МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ Глава I, Тема 1.6 Всемирна Воля (1/2011)

Арxив | брой 1 / 2011

 

Глава I, Тема 1.6
Всемирна Воля

„МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена на културни феномени и откровения в еднословен израз!

Светът има много очи, но зрящо е само окото на Бога и Човека.

Животът като поведение се учи, като философия се обяснява, като религия ражда култура, като воля еволюира, като йерархия обожествява!

Тя – „Мъдростта в скрижали“, не може дори да се нарече книга, тя е Мироздание: Дух и Материя, Бог и Човек, Огън и Път, Единство и Раздвоение.

Еднословният феномен, наричан афоризъм, сентенция или мисъл, е крилатата птица на Посветения, освободил се от бедните скърби на земното жителство.

С нетревожна безучастност „Мъдростта в скрижали“ ще отвърне на съпоставки и завист човешка – иначе тя няма да е Мъдрост.

Тя, „Мъдростта в скрижали“, е тревога – свобода от страх и надмога над идеята зло. Нека опитаме да бъдем тревожни!

Човекът е Богоосезаема необходимост!


 1. Волята е Всемирна сила, която ражда динамиката!
 2. Волята като принцип не е нито Дух, нито Субстанция.
 3. Волята е духовна сила, упражнена с директност.
 4. Всемирната Воля е вечен принцип – тя формира Битието.
 5. Волята е битието на Жизнелюбието!
 1. Същината на Всемирната Воля е космичнохармонична – тя не създава противоречия!
 2. Никоя воля не е по-властна от тази на Сътворителя.
 3. Волята не е властна над Властника.
 4. Волята като динамика поддържа изявеността.
 5. Всемирната Воля дава опорността на Целостта!
 1. Няма друга сила освен Волята на Бога, която да осъществява Еволюцията!
 2. Пулсацията на Волята е еволюционна сила.
 3. Волята се превръща и в рушителна сила, когато е необходимо за еволюцията.
 4. Волята е и сътворител, и разрушител.
 5. Волята е Миров пристъп на Универсума в идеята на Себеосъществяване!
Още от броя
AXIS LIBRI (1/2011) Да се загубите в Себе си е провиденция; да се намерите във Вечността е „Аз и Той сме едно!“ Losing yourself in Oneself is a pr ... Вечност и безкрайност на Логоса и човека (1/2011)   Логосът е свидетел на осъществяващата се вечност, човекът – свидетел на Логосовата тайна за безкрайност! Като обречени в Пътя да направим Мъдростта житейска същност, ... Върху Посланията на Планетния Логос Шести период: 1998 – 2001 година (1/2011) Шести период: 1998 – 2001 година Зримият теогон е нова йерархия на съзнанието! Посланията на Планетния Логос са дарение на Всемирността, която ги от ... Духовните дарове на България, том I „Религиите в българските земи (1/2011) Представяния „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст! Пловдив, Културен център Тракарт Жорж Трак – художник, управител на Кул ... МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ Глава I, Тема 1.6 Всемирна Воля (1/2011)   Глава I, Тема 1.6 Всемирна Воля „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2011) Axis Libri Проглас Вечност и безкрайност на Логоса и човека  Върху Посланията на Планетния Логос. Шести период: 1998 – 2001 година „Духовните дарове ...