Откриване на учебната 2010/2011 година (3/2010)

Арxив | брой 3 / 2010

Освободете прикования Прометей!

Деца на Деня! Добре дошли в Небесния, социалния и в личния си Дом – Дом на битието на Мъдростта, на Пътя, който човечеството очаква и Великите Небесни сили искат като свое знамение! Вашето присъствие освидетелства една бъдна идея, казана в древността: "Освободете прикования Прометей!"

 

Музикални изпълнения на пиано – Елизара и Евридика Валентинови.

 

Благодаря! Радвам се от сърце на всички ви, че ви виждам! Радвам се от сърце, че вашият Път е несмутен в признание на онзи олтар, който трябва да изградите вътре в себе си, заради Пътя, който ви прави събожници! Приветствието, което ще ви поднеса, е моята признателност за вашата всеотдайност.

Естествено е надсловът, който сложихме за начало на учебната година, да бъде наистина тази всеизвестност на човечеството, която предварва по силата на своите духовни дадености идеята на Духовните вълни за осъществяване на Свободата. Така че наистина аз ви призовавам чрез това приветствие на откриването на новата ни духовна година с: Освободете своя прикован Прометей!

Този, който още го държи привързан, той забравя, че в това време на митологиите е имало един разпнат – Иисус, което също е било една епоха – разпването е една дадена възможност. Това са пътищата, за които Учението Път на Мъдростта вдигна завесата. Ведно с този прикован Прометей и с този разпнат Иисус, сега има една нова йерархия – йерархията на събожника, която следва Голготското Разпятие, осветило идеята за Възкресението. Следователно – вие имате един прикован, имате един възкръснал и имате един събожник! Това е вашата духовна пътека, това е и вашето предназначение. Когато погледнете в тази сценичност на миналото, попитайте се, наистина ли сте направили усилие да освободите Прометей; извършили ли сте своето разпятие, за да познаете Възкресението на Иисуса; извървели ли сте своя жертвен път, за да осветите онова, което се нарича идващият събожник? Това е съдбовният ви лист, това е вашият Път! И затова ще ви кажа: наистина, освободете своя прикован Прометей; наистина приветствайте възкръсналия Христос; наистина опитайте се да живеете човека, който е събожник!

Това е бъднината на Децата на Деня – свобода от съдбовната прикованост! Приемете силата на възкръсналия Христос и благословения Път на оня, който трябва да свидетелства за това, което се нарича събожник!

  • Освободете творящия ум, приветствайте възкръсналия Дух, живейте човека-събожник!

Направете този триъгълник – освободете творящия, приветствайте Възкръсналия, съпридружете събожника! И тогава бихте направили онова, което създава тезата ни: Аз и Той сме едно! Това е вашият Път, наименован Голготски, защото ведно с Христос вие сте го ходили – както сега със своята преданост вие съпътствате събожничеството в поведение на служение.

Има една неизбежност – дверите на храма на Знанието са отворени. И не позволявайте някой да ги затвори – вашата жертва ще ги дари с векове да бъдат отворени! Храмът на Мъдростта е изграден, когато има кой да светителства в него! Благодатта на отворените врати на храма на Мъдростта е, че там олтар е човекът бог в развитие. В този храм винаги ще има един потир, който ще дава причастие и дай, Боже, благодат да се довърши това велико дело.

Благодаря на всички ви, че не скрихте от себе си потребата да бъдете при вдигане на завесата, която трябва да открие пътя на годината на Знанието, определена чрез Учението Път на Мъдростта!

Бъдете благословени! Направете своята учебна година – без дипломите на похвала, а с изпълнение на служението си! Опазете стойността на това, което се нарича Път на Мъдростта!

 

10.10.2010 г., Пловдив, Музей на Съединението

Още от броя
AXIS LIBRI (3/2010) Гол съм, Господи! Lord, I am naked! Отговорността е в доктрината на образа, служението е в доктрината ... Себесъзнание за отговорност и служение (3/2010) Отговорността е в доктрината на образа, служението е в доктрината на подобието! Деца на Деня! Бъдете благословени в Пътя, който сте избрали – на служение и приложност! Т ... Откриване на Седмия Събор от II цикъл Събори (3/2010) Името на осъществения е събожник! Ваклуш Толев: Уважаеми дами и господа! Скъпи приятели! Деца на сърцето ми, в Път на осъществяване! Добре дошли в този храм на душевната ви будност ... Откриване на Петнадесетия семинар (3/2010) Пътят е потребен за жертвениците! Скъпи Деца на Деня, непожалили тревожност и радост, за да бъдем във взаимност на тази жива хармония, която е изразена в Молитвата на Мъдростта. И т ... Семинарни дискусии (3/2010) Посланията на Планетния Логос са Мирозрение и Мироздание! Въпрос: Учителю, защо Молитвата на Мъдростта предхожда излива на Посланията на Планетния Логос? Ваклуш Толев: Може ли ... Седми събор от II цикъл Събори (3/2010) Заключително Слово Пътят на Мъдростта вече има пътници! Деца на Деня! Днес ще бъде заключителната гледна взаимност, но не бива да се загубим другаде, освен в Себе Си! Пр ... Среща с Ваклуш Толев в град Варна (3/2010) Човекът носи валентността на Бога в себе си! Има радости, които човек не може да смени. Когато се ражда едно дете, както е казано и в Евангелието, майката има болки и плаче, но кога ... Върху Посланията на Планетния Логос. Пети период: 1994–1997 (3/2010) Пети период: 1994–1997 г. Деца на Деня е новата йерархия на служението! През четири години Планетният Логос е викал и ще продължава да събира чедата Си. През четири години ... Мъдростта в скрижали. Всемирен Дух (3/2010) Глава I, Тема 1.5 Всемирен Дух   "МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ" е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, и ... Откриване на учебната 2010/2011 година (3/2010) Освободете прикования Прометей! Деца на Деня! Добре дошли в Небесния, социалния и в личния си Дом – Дом на битието на Мъдростта, на Пътя, който човечеството очаква и Великите Неб ... За Мария Маноилова (3/2010) (В дан на признателност за личния `и принос в редакцията на сп. "Нур") Смирение на самото смирение! Имаме едно достойнство – живот и безсмъртие! Вярно е, че чо ... СЪДЪРЖАНИЕ (3/2010) Axis Libri  Проглас  Себесъзнание за отговорност и служение  Откриване на Седмия Събор от II цикъл Събори Откриване на Петнадесетия семинар  ...