Откриване на Петнадесетия семинар (3/2010)

Арxив | брой 3 / 2010

Пътят е потребен за жертвениците!

Скъпи Деца на Деня, непожалили тревожност и радост, за да бъдем във взаимност на тази жива хармония, която е изразена в Молитвата на Мъдростта. И там дочувах съдбовния глас на великия посветен Орфей!

Добре дошли!

Искам да бъдете несмутени в своята отговорност и в приноса на една будност, за която времето – не само вековете – ви повика в служение и преданост. Благословени бъдете със започнатата потреба! Вие сте това, което ви призова. Дайте му дан! Чакат ви велики отговорности!

Приветствам присъствието ви тук и вчера, в Деня на събожника. Присъствието на идеята за събожника не бива да е смут за вашите души. Може социалността в своята пътнина да бъде смутена, но Децата на Деня, в поетата отговорност Път на осъществяването, не може да бъдат смутени от улицата.

  • Улицата е необходима за ума, Пътят е потребен за жертвениците!

Този, който не може да извърви Пътя на жертвите, не е отлъчен от пъпната връв на майката. Човечеството сега прерязва пъпната връв за съществувание заради осъществяване. То съществува в своята йерархия, на която дадох едно прозвище – Духовни вълни. И те не могат да бъдат отречени! Дори в тезата на Сътворението чак в последния ден е сътворен човек. А йерархията на Еволюцията бележи своите същества, индивиди, човеци, личности, богове.

Идеята за пъпната връв е еволюционният знак на сътворените на планетата, но не още на човека в идеята, че е бог в развитие. Той идва от утробата на това, което наричаме майка, а майка е и планетата. Съществата са нейна услуга, и малцина знаят ядрото на планетата с кои податки на Сътворението е създадено и какво тя в своята утроба ражда. Разбира се, че тя ражда и вълчицата на римската философия и изповедание, но ражда и боговете. Олимп е за боговете; вълчицата е законът, тя е социалният ред, който остави на човечеството римското право.

Трябва да разделите тези неща, макар че те се съпътстват. Без Олимп и бeз Капитолия не може да направите характеристика на планетната рожба! Това е голямата тайна на пъпната връв, свързана и с едно от сътворенията на планетата, наречено човек. Човекът се отделя с отрязване на пъпната връв, боговете се отделят с посвещение!

Това е голямата тайна на Децата на Деня – те носят и олимпийска, и капитолска даденост. Ако това не беше така, тогава нямаше да бъде кръстено Учението ни Път на Мъдростта. На добродетели, чието снижение е до унижение, се наситихме. Тогава – къде е грешката? В онези, които създадоха идея за богове, но не и за божественост, защото ученията им бяха за човека, подчинен на Бог, а не за бог, който човекът изгражда в себе си!

Това са големите тайни и затова тази година срещата ни е под надслова: Път на осъществяването. Децата на Деня имат скрижалата на Мъдростта. От нея трябва да прочетат азбучната молитва на Живота. (А ние, българите, я имаме сложена и в своята историческа дан на просвета.)

  • Азбучната молитва е човекът бог в развитие!

Ако това не осъзнаете, ще останете в пазвите на миналото. А вие сте предназначени да правите не бъдеще, а бъднина, защото влизате в сферата на Знанието, не на Добродетелта. Тази победа се иска от вас; тя, бих казал, е харизмата на Децата на Деня.

Ще бъда изключително благодарен за новата социология, която предложихме и която вие почвате да прилагате – социологията на събожника. Защото страниците на Книгата ви на Живота са богати на отношение, но не още на признателност в прозрението, наречено в книгите на познанието Откровение.

Човечеството вече изживява най-голямата благодат на Учението Път на Мъдростта, подсказана от Иисус и наказана – че човекът е бог! Бог в развитие, със събудена отговорност за саморазпятие. И ако не се разпнете, ще останете в ск`алата на добродетелите, а не на посветеното знание.

Добродетели са имали всички религии, но въпреки това се е отивало в египетските пирамиди на посвещение. А сега посвещението е в собствената ви пирамида – във вашата душевност, вашата мисловност и вие трябва да я утвърдите.

  • Бъднината ви даде прозвището събожници!

Тогава отговорността ще е Мировата изповед. Човекът има достатъчно нагнетение в пътя на своето раждане, прераждане в различните култури и в различните коленопреклонения – пред дъба, пред животното, пред Бога на отмъщението с неговото око за око, зъб за зъб до онова, което рече предшественикът Иисус: Аз и Отец сме едно! Това беше най-голямата йерихонска тръба, че е роден Някой – Любовта е венецът на добродетелите!

