Проглас (2/2011)

Арxив | брой 2 / 2011

Разпятието е идея и реалност за прощение – свобода от Себе си!

От Сътворителя извира Животът, не Смъртта! Тя е последица на закона на Еволюцията, т.е. не е същността.

В този смисъл човекът е безсмъртен. Това обосновава прераждането и мотивира закона за кармата. Кармата е заради хармонията, защото човекът не е само трихотомен...

Животът е идея за сътворение, а не за унищожение; Смъртта е идея за преходност, но не за нихилация!

Затова във всички стадии митологичните олимпийски богове имат безсмъртие, макар че са утробни. Само богинята на мъдростта е без пъпна връв.

Имате Атина Палада и Прометей; имате – Разпятие и Възкресение; имате – човек и събожник!

Евтаназията, без да е трансформирана кармата, е опит да се препречи пътя на еволюцията. Ето защо – не посягайте към евтаназия! И раждането е с болка – да го отхвърлим ли?! Принос на човешки жертви е имало, но евтаназия – не. Милосърдието е олтарна добродетел, не тронов път!

Не забравяйте, че смъртта ще бъде управляема! Коя Културна раса и коя Духовна вълна ще свалят одеждата на Сътворителя, т.е. дрехата на Еволюцията, засега е тайна, а не тайнство! Това предполага осъзнато присъствие, т.е. Мирово съзнание!

Себесътворението и Съсътворителството създават идеята за Абсолюта!

Още от броя
AXIS LIBRI (2/2011) Разпятието е идея и реалност за прощение – свобода от Себе си! Crucifixion is an idea and reality for forgiveness – freedom fr ... Върху Посланията на Планетния Логос Седми период: 2002 – 2005 година (2/2011) Седми период: 2002 – 2005 година Свържете Божията човечност с Човешката божественост! Посланията са една отговорност, която е повече от дълг, и едно служение, което е по ... Творчески дни на Дома на Мъдростта (2/2011) Домът на Мъдростта е корпус на Учението Път на Мъдростта! Ваклуш Толев: Добър ден, Деца на Деня! Голяма е ниспосланата ви благодат! И водата, която е астралният образ на Светлината, сл ... 21 декември – Ден на Посланията (2/2011) Посланията са култура и провиденция! Звучи Молитвата на Мъдростта   Този, Който е сега и във всички времена, да сложи ръка над вашата предназначеност, за да осъществит ... 13 февруари – Ден на списание „Нур“ (2/2011) 18-годишнина Списание „Нур“ ви освобождава, а еволюцията ви потвърждава Пътя! Изпълнение на Молитвата на Мъдростта   Ваклуш Толев: Скъпи Деца на Деня ... 8 април – Ден на Възкресението (2/2011) Възкресението е нова психология на света! Изпълнение на Молитвата на Мъдростта.   Ваклуш Толев: Христос Воскресе, скъпи Деца на Деня! Няма по-голяма земна радост от то ... „Духовните дарове на България“ Том I „Религиите в българските земи“ (Представяне) (2/2011) Представяне „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст! Велико Търново, Ритуална зала на Общината   Ваклуш Толев: Първом ... Мъдростта в скрижали, Глава I, Тема 1.7 Живот (2/2011) Глава I, Тема 1.7 Живот   „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, ... СЪДЪРЖАНИЕ (2/2011)   Axis Libri Проглас Върху Посланията на Планетния Логос Творчески дни на Дома на Мъдростта 21 декември – Ден на Посланията 7 януари &ndash ... Проглас (2/2011) Разпятието е идея и реалност за прощение – свобода от Себе си! От Сътворителя извира Животът, не Смъртта! Тя е последица на закона на Еволюцията, т.е. не е същността. В тоз ...