът ще разгърне тайна от раздробеността на прозрението си до идеята човек и Бог – единство, е именно това, че безсмъртието е, което легитимира преходността, наречена смърт. И тя не бива да тежи на човечеството – както тракийците, които преди хилядилетия са правили култури тук, са пеели, когато има смърт, и са били в тревожност, когато има раждане.

А Мария носи магмата на битието на Тракия!

Идеята на Учението Път на Мъдростта е нова култура не само на това, което наричаме планетност тук, където присъства безспорно и законът за смъртта. Идеята за присъствието на тази нова Духовна вълна е промяна на всички основни дадености. Така човекът ще премине от вегетация към съзнание, от съзнание – към присъствие на своята Божественост.

Това е голямото и Мария го осъществи безспорно. Никой не може да избегне предназначението си, както и признанието, че олтарите трябва да се сменят. И тя го беше направила. Беше го направила! Затова нямаше смут, че дава признание на жилото на смъртта, защото познава безсмъртието. Това е, което посочи с жертвата си за Път!

Нека е жива в съзнанието ви и да събужда отговорността ви за Път! Нека с това присъствие да `и дадем признание за рядко изпълнен дълг, който тя извърши, за рядко виждано в моето битие смирение на самото смирение!

Тя знаеше, че си отива. И нейното достойнство, нейното величие беше, че не създаде тревога. Имаше знание къде отива... Най-смиреният първи трябваше да отиде горе, за да каже най-вярно какво правим тук!

Нека бъде благословена в избрания Път на тази трансформация на човека-бог, в служение на Обществото Път на Мъдростта!

Поклон и мир в душата ти, скъпа Мария! Благодаря ти!

 

22.09.2010 г., Пловдив, Дом на Мъдростта

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2010) Гол съм, Господи! Lord, I am naked! Отговорността е в доктрината на образа, служението е в доктрината ... Себесъзнание за отговорност и служение (3/2010) Отговорността е в доктрината на образа, служението е в доктрината на подобието! Деца на Деня! Бъдете благословени в Пътя, който сте избрали – на служение и приложност! Т ... Откриване на Седмия Събор от II цикъл Събори (3/2010) Името на осъществения е събожник! Ваклуш Толев: Уважаеми дами и господа! Скъпи приятели! Деца на сърцето ми, в Път на осъществяване! Добре дошли в този храм на душевната ви будност ... Откриване на Петнадесетия семинар (3/2010) Пътят е потребен за жертвениците! Скъпи Деца на Деня, непожалили тревожност и радост, за да бъдем във взаимност на тази жива хармония, която е изразена в Молитвата на Мъдростта. И т ... Семинарни дискусии (3/2010) Посланията на Планетния Логос са Мирозрение и Мироздание! Въпрос: Учителю, защо Молитвата на Мъдростта предхожда излива на Посланията на Планетния Логос? Ваклуш Толев: Може ли ... Седми събор от II цикъл Събори (3/2010) Заключително Слово Пътят на Мъдростта вече има пътници! Деца на Деня! Днес ще бъде заключителната гледна взаимност, но не бива да се загубим другаде, освен в Себе Си! Пр ... Среща с Ваклуш Толев в град Варна (3/2010) Човекът носи валентността на Бога в себе си! Има радости, които човек не може да смени. Когато се ражда едно дете, както е казано и в Евангелието, майката има болки и плаче, но кога ... Върху Посланията на Планетния Логос. Пети период: 1994–1997 (3/2010) Пети период: 1994–1997 г. Деца на Деня е новата йерархия на служението! През четири години Планетният Логос е викал и ще продължава да събира чедата Си. През четири години ... Мъдростта в скрижали. Всемирен Дух (3/2010) Глава I, Тема 1.5 Всемирен Дух   "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, и ... Откриване на учебната 2010/2011 година (3/2010) Освободете прикования Прометей! Деца на Деня! Добре дошли в Небесния, социалния и в личния си Дом – Дом на битието на Мъдростта, на Пътя, който човечеството очаква и Великите Неб ... За Мария Маноилова (3/2010) (В дан на признателност за личния `и принос в редакцията на сп. "Нур") Смирение на самото смирение! Имаме едно достойнство – живот и безсмъртие! Вярно е, че чо ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2010) Axis Libri  Проглас  Себесъзнание за отговорност и служение  Откриване на Седмия Събор от II цикъл Събори Откриване на Петнадесетия семинар  ...