Разбира се, Иисус повехна много рано, но не защото Го разпнаха, а защото хората не могат да се разпнат. Този, който не може да се разпне, не може да чака Възкресение. Вие възкръсвате в една от най-големите идеи на световната и планетна даденост – събожник. Когато събожникът у вас сплете взаимната жертва, тогава ще направите най-хубавия саркофаг на погребаното минало. Не забравяйте, че трябва да забравите миналото! Вярно е, че на един дъб е трябвало да правите поклонение, но в степента на стадния човек, а не в стадия на личност. Оставете го на отживяване, защото той е отживян, въпреки обредите, които още се правят. Простете се с оня минал с чакано бъдеще човек. Направете тази тайна! Отминете онова, което е отживелица, за да направите признанието, и то в първия стадий на Мъдростта!

С особено чувство на благодарност за вашето присъствие е моята събудена отговорност! Радвам се от сърце за присъствието ви в аурата на същината на предназначението на Учението Път на Мъдростта. А то какво е? Че храмът не е вън от вас – храмът е във вас; че Кундалини – Духът, че душевността са ви отредили своите олтари на събудената отговорност, а не на отворените очи. Този олтар е Мъдростта! В нея, когато познаете себе си, тогава ще знаете йерархията на принадлежността си. Тази принадлежност не може за нещо друго да ви послужи, освен Обществото Път на Мъдростта в предназначение да сваля звездите от небето в душевността на Децата на Деня.

Несмутени в своята пътнина – вашето присъствие това ми диктува. Приканвам ви на Път, скъпи Деца на Деня! Събудена отговорност! Освободете се от онова, което ви разделя в бъдната ви взаимност за бъдната ви жертва! Отстойте Пътя си без уморност!

Благодаря ви! Бъдете благословени в пътя на това търсене, което няма как да бъде забравено. Отрязана е пъпната връв на Децата на Деня от отживяна поклонност и социална вярност. Вие сте ново битие!

Амин!

 

01.08.2010 г., Родопа планина, Пампорово, хотел "Преспа"

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2010) Гол съм, Господи! Lord, I am naked! Отговорността е в доктрината на образа, служението е в доктрината ... Себесъзнание за отговорност и служение (3/2010) Отговорността е в доктрината на образа, служението е в доктрината на подобието! Деца на Деня! Бъдете благословени в Пътя, който сте избрали – на служение и приложност! Т ... Откриване на Седмия Събор от II цикъл Събори (3/2010) Името на осъществения е събожник! Ваклуш Толев: Уважаеми дами и господа! Скъпи приятели! Деца на сърцето ми, в Път на осъществяване! Добре дошли в този храм на душевната ви будност ... Откриване на Петнадесетия семинар (3/2010) Пътят е потребен за жертвениците! Скъпи Деца на Деня, непожалили тревожност и радост, за да бъдем във взаимност на тази жива хармония, която е изразена в Молитвата на Мъдростта. И т ... Семинарни дискусии (3/2010) Посланията на Планетния Логос са Мирозрение и Мироздание! Въпрос: Учителю, защо Молитвата на Мъдростта предхожда излива на Посланията на Планетния Логос? Ваклуш Толев: Може ли ... Седми събор от II цикъл Събори (3/2010) Заключително Слово Пътят на Мъдростта вече има пътници! Деца на Деня! Днес ще бъде заключителната гледна взаимност, но не бива да се загубим другаде, освен в Себе Си! Пр ... Среща с Ваклуш Толев в град Варна (3/2010) Човекът носи валентността на Бога в себе си! Има радости, които човек не може да смени. Когато се ражда едно дете, както е казано и в Евангелието, майката има болки и плаче, но кога ... Върху Посланията на Планетния Логос. Пети период: 1994–1997 (3/2010) Пети период: 1994–1997 г. Деца на Деня е новата йерархия на служението! През четири години Планетният Логос е викал и ще продължава да събира чедата Си. През четири години ... Мъдростта в скрижали. Всемирен Дух (3/2010) Глава I, Тема 1.5 Всемирен Дух   "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, и ... Откриване на учебната 2010/2011 година (3/2010) Освободете прикования Прометей! Деца на Деня! Добре дошли в Небесния, социалния и в личния си Дом – Дом на битието на Мъдростта, на Пътя, който човечеството очаква и Великите Неб ... За Мария Маноилова (3/2010) (В дан на признателност за личния `и принос в редакцията на сп. "Нур") Смирение на самото смирение! Имаме едно достойнство – живот и безсмъртие! Вярно е, че чо ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2010) Axis Libri  Проглас  Себесъзнание за отговорност и служение  Откриване на Седмия Събор от II цикъл Събори Откриване на Петнадесетия семинар  ...